کد خبر: ۴۱۲۴۱۱۶
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۵
سازمان حمایت اعلام کرد:

قیمت جدید انواع خودرو تصویب شده در تاریخ 12 مهرماه، از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران قیمت مصوب انواع محصولات ایران خودرو  اعلام شده از سوی سازمان حمایت از قرار زیر است./س
مدل

قیمت

پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده- كد كلاس 28413

ریال 278,100,000

پژو 405 بنزيني GLX (تاكسي) با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 25621

ریال 188,900,000

پژو 405GLX دوگانه سوز با ايموبيلايزر و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 27219

ریال 181,488,000

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ايموبيلايز و ايربگ راننده- كد كلاس 28213

ریال 229,704,000

پژو 206 SD -V8 كد كلاس 27418

ریال 245,000,000

سورن مالتي پلكس مجهز به ايموبيلايزر و آنتن اكتيو - كد كلاس 55409

ریال 206,000,000

سمند ال ايكس EF7 بنزيني - مالتي پلكس با ايربگ راننده كد كلاس 29207

ریال 213,700,000

تندر 90 E1- با ترمز ضد قفل و دو ايربگ -كد كلاس 56052

ریال 157,100,000

تندر 90 مدل E2 LP كد كلاس 56050

ریال 174,800,000

تندر 90 مدل E0 كدكلاس 56055

ریال 142,700,000

پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ - ترمز ضد قفل و ايربگ راننده كد كلاس 28504

ریال 257,800,000

پژو 206 اس دي v2 با2 ايربگ كلاس 5

ریال 228,000,000

سمند LX سال دوگانه سوز با ايربگ راننده و رينگ فولادي- كد كلاس 29815

ریال 219,100,000

سمند LX مالتي پلكس با ايربگ راننده و رينگ فولادي - كد كلاس 29330

ریال 202,300,000

سمند LX EF7 پايه گاز سوز با ايربگ راننده - كد كلاس 29106

ریال 229,000,000

سورن ELX با موتور EF7 كد كلاس 57503

ریال 251,400,000

سمند ال ايكس EF7 بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده- كد كلاس 29204

ریال 210,900,000

سمند ال ايكس EF7پايه گازسوز كلاس 1

ریال 174,200,000

سمند ال ايكس با موتور TU6 كلاس11

ریال 171,000,000

سمند ELكلاس8

ریال 133,100,000

سورن مجهز به آنتن اكتيو و ايموبيلايزر كلاس3

ریال 176,800,000

سورن mux(مالتي پلاكس)مجهز به آنتن اكتيو و ايموبيلايزر كلاس5

ریال 177,300,000

پژو 206 اس دي v9 كلاس 5

ریال 209,700,000

پژو 405 سفارشي بنزيني slx باترمز ضد قفل و ايمبوبيلايزر كلاس10

ریال 146,300,000

پژو 405نزيني GLX كلاس 2و12و15و17

ریال 135,200,000

پژو 405 SLX كلاس9

ریال 139,000,000

پژو 405 دوگانه سوز GLXكلاس 1و11و14و6

ریال 158,800,000

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل كلاس 8

ریال 186,300,000

سمند lx سال l3 با كلاچ اتوماتيك كلاس17

ریال 162,000,000

پژو206 اس دي-v2-كلاس2

ریال 174,700,000

پژو 206 اس دي -v10-كلاس1

ریال 181,400,000

پژو پارس معمولي كلاس 1و12

ریال 176,700,000

پژو پارس معمولي باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر كلاس9

ریال 182,900,000

پژو پارس معمولي دوگانه سوز كلاس 7و1

ریال 189,500,000

پژو پارس elx با ترمز ضد قفل كلاس 1

ریال 214,500,000

پژو206 اس دي -v2-با ترمز ضد قفل كلاس 3

ریال 180,200,000

پژو 206 اس دي -v6 با ايربگ راننده. كلاس 5و13و14

ریال 159,800,000

پژو 206 اس دي -v19-كلاس15و8

ریال 172,000,000

پژو206 اس دي -v6-باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس11

ریال 164,900,000

پژو 206 اس دي -v20-كلاس 9

ریال 148,800,000

پژو206 اس دي - v1-كلاس1

ریال 158,400,000

پژو پارس سفارشي كلاس 7

ریال 189,600,000

پژو 206تيپ 2 كلاس 7و15

ریال 147,900,000

پژو 206تيپ2 باترمز ضد قفل كلاس18

ریال 152,000,000

پژو206 تيپ2 باترمز ضد قفل و ايربگ راننده كلاس 19

ریال 152,500,000

پژو 206 (v20) اس دي با ترمز ضد قفل كلاس12

ریال 156,100,000

پژو206 اس دي v1 با ترمز ضد قفل كلاس 12

ریال 164,200,000

پارس سال سفارشي با ايربگ راننده(جديد) كلاس 15.

ریال 195,700,000

پژو 206 sd سفارشي v1كلاس 10-

ریال 169,800,000

پژو206 sd سفارشي v8كلاس 11

ریال 191,000,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي كلاس17

ریال 158,200,000

پژو پارس سال سفارشي كلاس 5

ریال 188,300,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد)

ریال 166,600,000

پژو206 تيپ3 سفارشي

ریال 166,300,000

سورن elx با موتور ef7

ریال 256,300,000

پژو پارس elx سفارشي كلاس 5

ریال 226,300,000

پژو پارس elx سفارشي كلاس 6

ریال 229,800,000

پژو پارس elx سفارشي كلاس 7

ریال 224,100,000

پژو 206 sd سفارشي v1 با ترمز ضد قفل

ریال 171,800,000

پژو206 sd سفارشي v8

ریال 188,600,000

پژو 206 sd سفارشي v8(ليميتد)

ریال 185,700,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل

ریال 160,100,000

پژو206 جديد

ریال 160,100,000

پژو 206 تيپ2 سفارشي با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال 160,100,000

روآ سال دوگانه سوز با ترمز ضد قفل كلاس2

ریال 104,400,000

روآ سال بنزيني با ترمز ضد قفل كلاس 2

ریال 93,300,000

سمند xl سال سفارشي(فاز2)

ریال 169,900,000

سمند lxسال سفارشي

ریال 166,300,000

سمند lx سال دوگانه سوز سفارشي

ریال 178,300,000

پژو 206 sd سفارشي v1

ریال 178,500,000

پژو 405 slxا موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده(جديد)

ریال 186,696,000

پژو پارس اتوماتيك سال با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده (جديد)

ریال 260,448,000

پژو پارس elxسال (جديد)

ریال 275,400,000

پژو پارس lx با موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال 238,500,000

روآ سال بنزيني كلاس1

ریال 90,000,000

روآ سال دوگانه سوز كلاس1

ریال 100,100,000

تندر 90مدل E1باترمز ضد قفل

ریال 152,300,000

تندر 90مدل E1+EURO4

ریال 189,000,000

تندر 90مدل E2+LP+EURO4

ریال 210,400,000

تندر 90دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل

ریال 169,600,000

تندر 90دوگانه سوز مدل E1با ترمز ضد قفل و دو ايربگ

ریال 173,800,000

تندر 90دوگانه سوز مدل E2+LP

ریال 192,400,000

سمند ال ايكس EF7پايه گازسوز با ايربگ راننده

ریال 218,184,000

سرير

ریال 267,600,000

سورنELX

ریال 233,052,000

سمند ال ايكس EF7بنزيني

ریال 173,700,000

سمند ال ايكس EF7بنزيني مالتي پلكس

ریال 174,500,000

سمند ال ايكس EF7بنزيني مالتي پلكس با ايربگ راننده

ریال 210,900,000

سمند ال ايكس سال دوگانه سوز با ايربگ راننده

ریال 210,948,000

سمند ال ايكس سال L3

ریال 164,400,000

سمند ال ايكس بنزيني با ايربگ راننده

ریال 194,580,000

سمند ال ايكس مالتي پلكس با ايربگ راننده

ریال 195,204,000

سمند ال ايكس مالتي پلكس

ریال 164,700,000

سمند ال ايكس EF7پايه گاز سوز

ریال 186,200,000

سمند SE

ریال 148,100,000

سمند SEبا ايربگ راننده

ریال 174,804,000

سمند EL

ریال 171,400,000

سمند EL دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال 187,800,000

سمند ELدوگانه سوز

ریال 153,900,000

سمند ال ايكس سال دوگانه سوز

ریال 179,100,000

پژو 206 اس دي V1 با دو ايربگ

ریال 166,200,000

پژو206 اس دي V8

ریال 226,908,000

پژو206اس دي V9

ریال 263,700,000

پژو206اس دي V2با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال 181,900,000

