کد خبر: ۳۹۹۸۵۱۶
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۳
اعلام رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال/تباني محرز شد!

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، درباره تخلفات دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان، پرسپولیس، فولاد ماهان وشهید منصوری قرچک مورخ 10 آذر نود در رقابتهای لیگ برتر فوتسال ، رای خود را صادر کرد.

   به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران، این رای به شرح زیر است: با توجه به تخلفاتی که از سوی حسين افضلي سرمربي و احمد رضا شمس الكتابي سرپرست تيم فوتسال فولاد ماهان سپاهان كه بر اساس ماده 41 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال سر زده بود هرکدام  به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شده اند . امين نورالهي ،داود عباسي ،سيد نصراله مومني و نيز سعيد عبداله وند بر اساس مواد 41 و 43 آيين نامه به پرداخت هشتاد ميليون ريال جريمه نقدي و هجده ماه محروميت از فعاليت هاي رسمي فوتبال و فوتسال محكوم شده اند . گفتنی است، محمد امام وردي سرپرست و محمد رضا حيدريان كاپيتان تيم فوتسال پرسپوليس به ترتيب بر اساس مواد 41 و 25 آيين نامه به پرداخت هشتاد ميليون ريال جريمه نقدي و چهار ماه محروميت از فعاليت هاي رسمي فوتبال و فوتسال و پرداخت چهل ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شده اند.  همچنين محمد حسين عراقي زاده سرپرست تيم فوتسال گيتي پسند بر اساس ماده 41 آيين نامه به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال جريمه نقدي و چهار ماه محروميت از فعاليت هاي رسمي فوتسال و فوتبال محكوم شده اند و نيز مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي شهيد منصوري قرچك از آن جهت كه در بخش پاياني رأي صادره از كميته انضباطي نتيجه مسابقه بين تيم هاي فوتسال پرسپوليس تهران و گيتي پسند اصفهان به قوت خود باقي مانده است و همچنين مدير عامل تيم فوتسال فولاد ماهان سپاهان به جهت خدشه به حيثيت باشگاه متبوع و توجه تباني به اعضاي تيم فوتسال به موجب رأي مذكور همگي نسبت به آن اعتراض و حسب مورد درخواست برائت يا نقض رأي صادره را کرده اند که  اعضاي كميته استيناف با پس از بررسی  تمامي محتويات پرونده و به ويژه مشاهده فيلم بازي تيم هاي مذكور و حواشي آن و گزارش سه نفر كارشناس خبره منتخب كميته انضباطي و تطبيق عمل و رفتار هر يك از عوامل و اشخاص مذكور با مواد آيين نامه انضباطي و در نظر گرفتن نكات و حقايق مسلمي چون:  1) تباني دو تيم فوتسال گيتي پسند و پرسپوليس تهران به دلالت گزارش سه نفر كارشناس خبره اظهار نظر بي شائبه مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس تهران ، اظهار نظر و گفتگوي بازيكنان تيم فوتسال اخير الذكر در اطراف زمين بازي و نحوه و نوع بازي برخي بازيكنان تيم فوتسال پرسپوليس به قطع و تعيين مسلم و مبرهن است  2) در گزارش سه نفر كارشناس خبره اشاره اي به تباني بين مديران و بازيكنان و عوامل دو تيم فوتسال ماهان سپاهان و شهيد منصوري قرچك نشده است  3) به صراحت ماده 41 آيين نامه انضباطي گزارش سه نفر كارشناس خبره منتخب كميته انضباطي موضوعيت داشته و وصف و جنبه طريقت ندارد تا كميته انضباطي يا استيناف مجوز قانوني تجزيه و تفكيك نتايج و آثار حقوقي مترتب بر گزارش مزبور را داشته باشند 4) بر اساس ماده 41 آيين نامه انضباطي تباني خواه در سطح كلان بين مديران و متوليان دو باشگاه صورت گيرد و خواه بين اجزاء و عوامل آنها از حيث نتيجه و عقوبت انضباطي تفاوتي ندارد و اصطلاح و عبارات و اظهار نظر اخير كميته انضباطي مبني بر اين كه « چون توافق نامه تام و اكمل متوليان فوتسال دو باشگاه گيتي پسند