کد خبر: ۴۲۳۴۵۲۹
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۵
۲۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۵
کد خبر : ۴۲۳۴۵۲۹

تأمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه، حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذي‌صلاح و امكاناتي كه در اختيار ساير نهادها و ارگان‌ها است، انجام خواهد گرفت.

به گزارش حوزه دفاعي - امنيتي باشگاه خبرنگاران به نقل از سايت خبري وزارت اطلاعات؛ قوانين استخدام در وزارت اطلاعات به شرح ذيل است:

ماده 1ـ به منظور كشف و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و بدست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1ـ اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌هاي نظامي خواهد بود.

تبصره 2ـ اطلاعات تخصصي آشكار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصي مربوط مي‌باشد.

تبصره 3ـ هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي كه در كسب اطلاعات تخصصي خود به مسايل امنيتي برخورد نمايند، همچنين هرگونه اطلاعاتي كه مورد تقاضاي وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.

ماده 2ـ به منظور انجام مشورت‌هاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، درحدود قانوني هر ارگان شورايي مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:

1
ـ وزير اطلاعات.
2
ـ دادستان كل كشور.
3
ـ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
4
ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
5
ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.
6
ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.
7
ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.
8
ـ وزير امورخارجه يا نماينده تام‌الاختيار او.
9
ـ مسئول حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي.

ماده 3ـ اطلاعات انتظامي بر عهده نيروي انتظامي متشكل از شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب مي‌باشد. حوزه مأموريت اطلاعاتي هر يك از نيروهاي انتظامي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد و هماهنگي بين آنها بر عهده وزير كشور مي‌باشد.

ماده 4ـ كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.

تبصره 1ـ وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.

تبصره 2ـ ضابطين، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتي را كه در حين عمليات بدست مي‌آورند، بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.

ماده 5ـ سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و مأموريت‌هاي محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضدانقلاب را داشته و اين وزارتخانه را كمك مي‌كند.

ماده 6ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:

1
ـ اطلاعات نظامي.

2
ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه‌قضائيه.

3
ـ تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.

ماده 7ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوري اسلامي ايران در قالب يك سازمان متمركز و مستقل وابسته به ستاد مشترك با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات انجام مي‌شود.

مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم رئيس ستاد مشترك نصب مي‌گردد، عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري با حكم رئيس ستاد مشترك انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك ارتش بوسيله رئيس حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 8ـ حفاظت اطلاعات درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يك سازمان متمركز مستقل وابسته به ستاد مركزي سپاه پاسداران انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب مي‌گردد. عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري و حكم فرمانده كل سپاه پاسداران انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد نماينده مقام رهبري در سپاه پاسداران بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 9ـ حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يك سازمان متمركز در وزارت كشور انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان بوسيله وزير كشور نصب و عزل مي‌گردد. اين سازمان در هر يك از نيروهاي انتظامي واحدي مستقل و وابسته به همان نيروها خواهد داشت.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان و واحدهاي مربوطه خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك در شهرباني و ژاندارمري و نماينده وزير كشور در كميته انقلاب اسلامي بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 10ـ شرح وظايف وزارت اطلاعات:

الف ـ كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي.

ب ـ كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تأسيسات و پرسنل وزارتخانه.

د ـ آموزش و كمك‌هاي لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم آنها.
تبصره ـ هر يك از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم خود مي‌باشند.
هـ ـ ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

و ـ همكاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با كشورهايي كه حائز صلاحيت لازم باشند.

تبصره ـ تعيين صلاحيت كشور مورد نظر و حوزه همكاري و ميزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي به عهده هيأت وزيران كه به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شود خواهد بود.

ماده 11ـ خط مشي كلي و اهداف اطلاعاتي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيأت وزيران كه با حضور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود برسد.

ماده 12ـ هيچ‌يك از كاركنان اين وزارتخانه و سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و واحدهاي اطلاعاتي نبايد عضو هيچ حزب يا سازمان و گروه سياسي باشند.

ماده 13ـ دولت موظف است پس از تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه لايحه ضوابط استخدام نيروهاي مورد نياز اين وزارتخانه را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 14ـ كليه نهادها و ارگان‌ها موظفند همكاري‌هاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني، امكانات و تجربيات اطلاعاتي به منظور تسهيل در انجام مسئوليت‌هاي وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده بوسيله وزارت اطلاعات با هماهنگي ارگان‌ها و نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسيله اين وزارتخانه برآورد و در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌گردد.

تبصره 1ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزير و وزير اطلاعات تخصيص يافته و به حساب هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

تبصره 2ـ اعتبارات اين وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و تابع آيين‌نامه‌اي است كه بوسيله وزارتين اطلاعات و اقتصاد و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16ـ اعتبارات لازم جهت تأسيس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات رديف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاري تأمين خواهد شد.

تبصره 1ـ تأمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذي‌صلاح و امكاناتي كه در اختيار ساير نهادها و ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2ـ بودجه، امكانات، مدارك و اسناد و ابزارهاي امور اطلاعاتي كليه ارگان‌ها، نهادهايي كه در اين قانون وظيفه اطلاعاتي به آنها محول نگرديده و يا حدود كار اطلاعاتي آنها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هيجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم مردادماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/6/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

انتهاي پيامش/

اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۷۴۸
در انتظار بررسی: ۱
حسن
|
Kuwait
|
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
زنده باد سپاه پاسداران جمهوري انقلاب اسلامي - جانم فداي رهبر - عاشقتم وطنم - جلالي از كويت
جاوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
با سلام
ماده ۱۵ بند ۲ بهتر است تمام فایننس های ادارات و اسناد مالی و نیروی انسانی را کدش را وزارت اطلاعات داشته باشد.یعنی تمام سیستم ادارات برای وزارت اطلاعات باز باشد قوه قضاییه و نفت و صنایع و .....مجبورن یه کم خودشون رو جمع کنن میدونن از طرف وزارت اطلاعات رسد میشن
۲۳۳
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
خیلی ها به کار های امنیتی علاقه دارن.ولی باید دید که آیا هوش و ذکاوت لازم رو دارن یانه.حالا هی بیایین بنویسین ما باهوشیم مارو استخدام کنید.مگه امنیتی شدن کَشکه؟
فرهاد
|
United Kingdom
|
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
من از دوران کودکی این شوق را دوست داشتم زبان انگلیسی بد نیست و تبعیت این کشور هم دارم همیشه دوست داشتم یه جورای به کشورم خدمت کنم ممنون میشم منو راهنمای کنید تشکر.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
من بیکارم :(
محمدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
باسلام بخوام زیرنظر اطلاعات بصورت افتخاری کارکنم چکارباید بکنم 15سال سابقه بسیج هم دارم
علی جهانگیری پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
من دوست دارم اطلاعاتی بشم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
من دوست دارم تو اطلاعات کار کنم از سرباز بلوچستان هستم
ساحل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
سلام خسته نباشید میگم به شماگمنامان وطن
برای جذب شدن دروزارت اطلاعات علاوه برشرایط سنی واعتقادی چه مدرکی لازم است؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
سلام من ۱۳سالمه کی میتونم عضو اطلاعات بشم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
باسلام وشب بخیر اینجانب از کارکنان نیروی مرزبانی هستم وخانواده ام هم همگی با افتخار در زیر سایه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ورهبر عزیزم خدمت میکنیم.الان تنها ارزوم اینه که بتوانم باافتخار خدمت به رهبر عزیزم ووطن عزیزم در وزارت اطلاعات نمایم.وراه سردار دلهاحاج قاسم را ادامه دهم به مدت 14سال هم خدمت در نظام مقدس دارم وپدرم از جانبازان وایثارگران سنگر سازان بی سنگر هستش.استدعا دارم بدون هیچ توقعی خدمت نمایم.ومایه افتخارم هستش در این راه به فیض شهادت برسم چطوری جذب شوم.یاعلی.بنده در کردستان هستم
میلاد شایقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
سلام ایا اینقدر که هر یک از دوستان عزیزی که پیام برای درخواست عضویت در وزارت اطلاعات را داده اند فاییده ای هم دارد؟مگر عضویت در وزارت تنها از طریق کنکور نیستش!
شهریار شفیعی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
با عرض سلام و خسته نباشید من فردی ۵۱ساله هستم از بهشهر اما بچه خوزستانم شغلم دندانساز تجربی هستم در دوران دفاع مقدس مدتی در شهر و جبهه خدمت کردم الان با این شرایط سن آیا امکان خدمت در آن وزارتخانه را دارم؟ هیچ توقعی ندارم جز خدمت انشالله یا علی
محسن
|
France
|
۰۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
سلام ،با این کارهایی که برخی افراد بسیجی میکنند ما از این بسیج زده شدیم که هیچ،با این کارهایی هم که دارن به سر کشور میارن از نظام هم همینطور ،فقط یه نفر اونم امام خامنه ای که به سربازاش دستور میده بشینن که اذیت نشن ،بقیتون میشینین تو این سایت نظرات مردم و میبینین که کشور شده این ،من خیلی دوست دارم وزارت اطلاعاتی باشم ،چه کنیم که نمیشه ،اگر خطری باشه همه فدای سید.یا علی.
رضایی
|
United States
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
با سلام .
اینجاب با کمال ادب و احترام، اینجانب دارای تحصیلات عالیه تخصصی داخل و خارج ازکشور، بزرگ شده در محیط متعهد و معتقد به اصل نظام، رهبری و نظامی گری، بدلیل احساس دین به کشور و بخصوص در این شرایط، بر خود واجب میدانم زمان آن رسیده که دین خود را ادا کرده و به کشورم خدمت نمایم .
یا علی
علیرضابابایی کوچکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
سلام من خیلی زجرکشیدم ازهرلحاظ خیلیم عاشق کشورم رهبرم هستم شغل اصلی من مکانیک آهنگر ماشینهای سبکم خیلیم وضع مالی من صفرهست مستاجرم هرکاری باشه فرقی نمیکنه خدمت در کشورم بیرون کشورم باشه برای دفاع ازمملکتم حاضرم مدافع حرم ثبت نام کردم از تبریز ازلشگ سپاه اما زنگ نزدم بلاخره امیدم اول خدا دوم شما
علیرضابابایی کوچکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
سلام من تاحالا به خاطرفقر بدبختی خیلی کشیدم اما خیلی عاشق وطنم رهبرم هستم شرایطتش هرچه هم سخت باشه راضیم خواهشن کمکم کنید سرباز کشورم باشم فرق نمیکنه هرجا باشه خدمت میکنم تا پیش کشورم خانوادم شرمنده نشم ممنون
farshad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
خیلیا هستن جانن،قلبا،دوست دارن وارد نظام وسرویس اطلاعاتی بشن

منم خیلی خیلی خیلی علاقه دارم وارد سرویس اطلاعاتی کشورم بشم وبرای امنیت ملی کشورم خدمت کنم

من هرزمانی که باشه اماده همکاری هستم ،
ميلاد فيروزيان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
جانم فداي رهبر
درود بر تمام ملت شريف ايران
مهدی حیدری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
جانم فدای سید علی ممنون میشم منم کمک کنید سربازه اقا شم
علی اکبر
|
United Kingdom
|
۰۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
نمیتونم چیزی بنویسم ولی عاشق وطنم و ر هستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۳ساله اطلاعات بسیجم برا سپاه..۵ساله پلیس افتخاری ناجا هستم..هیچ جا بکار گیری نمیشیم.خانم هستم ودیپلم کارو دانش.عمر ما برا این نظام ومملکت به رایگان تمام شد ودریغ از به کار گیری واستخدام.
مهدی
|
United States
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
سلام خیلی دوس دارم تودانشگاه اطلاعات درس بخونم اما در مصاحبه ی پارسال رد شدم واقعا حیف شد.
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
سلام
درود بی پایان بر شما جوانان انقلابی وطن ، پیشنهاد میکنم شما در هر کار و صنفی که مشروع باشد مشغول کار و کسب روزی حلال بشید اگر برای کار اطلاعاتی مناسب باشید حتما عضو سالهای این ارگانها ازتون درخواست بکار خواهند کرد ، موفق باشید .
علی
|
United Kingdom
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
مهندسی مکانیک ساکن انگلستان دو ستم دارم داوطلبانه خدمت کنم الله و اکبر جانم فدای رهبر
رامین کاظم لو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
باسلام اینجانب آماده همکاری باوزارت اطلاعات هستم دروزارت اطلاعات پرونده گزینش دارم
رامین کاظم لو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
باسلام وخسته نباشیدخدمت کلیه پرسنل وزارت اطلاعات انشاالله زیرسایه خدای متعال موفق و سلامت باشید
علی
|
United Kingdom
|
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
با سلام خدمت سردار سلیمانی که هنوز در قلب و وجودم زنده هستن و با سلام به حضرت ایت الله علوی که وقتی چهره اش را میبینم لذت میبرم مهندسی مکانیک برای کارخانه ماشین سازی کار میکنم حقوق نمیخام هیچ چیزی نمیخام فقط میخام پاره در رکاب ایت اللا علوی و رهبرم باشم الله و اکبر جانم فدای رهبر در این کار باید از خانواده حتی برادر و خواهرت بگذری اگر مخالف بودن من تا پای جونم حاضرم خدمت کنم برای هر گونه ازمایشی حاضرم از لحاظ هوش 100 من 80 هستم تشکر علی
پیمان سلگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
سلام من عاشق کارنظام و اطلاعات میباشم جانم فدای وطنم
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
دروود بی پایان بر رهروان راه حق . بنده متقاضی همکاری در حفاظت از وطن در زمینه مبارزه با هر گونه فساد برای حفظ نجابت وطنم با توجه به تجربیات و شناخت محیط و با توجه به احساس قلبی خود با ندای نیاز وطن و ایرانم به همکاری همه جانبه برای حفظ و ارتقای ارزشهای انقلاب اسلامی با تمام وجود درخواست انجام وظیفه دارم . همانند پدر مدافع وطنم.
لا حول و لا قوه الا باا... . یا مهدی(عج)
غلامحسین مایل زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
خدمت عزیزان وطن دوست. شب و روز بیدار، بنده خودم کارمند هستم ، پسرم فوق دیپلم کامپیوتر داری پایان خدمت از سپاه ارومیه است دوست دارم پسرم همکار شما، و سهمی هم در دفاع از وطن را ماهم داشته باشیم،
حسین مهرابادی
|
United States
|
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
انشالله درپناه خدا پیروز وموفق درتمام عرصه های داخلی وخارجی وسربلند سرافراز باشید اگر ازاین بنده حقیر کمکی جهت پیشبرد این سازمان به قلهای افتخار نیازی هست فی سیل الله وبمانند یک سرباز درخدمتگذاری جان برکف واماده میباشم
علیعلی
|
United Kingdom
|
۰۵:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
جانم فدای سید علی اماده خدمتم بدون حقوق فقط دستور بدید
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
امادگی همکاری با اطلاعات دارم قبلن در حفاظت همکاری داشتم
محمد رضا رحمانی
|
Germany
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
سلام خدا قوت با توجه به هنرهای زیاد که دارم آماده همکاری هستم. برای میهن تا پای جان
خدیجه پارسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
سلام من اماده به همکاری هستم
مدرک تحصیلی. کلرشناس عمران
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
بنده خواستار حظورم
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سلام بنده در خواست حضور دارم.تخصص های ویژه ای در این امردارم.پایبند به اصول
عباس‌
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
یا‌مهدی
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
سلام.بنده هم آماده همکاری هستم.
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
سلام.من هم آماده همکاری هستم.بسیجی تمام عیارم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
سلام بنده کارمند هستم آماده همکاری به عنوان سرباز افتخاری گمنام امام زمان هستم
آیا نیاز به نیرو ندارید برای شهرستان سیاهکل از بیکاری خسته شدم برای هفاری قاجاق جوب در جنگ با حقوق کم اگر شد کار میکنم کمک کنید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
نیاز به کار در شهرستان سیاهکل دارم که در شهر جه در جنگل کمک کنید از قاجاق جوب جلو گیری شود خدا سلامتی بدهد به شما
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
تشکر میکنم ازهمه کارکنان وزارت اطلاعات.فقط.همینکه امنیت رو برای ما فراهم دارید یک دنیا ممنون میشیم.منم همیشه همکاری میکنم باوزارت.واقعا ممنون
محمدرنجبرپیرموسائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
سلام عرض ادب خدمت به همه کارکنان باشریف وزارت اطلاعات بنده یک جوان 35 ساله هستم دیپلم ردی هستم بنده از نوجوانی عاشق کارهای اطلاعاتی بودم و خلیلی وقتها وقتی موردی در محل کارم پیش میومد چنان سوژه رو دنبال میکردم بعداز چند روز پیدا میکردم همه انگشت به دهن می موندن بخدا قسم خیلی هوشم بالا هستش حتی توی خیابان به همه احساس مشکوکی نگاه میکنم خیلی حواسم به همه چی هستش من توی سپاه خدمت کردم حتی تو سربازی یک 2 تا مورد مهم پیش اومده بود من با هوش بالای خودم پیداش کردم بخدا قسم به جان مادرم به روح پدرم خیلی به وزارت اطلاعات علاقه دارم من برادرم در رشت دکتر سپاه بود و خواهرزاده من رئیس پلیس امنیت شهرستان فومن هستش بعد رفت سیستان بلوچستان الان دوباره اومد رشت کلا خانوادگی علاقه به کارهای اطلاعاتی داریم شما رو به همه مقدسات قسم میدهم درسته دیپلم ردی هستم اما هوشم خوبه بچه زرنگی هستم من رو هم دعوت بکنید تا بتوانم در رکاب بچه های اطلاعات کار کنم حتی افتخاری هم باشه میام افتخاری کار میکنم تا درخدمت رهبر عزیزم و کشورم باشم جانم رو برای رهبرم میدهم بامن اگه تماس بگیرید ممنون میشم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
سلام من 35سال دارم فوق دیپلم تربیت بدنی هستم 17سال سابقه بسیج فعال دارم دونده ماراتون هم هستم عاشق نظام هستم کوچکتر کنم هر آموزش یا دوره سختی باشه مشکلی ندارم متاهل هستم دو فرزند دارم
علی ابراهیم پور ثمرین
|
Germany
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
من میخوام خدمت گزاری برای کشور مان باشم
پاسخ ها
علی ابراهیم پور ثمرین
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز من برای خدمت به انقلاب اسلامی ایران در کشورمان میخواهم فعالیت کنم
علی ابراهیم پور ثمرین
| Germany |
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
سلام خسته نباشی به من پاسخ ندادید
رسول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
من برای خدمت گزاری برای کشورم دوست دارم همیشه مثله حاج قاسم سلیمانی همیشه در رکاب سپاهیان رئوف باشم
وحید امانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
باسلام خسته نباشید بنده ۲۸سالمه سربازیمم تو سپاه بوده عاشق اینم که سرباز حضرت امام باشم وبه ایرانم پاره تنم خدمت کنم شمارو قسم میدم به ایه های قران به جون حضرت امام باهام تماس بگیرین اصلا افتخاری میام میشه درضمن اینم بگم من کارمند شهرداری تهرانم هستم یه مدتم تو ثارالله کار کردم بسیج ویژه هم هستم رورو جون هر کی دوس دارین زنگ بزنین بهم یا حق جانم فدای رهبر
م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
یک جوان ۳۸ساله هستم باتسلط کامل ب ۹شغل فنی امادگی خدمت ب کشورم هستم در تمام بحرانها
محمود
|
Bulgaria
|
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
دوستان عزیز خودتون سبک نکنید. وزارت اطلاعات به طریقه خاصی نفر جذب میکنه و هیچکدام از شما ها رو نمیگیره... اینو جدی گفتم. زنگ بزنن و بیان سراغتون و ... همش سرکاریه.از هر 3000 نفر یکنفر جذب میشه. کاریهم به رشته و تعریف از خودتون نداره. یاحق
علی رضایی
|
Netherlands
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
باعرض سلام خسته نباشید.بنده برای حفظ امنیت کشور عزیزم جمهوری اسلامی ایران اماده پاسداری می باشم و این برای من افتخار است و علاقه بسیار بسیار شدید دارم .انشالله خواستم براورده شود در پناه حق.سرباز کوچک اقا
امین قادری نژاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
با سلام
جهت استخدام در نیروی مقدس اطلاعات اعلام امادگی میکنم و لطفا راهنمایی و کمک فرمایید
اسحق طبری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
سلام
عاشق کار در واجا ھستم
لیسانس عمران
۳۵سالہ
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
با سلام خانومی هستم 25ساله دیپلمه تجربی بامعدل بالا من فکر میکنم برای این کار ساخته شدم چون برای کارهای فکری هوشم زیاده همیشه هم نفر اول کلاس میشدم
سيد ابوالقاسم شمندي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
خداوند منان لياقت به بنده حقير دهد كه سرباز گمنام امام زمان شوم
سید محمد قریشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
جانم فدایه رهبرم امادگی در وزارت اطلاعات دارم
محمد رضا گودرزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
سلام من یک جوان 18ساله هستم و میخواهم از همین سن کم وارد وزارت اطلاعات شوم و به کشورم خدمت کنم
فرید فصیحی نومندان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
بنده نیروی آموزش و پرورش هستم. دارای مدرک فوق لیسانس نانو الکترونیک . جانم فدای وطنم. و رهبر عزیزم . حضرت آیت اله خامنه ای. آمادگی خود را جهت همکاری اعلام میدارم
علی قاسمی فرد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
میخوام.جز حفاظت اطاعات سپاه بشم.تماس بگیرید خواهشا..خیلیییییی علاقه دارم.۰۹۱۵۰۸۸۹۲۰۴
نادرمنافی تبریز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
من دریک کلام حاظرام درسوریه درعراق درهرکجا که زلم هست راهی بشم ودراختیاراطلاعات باشم وسلام.
نادرمنافی تبریز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
باعرض سلام شماعزیزان ولایت فقیه من عاشق خدمت به ایران هستم عشقم این است که اقاراازنزدیک ملاقات کنم حاظرهستم یک بارببینم وجانم رابدهم حاظرهستم یک ناخن حسین فهمیده بشم حاظرهستم باقاطلان سردارشهیدمان حاج قاسم سلیمانی روبروشوم وگلویشان هدف قراردهم حاظرام دریک کلام حافض ایران وایرانی ومرض وبوم ورهبرمهربانم وناموس ایرانی شوم ودراخرپیش مرگ یک وجب خاک ایران شوم.
داوتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
با سلام بنده سه زبان زنده دنیا مثل زبان مادری مسلط هستم و چندین سال بسیجی فعال هستم هیچ مشکل مالی و پولی نیز ندارم متولد 1366 و ساکن تهران هستم .همه جوره در داخل و خارج از کشور میتونم به وزارت اطلاعات کمک کنم
قبادمحمودی بصیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
سلام من خیلی دلم میخواد تواطلاعات باشم
ابراهیم حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
من علاقه خواستی به استخدام در نیروهای مسلح هستم از انجایی که شاید شرایط خاص ندارم ولی بدون هیچ چشم داشتی به حقوق و مزایا یا هر چیزی دوست دارم میخاهم جانم را برای سرزمینم ایران فدا کنم و نگهبان جان و مال و ناموسم باشم از مسولین مربوطه خواهشمندم عاجزانه برایم کاری کنید حضرت آقا ۲۵ ساله که ارزوی ملاقات با شما را دارم ولی موفق نشدم از خداوند متعال ارزوی سلامتی برای شما را دارم از شما هم میخاهم خواهشی دارم که من را سربازی برای مرز و بوم این سرزمین استخدام کنید پیرو انقلاب و خون شهیدان سید ابراهیم حسینی
حسین احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
با سلام خدمت دوستان .من علاقه به کشور دادم .واستعداد خدادادی .وهوش عالی .امادگیمو برای جان دادن به خاک ایرانو.بعدجان مو در راه رهبر فدا میکنم.همه فن حریف م.
مجیددارابی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
سلام من دارای مدرک کارشناسی فقه ومبانی حقوق هستم فرزند جانباز میباشم دارای۱۲سال سابق بسیج فعال درکارحقوقی تجربه کاری دارم میتونم جذب اداره اطلاعات باشم
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
سلام من دیپلم رشته تجربی می خواستم واسه ارگان های امنیت اطلاعات کشوری استخدام شوم کمکم می کنید چه داخل کشور چه بیرون کشور معدلم بالا لطفا پیامک بدین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سلام پسر اینجانب یک ولایت مدار بتمام معناست نخبه دانشگاه و لیسانس برق کنترل داره میتونه جذب بشه
ارش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
با سلام من آماده ام فقط کخا باد ثبط نام کنند راهنمای
فدای رهبری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
من میخوام عضو بشم ولی چجوری نمیدونم شما که میتونید مارو ب راحتی پیدا کنید حداقل بیایید دنباله ما بخدا ماهم بدرد میخوریم 27ساله
اطلاعات
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
سلام. عرض ادب دارم که اگه استخدام هم نتوانم بشم میتوانم به صورت نیروی اطلاعات با همکار ها همکاری بکنم
ابراهیم نوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
با سلام بنده علاقه زیادی به وزارت اطلاعات دارم یعنی اگه من خودم در اطلاعات باشم وزارت اطلاعات خیلی پیشرفت میکنه میخوام کشورم در دنیا اول باشه اول دنیا زیرنظر ایران باشه
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
من یه خانم هستم خیلی دوست دارم همکارتون بشم واقعا خونتن میجوشه
میلاد غلامی
|
United States
|
۰۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
سلام و عرض ادب خدمت دوستان من خیلی مشتاقم که در سازمان اطلاعات مشغول به خدمت شوم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
اقا بیاایین منو جذب کنید سریع
abolfazl2685
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
سلام علیکم اینجانب ابوالفضل ک تقاضای جذب در وزارت اطلاعات را دارم
مدرک دیپلم
سن۲۲
پاسخ ها
علی قاسمی فرد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
خیلییی علاقه شدید دارم.جزه اطاعات سپاه پاسداران باشم..پس خواهشا..منتظر خبر شما هستم..۰۹۱۵۰۸۸۹۲۰۴.اگ انجام ندی..هر کاری کردم...قیامت شما جوابگو باشید
بهزاد فلاح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
سلام و درود فراوان به خاک سردار سلیمانی
من می تونم تمام این گرانی ها رو به راحتی حل کنم برای مردم ..
من می تونم به راحتی پایگاه توی کشورهایی همسایه بسازم بدون این که هزار تومن از بیت امال استفاده بشه ...
ولی هیچ کس منو و صدای منو نمیشنوه چون من یک شهروند عادی هستم و هیچ قدرتی تو جامعه ندارم ...
فقط و فقط به خاطر خاک سردار سلیمانی نوشتم این پیامو ..
جانم فدای سردار سلیمانی
مجتبی خدایاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
باسلام من کارمند یک ارگان دولتی هستم ....
با توجه به شهادت مظلومانه شهید سرافراز سردار دلها حاج قاسم سلیمانی خیلی داغون شدم ....
خواهش میکنم از شما انتقامش رابگیرین منم حاضرم بیام برم تیکه تیکه شم ولی یک حرامی کوری نخونه به سردار ما .... خواهش میکنم فقط انتقامشو بگیرین.
اکبر رشیدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
با سلام خدمت دوستان بنده آماده هستم برای همکاری جان خودم را در راه وطن رهبری فدا کنم مدرک آن چنانی هم ندارم ولی خیلی دوست دارم اگه قبول کنید با شما همکاری کنم ممنون از لطفتون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
وزارت اطلاعات اصلا از بیرون نیرو جذب نمیکنه

یا علی
آرش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
با عرض سلام من که یک جان دارم حاضرم در راه کشور عزیزم ایران ومقام معزم رهبری فدا کنم ولی نحوه استخدامی رو نمیدونم ولی شنیدم که وزارت اطلاعات خودش همه کارکنانشو با توجه به استعداد طرف پیدا میکنه که راست کارش باشه ،که حتما من از اونا نیستم ..........یاحق
کامران
|
Singapore
|
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
سلام.
من ۳۲ساله متاهل و فعلا بزکارم.سربازیم در مرز سومار بودم.تیراندازی درجه یک هستم.ساکن کرمانشاهم.مدرکمم دیپلمه.عمو و دایی هام خلاف کردن و زندان بودن اما الان ب رحمت خدا رفتن.آدم باهوشیم.اگه بشه دوست دارم تو قسمت اطلاعات باشم.هرجا هم میرم.
رضا
|
Thailand
|
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
خیلی دوست دارم تو وزارت اطاعات کارکنم باید چکار کنم
پژمان
|
United States
|
۱۸:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
سلام من پسره نظامی بازنشسته هستم پدرم سی سال درنیروی هوایی جمهوری اسلامی خدمت کرد واگر بتونم برای کشوره عزیزم ایران خدمت کنم ‌برای مردم ایران مفید واقع بشم ازجونمم میگذرم
فرید سپه پور
|
United States
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
من به خواطر عقاید و فقط کشورم حاضر به همکاری در بخش اطلاعات برون مرزی هستم.
امیر حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
با سلام و عرض ادب دانش آموز سال اخر تجربی ام خیلی پیجور رشته حفاظت اطلاعات هستم
استخدامی /یا ثبت نام دانشگاه به چ صورت هست ؟
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
من خیلی علاقه شدیدی به حفاظت اطلاعات دارم دوست دارم منم یکی باشم که به مملکت خودم یا جمهوری اسلامی خدمت کنم
کامران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
بسم الله الرحمن الرحیم .
یه کلام آماده شهادت در راه خدا هستم.
زره زره خونم مال ملتمه. انشاالله و به امید حق بتونم جلو خداوند و اقا امام زمان رو سفید بشم .
پاسخ ها
سپاه پاسداران
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
ذره ذره با این ذ نوشته میشه ...
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با سلام
با احترام ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای سربازان آقا امام زمان عج الله اینجانب مهدی.... آرزوی توفیق همکاری بااین اروگان رو دارم بی زحمت راهنمای کنید با تشکر ویژه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
بنده شدیدا عاشق نظام هستم و میخوام در اطلاعات باشم ورزشکار هستم
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
با سلام و خسته نباشید
یه سوال دارم ..
چگونه میتوانم با یکی از مراکز اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ببینم.درود بر رهبر انقلاب اسلامی
خدا شاهده بنده پدرم سه سال درجبهه جنگ بیسمچی بوده
واز سال 68به بعد یه جورای از لحاظ روان و اعصاب مشکل داره و از هیچ ارگانی هیچ حقوقی دریافت نمیکنه..و همیشه حرفش اینه که برای مملکت و خاک کشورم و امام خمینی رفتن جنگ ..

میخام بایکی از فرمانده هان مراکز اطلاعت سپاه یا سپاه نبی اکرم رو ببینم در تهران یا کرج ..
بچه کرمانشاه ولرستان هستم ..
امير
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
سلام بنده كارمند هستم و ١٢ سال سابقه كار دارم وعلاقه بسيار شديدي به كارهاي اطلاعاتي را دارم حاظرم افتخاري انجام وظيفه كنم
امير آقاگلي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
سلام به سربازان گمنام امام زمان (عج ) بنده حدود ١٢ سال سابقه در اداره حفاظت فيزيكي بانك صادرات را دارم فرزند شهيد هستم علاقه بسيار شديد به كارهاي عملياتي را دارم و حاظر هستم به صورت افتخاري همكاري كنم
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
سلام من عشق نظام رو دارم ۱۶ سالمه میشه منو استخدام کنید تو وزارت اطلاعات.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
بیا سلام خدمت شما آیا وزارت اطلاعات سپاه نیرو زیر دیپلم را جذب میکند یا خیر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
اماده ی استخدام یا کمک هستم مم هم تقریبا کار شما را انجام میدهم در مشهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
سلام خوبید شما خسته نباشی شما زحمت کشان کشورممون خیلی دلم میخوادمخبربشم ولی سوادم کمه وپنجاه سالمه چکارکنم خانم هستم برای کشورم خدمت کنم کاشگی میشد
مجیدعباس زاده
|
Finland
|
۰۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
اماده همکاری با این مجموعه البته با حقوق توافقی هستم علم من تحصیلی نیست خدادایه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
ما هم هستیم یا علی
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر