باشگاه خبرنگاران -کسب یک مدال نقره از سوی سبحان احمدی/ حسن تفتیان ششم شد
مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا؛
باشگاه خبرنگاران -طلای دوی ۸۰۰ متر بانوان هم به نام ایران ضرب شد
دوومیدانی قهرمانی آسیا - تهران؛
باشگاه خبرنگاران -صعود تفتیان به مرحله فینال دوی ۶۰ متر
مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا؛