و پرسپوليس مبني بر تباني احراز نشده و اراده قبلي ايشان به تباني كشف نشده از آنها مستحق تنبه نبوده و نتيجه هر دو مسابقه به قوت خود باقي است » منطبق با قواعد و اصول حقوقي نبوده و وجاهت و اعتبار قانوني ندارد و از سوي ديگر نتيجه مذكور و قائل شدن به عدم تباني با ديگر قسمت هاي رأي مورد اعتراض متضمن محكوميت مربيان و عوامل و بازيكنان دو تيم فوتسال گيتي پسند و پرسپوليس در تناقض آشكار و نا همگوني است.  5) تخلف تباني و مداخله بين تيم هاي ورزشي حركتي بسيار ناجوانمردانه بوده و دليل موهن و قاطع به فقدان لياقت و شايستگي تيم فوتبال يا فوتسال مرتكب تخلف مزبور در دستيابي به نتايج حاصل از بازي قوام با تباني است و وضع تنبيهات مقرر در رأي مورد اعتراض و صيانت باشگاه و تيم فوتسال بهره مند از بازي قوام با تباني از محروميت و عقوبت تخلف مذبور نه تنها منطبق با آيين نامه انضباطي و رويه حسنه جاري در فوتبال و فوتسال مدرن نیست بلكه سبب دلسردي جمعيت حاضر در صحنه ورزش و آنهايي كه با سلامت و معيارهاي صحيح ورزش در رقابت بسر مي برند ، شده و بدبين و عدم اقبال اهالي فوتبال و فوتسال و علاقمندان به آن را در پي دارد بنابر مراتب كميته استيناف اولا اگر چه تخلف حسين افضلي سرمربي و احمد رضا شمس الكتابي سرپرست تيم فوتسال ماهان سپاهان را از نوع تباني و منطبق با ماده 41 آيين نامه انضباطي نمي داند زيرا از يك سو تخلف ايشان در كم كاري و عدم استفاده صحيح و مناسب از بازيكنان در اختيار انطباقي با پديده تباني ندارد بلكه تباني مستلزم هماهنگي و هم فكري عوامل يك تيم با تيم مقابل به قصد تحصيل نتيجه و غرض خارج از معيار صحيح و واقعيت بازي سالم و جوانمردانه است و با برائت تيم مقابل از اين تخلف و عدم محكوميت آن قصور تباني از يك طرف بازي منطقي و عقلاني نيست وانگهي در نظريه هيأت سه نفره كارشناسان خبره همانطور كه در صدر اشاره شد و مستند اصلي رأي كميته انضباطي بوده و موضوعيت دارد اشاره اي به تباني از سوي نامبردگان با عوامل و بازيكنان تيم فوتسال شهيد منصوري قرچك نشده است ، ليكن از آنجا كه حركت نامبردگان خارج از اصول جوانمردي و رعايت بازي شرافت مندانه كه تبلور بروز هر آنچه واقع  و شايسته بوده در پرتوبازي دو تيم و ساير تيم ها ، مي باشد و با اطلاق حركت غيرورزشي منطبق است از اين رو ضمن نقض رأي مورد اعتراض در اين بخش و برائت دو نفر مذكور از اتهام تباني به سببيت حركت غيرورزشي ايشان مستنداً بند "الف" ماده 22 و بند يك ماده 17 آيين نامه انضباطي هر يك از نامبردگان را به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي کند ثانياً با توجه به مسلم و محرز بودن تباني بين بازيكنان ، مربي و سرپرست تيم فوتسال پرسپوليس و گيتي پسند اعتراض آقايان امين نورالهي ، داود عباسي ، سيد نصراله مومن ، سعيد عبداله وند ، محمد امام وردي ، محمد رضا حيدريان و محمد حسين عراقي زاده نسبت به رأي صادره وارد و موجه نبوده و كميته استيناف در اين بخش به استناد بند يك ماده 17 آيين نامه مذكور رأي مورد اعتراض را در اين قسمت ها و عليه نامبردگان عيناً تاييد مي کند ثالثا بر اساس مدلول ماده 41 و بند يك ماده 17 آيين نامه انضباطي با نقض و اعلام بي اعتباري تصميم اخير كميته انضباطي در بخش پاياني رأي مورد اعتراض راجع به نتيجه بازي دو تيم فوتسال پرسپوليس و گيتي پسند حكم به استرداد جوايز و نشان ها و مقام هاي حاصل از بازي مذكور از باشگاه فوتسال گيتي پسند و كسر 6 امتياز از مجموع امتيازات كسب شده در كل بازي ها از هر دو تيم فوتسال گيتي پسند و پرسپوليس تهران صادر و اعلام می کند،رأی صادره قطعی است . /با 
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
برچسب ها
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر