کد خبر: ۳۹۹۸۶۵۷
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۸
در گفتگوي ويژه خبري مطرح شد؛

جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: مي توانيم تمامي اهداف متحرک را با استفاده از موشک هاي بالستيک به صورت صد در صد مورد هدف قرار دهيم.

به گزارش حوزه دفاعي امنيتي باشگاه خبرنگاران، سردار حسين سلامي جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با حضور خود در برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته به بررسي مسائلي چون پيشرفت هاي انقلاب و حفظ هويت مردمي درسپاه چگونه تعريف شده است؟ توانايي سپاه براي مقابله با تهديدهاي جديد بخصوص در حوزه جنگ نرم و فضاي سايبري تا چه حدي است؟ نقش نيروي قدس سپاه چيست و چرا دشمنان ازآن واهمه دارند.
سردار سلامي در پاسخ به اين سوال که برترين ويژگي هاي سپاه پاسداران دردهه سوم انقلاب اسلامي چيست گفت: جزء مهمترين ويژگي هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوره جديد بلوغ و کفايت سپاه در شناخت محيط و دشمن و سناريوهاي احتمالي که ممکن است براي اعمال تهديد عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ازآنها استفاده کنند، است.
وي با اشاره اينکه به صورت طبيعي حرکات دشمن داراي يک نيمه آشکار و يک نيمه پنهان است تصريح کرد: نيمه آشکار حرکات دشمن فعاليت هاي فيزيکي و آشکاري بوده که در سطح منطقه و در سطح جهان و حتي در محيط داخلي امنيت کشورمان انجام مي دهد و از سوي ديگر نيمه پنهان حرکات دشمن مربوط به نيات و تفکرات و تصورات استراتژيک و راهبردي اهداف آنها است.
سردار سلامي تصريح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خوشبختانه توانسته به دنياي ذهن دشمن نفوذ کند و از تحليل روند و آناليز فعل و انفعالاتي که اتفاق مي افتد تسلط پيدا کند و همين طور تجهيزات و فناوري هاي اطلاعاتي که مي تواند آن نيمه پنهان را ذهن خواني و پردازش کند و توانسته مسيرهاي حرکات دشمن را قبل از اينکه به اهداف شوم خود دست پيدا کند و اتفاق ناخوشايندي رخ دهد شناسايي و آنها را تشخيص دهند.
سردار سلامي با اشاره به اينکه سپاه توانسته به يک درک هوشمندانه اي از تحولات محيط براساس مدل هاي آينده پژوهي دست پيدا کند خاطرنشان کرد: بنابراين سپاه توانايي تحليل و ارائه يک برآورد درست از دشمن در شرايط جديد با توجه به پيچيدگي ها و تعبيرپذيري ها و عدم اطمينان هايي که در محيط هاي جديد وجود دارد به درک درست و هوشمندانه اي دست پيدا کند.
سردار سلامي با اشاره به اينکه امروز سپاه به طرق مختلف در شعاع نفوذ مورد علاقه خود موفق شده تمام سناريوهاي محتمل را تجزيه و تحليل کند تصريح کرد: براساس اصل بازدارندگي و دفاع اطمينان بخش وهمچنين مسدود کردن تمام راه هاي ممکن و محتمل به ابعاد و محورهاي مختلف سپاه توانسته تمام توان دفاعي خود را چه در حوزه هاي سخت افزاري و چه در زمينه نرم افزاري و جنگ نرم و چه در حوزه هاي سناريوهاي امنيتي و اطلاعاتي توانمندي هاي خود را متناسب با مقتضيات جديد توسعه دهد.
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيان کرد: سپاه جديد سپاهي است که بدون اتکا به هيچ قدرت خارجي و صرفا با تکيه بر جوشش ذهن جوانان و انديشمنداني که در درون سپاه سرشار از روحيه، علم و دانش را پيگير هستند توانستند انسان هاي عالم و متخصص را تربيت کنند و پيشرفته ترين تجهيزات مورد نياز را با تکيه بر فناوري هاي بومي بسازند.
سردار سلامي با اشاره به اينکه سپاه قادر است مديريت هر نوع بحران و يا هر چالش و تهديد در هر سطحي که اعمال مي شود را کنترل کند اظهار داشت: يک نوع هوشمندي در طراحي و برنامه ريزي دفاعي در مجموعه سپاه وجود دارد که اين حاصل تراکم تجربياتي است که سپاه در طول فرازهاي تاريخ انقلاب و دفاع از ارزشها و آرمان هاي ملت بزرگ کشورمان به دست آورده که قطعا حاصل جوشش انگيزه هاي دروني برادران پاسداري است که واقعا سراز پا نمي شناسند و شبانه روز فکر و ذهنشان اين است راه هاي غلبه نظام مقدس جمهوري اسلامي را به دشمنان تجزيه و تحليل کنند.
وي ادامه داد: و تمام آرزو و آرمان هايشان اين است که بتوانند موفق ترين راه کارها را پيدا کنند. و با ايجاد زيرساخت ها در يک ميدان واقعي به صورت بالقوه را در صحنه عمل به شکل فعليت تبديل کنند.
سردار سلامي در پاسخ به اين سوال که چه وظايف مهمي پيش روي سپاه است خاطرنشان کرد: وظيفه اصلي سپاه دفع هر نوع تهديد در شعاع اثر و در محدوده حوزه امنيت ملي و الزامات و اقتضاعات دفاع ملي ازنظام جمهوري اسلامي است، بنابراين سپاه توانسته درحوزه امنيت داخلي مأموريت ها و مسئوليت هايي را که برعهده خود دارد با تمام وجود و امکانات به نحو احسن انجام دهد.
وي با اشاره به رمز پيوستگي در حرکت انقلابي سپاه از انقلاب اسلامي تاکنون تصريح کرد: سپاه يک نهاد بن بست شکن بوده که واژه غيرممکن برايش تحت هيچ شرايطي هيچ معنايي ندارد لذا جوانان ما توانسته اند واژه غيرممکن را بشکنند و راز اين پيوستگي از يک سو اين است که پاسداران آموخته اند که هر مسئله اي داراي يک راه حلي بوده و راه حل ها عموما موضوعات ذهني هستند.
سردار سلامي با اشاره به اينکه اگر ما در ذهن خود شکست بخوريم بدين معناست که در عالم بيرون هم شکست خورده ايم و اگر چنانچه در ذهن به بن بست برسيم قطعا در عالم بيرون هم با بن بست مواجه خواهيم شد افزود: سپاه هيچگاه در مسير حرکتي خود توقفي را قائل نيست و با تغيير شرايط خود را تغيير داده و هميشه يک تکيه گاه محکمي است براي پاسخ به بسياري از چالش ها و از سوي ديگر تهديدات عليه انقلاب و نظام و تهديدات پيوسته اي که دشمنان در هيچ لحظه اي از اعمال آنها فروگذاري نمي کنند را به طور کامل در کنترل خود دارد.
وي با اشاره به تمهيدات سپاه در برابر جنگ نرم دشمن مانند تهديدات سايبري تصريح کرد: تهديدات متناسب با تغيير در فناوري و محيط و يا شکست دشمن در برابر سيماي استراتژيک هاي قبلي تحولاتي را نسبت به خود مي پذيرد و شرايط جديد جهان به گونه اي شده است که به نظر مي رسد با پيشرفت علم ارتباطات و عصر تسلط رسانه ها در سطح جهان و ورود انسان ها به يک فضاي مجازي درکنار محيط زندگي واقعي و به همين شکل تهديدات نيز عليه کشورها تغيير کرده است.
وي با اشاره به اينکه دشمنان کشورما امروز به اين نتيجه رسيده اند که راز اصلي پيروزي ها و شکست ناپذيري هايي که در مجموعه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، ادامه داد: ذهن هاي هوشيار و هوشمند و دل هاي آگاه ومومني که وجود دارد توانسته تا به اکنون از نظام مقدس کشورمان در برابر تهديدات دشمن دفاع کند.
وي با اشاره به اينکه جنگ نرم در چه زماني حاصل مي شود گفت: دشمنان جمهوري اسلامي تلاش مي کنند تا با توسل به هنجارهايي که حاکم است و ارزشهايي که خوب و بد کشورمان را تعريف و توصيف مي کنند و حتي الگوهاي ذهني که جامعه ما تحليلش از جهان و انقلاب و جوانان براساس آن الگوهاي تثبيت شده، نفوذ و آن را مي شکنند تا بتوانند الگوهاي جديدي را جايگزين الگوهاي شناختي جامعه ما بکنند.
وي با اشاره به اينکه جنگ نرم از موضع آگاهي به وجود مي آيد مبني براينکه اگر ملتي درک و شعور و شناخت عميق نسبت به نيات دشمن داشته باشد مي تواند واقعيات را به صورت مجازي تشخيص دهد اظهار داشت: چنين ملتي مي تواند دچار فريب نشود و سپاه تاکنون سعي کرده تا با ايجاد يک شبکه عظيم فرهنگي در مجموعه بسيج مردمي به اين جريان آگاهي و اطلاع رساني و فرهنگ سازي و حتي دفاع فرهنگي را در سطح جامعه محقق سازد و به کمک ساير نهادهاي فرهنگي جامعه توانسته تا اندازه زيادي از دفاع به موضع تهاجم را تغيير وضعيت دهد.
سردار سلامي با اشاره به توان موشکي سپاه افزود: سپاه بايد ظرفيت هاي بالفعل را ايجاد کند به شکلي که در کوتاه ترين زمان ممکن بتوانيم درصورت بروز جنگ در هر سطحي توانايي مديريت و کنترل را داشته باشيم.
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: مي توانيم تمامي اهداف متحرک را با استفاده از موشک هاي بالستيک به صورت صد در صد مورد هدف قرار دهيم.
سردار سلامي با اشاره به نقش نيروي قدس سپاه درمأموريت هاي تعريف شده و نيز تأثيرآن در عرصه ها بين المللي خاطرنشان کرد: سپاه يک نهاد انقلابي است که در عين حال از يک ديپلماسي بسيار قوي برخوردار بوده و در عين حال نيز نيازمند يک سيستم اطلاعاتي نيرومند است و به هرحال از نهضت هاي اصيل آزادي بخش حمايت معنوي و فرهنگي مي کنيم.
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران در پايان خاطرنشان کرد: سپاه هراسي در کنار ايران هراسي جزئي از عمليات رواني دشمنان کشورمان است لذا با توسل به اين روش مي خواهند اذهان و افکار عمومي را که امروز آماده يک انقلاب بزرگ و فراگير عليه سلطه طلبان و آمريکا هستند با فرافکني سدي در برابر انقلاب هاي کشورهاي مسلمان ايجاد کند./
آسمان
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تخفیف بنر
عجیب غریب
خوشمزه
نقاشی
کوله پشتی
لوح صفحه خبر موبایل