پژو207 دنده دستي

ریال 241,600,000

پژو 207 اتوماتيك

ریال 273,200,000

پژو 206 تيپ2 با 2 ايربگ

ریال 194,244,000

پژو 206 تيپ3

ریال 161,600,000

پژو 206 تيپ5

ریال 218,580,000

پژو206 اتوماتيك (تيپ6)

ریال 249,700,000

پژو 206 اس دي V20با2اير بگ

ریال 198,780,000

پژو 206 اس دي V1با ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال 164,400,000

پژو 405 اس ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال 156,700,000

پژو 405 اس ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال 158,000,000

پژو 405 اس ال ايكس سفارشي با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال 155,800,000

پژو پارس معمولي دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال 195,900,000

پژو پارس معمولي دوگانه سوز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده

ریال 240,924,000

پژو پارس اتوماتيك با ترمز ضد قفل

ریال 209,000,000

پژو 405 جي ال ايكس باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و رينگ آلومينيومي

ریال 147,500,000

پژو 405 جي ال ايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ رانننده

ریال 179,064,000

پژو 405 با موتور 16سوپاپ و ترمز ضد قفل

ریال 143,600,000

پژو405 جي ال ايكس با موتور 16 سوپاپ و ترمز ضد قفل و ايربگ راننده

ریال 144,500,000

پژو405جي ال ايكس دوگانه سوزز باترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال 161,900,000

پژو 405جي ال ايكس دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر و ايربگ راننده

ریال 191,136,000

پژو 405 جي ال ايكس با ترمز ضد قفل و ايموبيلايزر

ریال 144,000,000


کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
برچسب ها
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۱
من
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۷
فقط یک چیزو میدونم که تویه این مملکت هیچی ارزان نمیشه
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
خیلی گرون ثبت شده
lمهدي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۱
بابا قيمت اين پيكان باري رو هم تو سايت بزارين
حمید
|
Poland
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
اگر راست میگین اینو جواب بدین
چطور ماشین پراید وسمند به اون کشورهایی که صادر می شوند گران نشده بعدش میان میگن پراید15.5میلیون در میاد پس چرا به سوریه میدید 4میلیون تومان؟
دهه سوخته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۹
یک 206 دارم مدل 89 فول اپشن دارای یک هیربگ.4 تا لاستیک.4 درب و یک بوق .چند بفروشم خوبه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
قابل توجه هم وطنان: خرید خودرو به آرزوهای دست نیافتنی پیوست
نیرومند
|
-
|
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۹
دست مریضاد..........یادیه ضرب المثل کوچه بازاری افتادم که میگه پول ماشین میدی خرسوارمیشی-البته ازاین جریان اداره کننده اقتصادازاین بیشترهم انتظارنیست بلاخره هرکسی رابهرکاری ساختن.
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۸
با این قیمتا من که توی محدوده منطقه آزاد انزلی هستم دیگه ماشین ایرانی نمی خرم که.
این خودروسازها هیچ به مناطق آزاد فکر کرده بودن؟
الان همه میان توی مناطق آزاد زندگی کنن؛میگی نه نگاه کن.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
چراغ و سپر ماشین عوض می کنند اون وقت بهش می گن آپشن بعدا قیمت ها رو 2یا3میلیون می برن بالا تر
بها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
من ماشینمو همون موقع که سری اول ثبت نام رانا بود باقیمت اون موقع فروختم ورانا با اون موقع ثبت نام کردم حالا چرا باید به قیمت الان ماشین بهم بدم تورو خدا پیگیری کنید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
لطفا اسم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو بزارین سازمان حمایت از تولید کنندگان و فشار به مصرف کنندگان.چرا باید پول یه کمری رو واسه عزرائیل‌های سیار بدیم؟ مرزهارو رو ماشین های با کیفیت بستن تا تولیدکننده ها به راحتی جولان بدن. اسمشم گذاشتن حمایت از تولید داخلی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
جواب دیگری به غیر از تفاوت ابشن برای توجیه قیمت نیوووووووووووووووووووود؟
تعویض چراغ عقب ابشن محسوب میشود؟
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
سازمان حمایت از تولید کننده علیه مصرف کننده این سالها به شدت فعال بوده ،لیاقتش را داره جایزه اسکار را بدن بهش نه؟
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
چرا نظر منو نذاشتید. شما که اهل سانسور نبودید.
shayan
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
چراغهای ماشین رو 2 سانت دراز میکنن 200000 تومن میکشن رو قیمت!!
فريبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
واقعا اين قيمت ها درسته؟ يعني 206 تيپ 3 16600 يعني 2 تومن كاهش پيدا كرده؟ لطفا راهنماييم كنين. الان زنگ زدم نمايندگي ميگن گرونتر شده نه ارزون ............
آرش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
واقعا که
آقای "س" یه بار جدولیکه درج کردیو میخوندی
بعد تو سایت میذاشتی ...
شما خودت سر در میاری چه ماشینی چنده ؟
ماشین بین 20 تا 40 درصد طی دو مرحله گرون شده
مدیر پایگاه قیمتهای اعلام شده از سوی سازمان حمایت هاست
و تمامی قیمتهای اعلام شده به خاطر آپشن های متفاوتي است
که خودرو دارد
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
س:این چه جور قیمت گذاری پنجاه مدل و هر مدل با چند قیمت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مدیر پایگاه تفاوت قیمتها بخاطر ،اختلاف آپشن های است

ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
ایا به نظر شما مردم قدرت خریددارند.تکلیف طبقه ضعیف جامه چیه؟
احمد احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
نسبت به قیمتهای اعلامی در فروردین همین امسال بین 4 تا 11 ملییون تومن افزاش قیمت داشته خودرو در این لیست.میشه پرسید چرا؟تازه این قیمت بازار نیست و فقط قیمتی که شما اعلام کردید.واقعا کی باید جوابگو باشه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
ایران خودرو این همه ماشین تولید میکنخ اوووووووووووه
saeeed
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
اولا ممنون ... ثانیا ایران خودرو 2-3 تا از این ها رو فروش فوری میده ... ثالثا من دیروز شنبه 1 پژو405 دوگانه سوز ثبت نام کردم که مثلا تحویل فوریه ولی 45 روز دیگه میدن (البته روی کاغذ) تازه 191.500.00میلیون ریال که تو قیمت های بالاتون نیست...البته سود اون 45 روز رو هم روش اضافه کنید در میاد....
abed
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
چرا از هر نوع خودرو چند قیمت وجود داره؟
مدیر پایگاه قیمت هر خودرو با قیمتهای متفاوت به دلیل آبشن های مختلفی است که هر خودرو دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
سلام.خواهشان نزدیکای عید 2ماه یا 1 ماه مونده سر زده به نمایندگیا مراجعه کنید مرسی
داود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
قیمت رانا که در چهارماه قبل ثبت نام شده مشخص نشده است ؟
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
سلام
ای جانم تندر 90 مدل E2 LP كد كلاس 56050
ریال 174,800,000
عزیزم این قیمت رو دیگه توی خواب ببینی
من 5 مرداد همین تندر 90 رو توی نمایندگی ایران خودرو برای پیش فروش همین تندر نود 10 میلیون واریز کردم که 30 آبان تحویل بگیرم بعد حالا امروز از نمایندگی زنگ زدن که لطفا 10 میلیون و 300 واریز کنید میگم خب دیشب وزیر اقتصاد توی اخبار گفت اونایی که قبل از 12 مهر ثبت نام کردن مشمول افزایش قیمت نمیشن میگه نه خانم این نامه صبح برای ما اومده قیمت کارخونه 20 میلیون و 800 تومنه که شما 500 تومن سود مشارکت دارید الان هم 10 میلیون و 300 واریز کنید !
حالا شما بفرمایید ما چه کنیم ! من اگر میدونستم ال نود 15.5 اسفند 90 در عرض هفت ماه میشه 21 تومن بیجا میکردم اصلا به فکر خرید تندر بیفتم .
تکلیف چیه واقعا !!
شما اگر به جایی دسترسی دارید تو رو خدا این رو از وزیر بپرسید ما که موندیم بخدا.
اگر لازم شد ایمیل هم میدم خدمتتون
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
تورو قرآن شما بگید ظلم نیست,اتوموبیل 16 ملیونی رو 23 ملیون قیمت گذاشتن???????
پاسخ ها
leila
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
همینه دیگه.حالاهی میگن حمایت از کالای ایرانی
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر