شرايط استخدام در وزارت اطلاعات چيست؟

تأمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه، حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذي‌صلاح و امكاناتي كه در اختيار ساير نهادها و ارگان‌ها است، انجام خواهد گرفت.

به گزارش حوزه دفاعي - امنيتي باشگاه خبرنگاران به نقل از سايت خبري وزارت اطلاعات؛ قوانين استخدام در وزارت اطلاعات به شرح ذيل است:

ماده 1ـ به منظور كشف و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و بدست آوردن آگاهي‌هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1ـ اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌هاي نظامي خواهد بود.

تبصره 2ـ اطلاعات تخصصي آشكار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصي مربوط مي‌باشد.

تبصره 3ـ هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي كه در كسب اطلاعات تخصصي خود به مسايل امنيتي برخورد نمايند، همچنين هرگونه اطلاعاتي كه مورد تقاضاي وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.

ماده 2ـ به منظور انجام مشورت‌هاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، درحدود قانوني هر ارگان شورايي مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:

1
ـ وزير اطلاعات.
2
ـ دادستان كل كشور.
3
ـ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.
4
ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
5
ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.
6
ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.
7
ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.
8
ـ وزير امورخارجه يا نماينده تام‌الاختيار او.
9
ـ مسئول حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي.

ماده 3ـ اطلاعات انتظامي بر عهده نيروي انتظامي متشكل از شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب مي‌باشد. حوزه مأموريت اطلاعاتي هر يك از نيروهاي انتظامي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد و هماهنگي بين آنها بر عهده وزير كشور مي‌باشد.

ماده 4ـ كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.

تبصره 1ـ وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.

تبصره 2ـ ضابطين، كليه اسناد و مدارك اطلاعاتي را كه در حين عمليات بدست مي‌آورند، بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.

ماده 5ـ سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و مأموريت‌هاي محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضدانقلاب را داشته و اين وزارتخانه را كمك مي‌كند.

ماده 6ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:

1
ـ اطلاعات نظامي.

2
ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه‌قضائيه.

3
ـ تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.

ماده 7ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوري اسلامي ايران در قالب يك سازمان متمركز و مستقل وابسته به ستاد مشترك با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات انجام مي‌شود.

مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم رئيس ستاد مشترك نصب مي‌گردد، عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري با حكم رئيس ستاد مشترك انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك ارتش بوسيله رئيس حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 8ـ حفاظت اطلاعات درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يك سازمان متمركز مستقل وابسته به ستاد مركزي سپاه پاسداران انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب مي‌گردد. عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري و حكم فرمانده كل سپاه پاسداران انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد نماينده مقام رهبري در سپاه پاسداران بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 9ـ حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يك سازمان متمركز در وزارت كشور انجام مي‌شود. مسئول اين سازمان بوسيله وزير كشور نصب و عزل مي‌گردد. اين سازمان در هر يك از نيروهاي انتظامي واحدي مستقل و وابسته به همان نيروها خواهد داشت.

تبصره 1ـ كليه افرادي كه در اين سازمان و واحدهاي مربوطه خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك در شهرباني و ژاندارمري و نماينده وزير كشور در كميته انقلاب اسلامي بوسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي نصب و عزل مي‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

ماده 10ـ شرح وظايف وزارت اطلاعات:

الف ـ كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي.

ب ـ كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تأسيسات و پرسنل وزارتخانه.

د ـ آموزش و كمك‌هاي لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم آنها.
تبصره ـ هر يك از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم خود مي‌باشند.
هـ ـ ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

و ـ همكاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با كشورهايي كه حائز صلاحيت لازم باشند.

تبصره ـ تعيين صلاحيت كشور مورد نظر و حوزه همكاري و ميزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي به عهده هيأت وزيران كه به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شود خواهد بود.

ماده 11ـ خط مشي كلي و اهداف اطلاعاتي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيأت وزيران كه با حضور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود برسد.

ماده 12ـ هيچ‌يك از كاركنان اين وزارتخانه و سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و واحدهاي اطلاعاتي نبايد عضو هيچ حزب يا سازمان و گروه سياسي باشند.

ماده 13ـ دولت موظف است پس از تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه لايحه ضوابط استخدام نيروهاي مورد نياز اين وزارتخانه را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 14ـ كليه نهادها و ارگان‌ها موظفند همكاري‌هاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني، امكانات و تجربيات اطلاعاتي به منظور تسهيل در انجام مسئوليت‌هاي وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده بوسيله وزارت اطلاعات با هماهنگي ارگان‌ها و نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسيله اين وزارتخانه برآورد و در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌گردد.

تبصره 1ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزير و وزير اطلاعات تخصيص يافته و به حساب هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

تبصره 2ـ اعتبارات اين وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و تابع آيين‌نامه‌اي است كه بوسيله وزارتين اطلاعات و اقتصاد و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16ـ اعتبارات لازم جهت تأسيس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات رديف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاري تأمين خواهد شد.

تبصره 1ـ تأمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذي‌صلاح و امكاناتي كه در اختيار ساير نهادها و ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2ـ بودجه، امكانات، مدارك و اسناد و ابزارهاي امور اطلاعاتي كليه ارگان‌ها، نهادهايي كه در اين قانون وظيفه اطلاعاتي به آنها محول نگرديده و يا حدود كار اطلاعاتي آنها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هيجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم مردادماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/6/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

انتهاي پيامش/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸۴۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
Hamid
۰۲:۱۷ ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
سلام وخسته نباشید
ببخشید بنده رشته تحصیلی ام مکانیک است
می خواستم بدونم بااین رشته می توانم وارد دانشگاه و استخدامی وزارت اطلاعات بشم
ممنون از همراهیتون??
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
سلام من پانزده ساله عضو فعال بسیج هستم چگونه میتوانم عضو وزارت اطلاعات باشم
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۲:۵۷ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
سلام من خیلی دوست دارم از این راه به کشورم خدمت کنم از هر سایتی هم که توی اینترنت هست دیدم خانم ها رو استخدام نمیکنند من اصلا نمی‌خوام استخدام بشم به خدمت افتخاری هم عشق می ورزم.اگر من مهندسی کامپیوتر بگیرم میتونم افتخاری خدمت کنم؟
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۲۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۲
سلام خسته نباشید
من رشته ام مکانیک خودرو هست
می خواستم ببینم بااین رشته میشه وارد بخش سیاسی وامنیتی شد
یاباید رشته ام راتغییر داد
Iran (Islamic Republic of)
احسان
۱۸:۲۴ ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲
با سلام فرزند جانباز 50درصدم امکانش هست استخدام بشم ممنون....
United States of America
بهمن
۲۱:۲۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۱
سلام
من بلوچ هستم وعاشق کشور و نظام و رهبر عزیز م هستم افتخار سربازی تو ارتش داشتم ولی بعد خدمت نتونستم درخدمت نظام باشم وتو استان ما کمتر به بلوچ ها اعتماد میکنن ما هم فرزندان این نظام هستیم وقبل از این بلوچ باشیم ایرانی هستیم من شب 22بهمن به دنیا آمدم واسمم با افتخار بهمن هسش وارزو دارم لیاقت این اسم داشته باشم
Iran (Islamic Republic of)
تک دل
۱۵:۲۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۱
باسلام..ایامیشودکه باسوادسیکل ثبت نام فدای دولت ووطن نمونه مثل سربازان گمنام امام زمان.عج.شد؟؟من فدای دولتمدچون میدانم ک خداحقه من حق راازباطن درراه دین ومملکتم وآقاامام زمان ورهبرعزیزم جونمم کف پاش میذارم چ برسه درراهش خدمت کنم لطفااگرمیشه استخدامم بنماید..درست که سوادم کمه ولی دل بزرگ مغزی فعال دارم..که براحتی میتوانم موراازماست جداکنم ومیتوانم براحتی شناسایی کنم..وباخاهشی تمام که من راقابل بدانیدخداحافظی فعلی خودوانشالله که دستم رابفشارید.بازم اگرقابل نباشم بازم مثل همیشه پشت نظامورهبریم...۳۱ساله
Iran (Islamic Republic of)
متین
۲۳:۰۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۱
با سلام من از نوجوانی آرزو داشتم در امر ضد جاسوسی در این کار باشم ولی هنوز نتونستم در این امر جانفشانی کنم اگر واقعا این بنده حقیر را قبول دارین در خدمت هستم
United States of America
جانم فدای رهبر
۰۲:۱۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۱
جانم فدای رهبر
Iran (Islamic Republic of)
سمیه صابری
۱۷:۵۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
من امادگی خودم را اعلام میکنم جهت همکاری با این سازمان
Iran (Islamic Republic of)
بابک خدایی
۰۴:۰۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۱
بنده فرزند جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی هستم و در حال حاضر بیکار هستم و از عاشقان خط ولایت و حضرت امام خامنه ای هستم چطور میتوانم جذب شوم
Iran (Islamic Republic of)
سعید ریگی
۰۱:۲۷ ۱۸ تير ۱۴۰۱
سلام بنده از استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدانم و توانایی هرگونه همکاری در کشور پاکستان و نقطه ی صفر مرزی رو با وزارت اطلاعات یا سپاه رو دارم
United States of America
کیانوش قشقایی شش بلوکی
۱۹:۱۳ ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
3250zzبارعرض خسته نباشید از زحمت ششبانه:'(روزی ششما
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۴:۳۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
سلام دورد من میخوام استخدام شم لطفا راهنمای کنید من عاشق سربازان گمنام امام زمان (ع) هسم خواهشن راهنمای کنید ممنون میشم
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۴:۳۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
سلام دورد من میخوام استخدام شم لطفا راهنمای کنید من عاشق سربازان گمنام امام زمان (ع) هسم خواهشن راهنمای کنید ممنون میشم
Iran (Islamic Republic of)
س.ولایت
۰۱:۱۵ ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱
سلام من تلاش هم نکردم سرباز بشم اطلاعی هم ندارم ولی شوق سرباز بودن در سینه ام جولان می‌دهد از این نوشته ها هم هیچ بهره ای نبردم .
درسته شما خودتون نیرو هاتون رو انتخاب میکنین حد اقل یک راهنمایی کنین که بتونیم در زیر پرچم ولایت جان فشانی کنیم.
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۰۰:۱۶ ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱
باسلام
احتراما شما بزرگواران استخدام که نمیگنید و صرفا انتخاب میکنید براساس توانایی افراد ویا استعداد های مورد نظر خودتون ،پس چرا دل ادم رو با چنین جملاتی (استخدام)اب میکنید.
Japan
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۸ فروردين ۱۴۰۱
میتونم استخدام بشم داخل اطلاعات سپاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۴ ۲۸ فروردين ۱۴۰۱
با سلام بنده شخصا به استناد و دلایل قاطع و محکم از حامیان و فرمانبردار رهبر معظم و نظام جمهوری اسلامی هستم ..به عنوان فردی عادی که ساکن شهر شیراز میباشم ..اما در منطقه کاری خود که مشغول به کشاورزی بوده و سالانه حدود ۳۰۰ تن گندم تحویل دولت میدم (واقع در سیف اباد توابع خنج ) از طرف عده ای مورد بی مهری قرار گرفته و خواستار پیگیری شکایات بر حق خود میباشم لذا تقاضا دارم نهاد یا فردی که بتونم با اون تماس بگیرم را معرفی نمایید اماده هر گونه جانفشانی همکاری و حتی همیاری در توان خود میباشم لذا توقع دارم در رفع مشکلات که عرض کردم کاملا ناجوانمردانه تحمیل میشود را پیگیری نمایید..اگر راهگشا باشید ممنون میشوم
Iran (Islamic Republic of)
گمنام
۰۱:۰۰ ۲۲ فروردين ۱۴۰۱
سلام،،دلتون خوشه،،بنده ۲۰ساله عضو فعال بسیج هستم،بسیجی پایگاهها میفهمند من چی میگم،،،داخل ارکان پایگاه سمت‌های مختلفی را داشتم،،فی الحال عضو گردان بیت المقدس و گردان امام علی ع هستم،سرباز گمنام حدود۸ساله عضو هستم و حتی کد دارم،،حالا با این شرایط فکر میکنید سپاه حقوقی به بنده میده،،نه والا،،چند بار گزینش رفتم از ۲۹سالگی تا الان که ۳۳سالمه به طرق مختلف رفتم که شاید جذب سپاه بشم،،ولی هر سال به علت سن زیاد ردم کردن..ولی قانونی هم نیست که سن شرط باشه،اخه بررسی کردم اگه شرایط شهید،جانباز ،منطقه عملیات،سوریه ووو داشته باشی بدون اینکه به سن گیر بدن جذب میکنن،حالا میگید چون جز ایثارگر و شهید نیستم نباید جذب بشم،نمیدونم چرا در مملکت اسلامی همه چیزا برا این خانواده هاست که قطعٱ خود شهیدان که درود می‌فرستیم به روح پاکسان راضی نیستند که اینگونه باشه..بعضی مواقع به خودم میگم اگه یجوری وصل اونور آبی بشم با این شرایط پول خوبی به من میدم حتی اگه اطلاعاتی خیلی خیلی ناچیز در اختیارشان بگذارم ولی داخل انگار براشون مهم نیست که از خودشونی،،امیدوارم متوجه این حرفها شده باشین و دلتون رو خوش نکنید که حالا جزو عناصر ا،ط باشین،،
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی طاهری
۲۰:۲۷ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
سلام من چندساله تلاش میکنم که جذب نیروهای گمنام امام زمان بشم ولی متاسفانه موفق نمیشم ازخانواده شهداهستم برادرم هم افسرسپاه پاسدارانه انشاالله یه روزی به آرزوم برسم
Iran (Islamic Republic of)
علی‌اکبربساطی
۲۲:۲۰ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
بنام‌خدااینجانب‌علی‌اکبربساطی‌جانباز35/وفرزندشهیده‌وبرادرشهیدمیباشم‌دوست‌دارم‌استخدام‌وزارت‌‌اطلاعات‌سپاه‌شوم
Iran (Islamic Republic of)
مبین شهنوازی
۰۰:۰۵ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
در کشور پاکستان همه کار برای کشورم دسترسی دارم میتونم انجام بدهم
Iran (Islamic Republic of)
محمدباقر محبوبی متین
۰۲:۲۶ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
عرض سلام ادب و احترام جمیعا خسته نباشید حقیر عضو فعال بسیج، ۲سال به طور مداوم همکاری با ا.ط سازمان بسیج مستضعفین به همراه حکم ۳ماهه،عضو پلیس افتخاری،سن ۳۵، تحصیلات دیپلم ، میخوام بدونم که چطور میتونم خودمو مهک بزنم که به درد این سازمان برای استخدام میخورم یانه ؟،خودم اعتقاد دارم که میتونم مسعولیت استخدام در این نهاد را بپذیرم!سپاسگذار میشم اگه منت سر بزارین و بندرو راهنمایی بفرمایید ، البته با صلاح دید سازمان مربوطه. تشکر.
Iran (Islamic Republic of)
سبزعلی لراوند
۲۲:۵۵ ۲۴ دی ۱۴۰۰
سلام جانباز جنگ تحمیلی هستم برادرشهید وفرزند شهید میتونم عضوشوم
Iran (Islamic Republic of)
وحید فلاحی
۲۲:۵۹ ۲۲ دی ۱۴۰۰
با سلام وخسته نباشی من چطور میتوانم استخدام بشوم ۱۱سال در حبس بودم
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۴۰ ۱۸ دی ۱۴۰۰
میشه گمنام بود و گمنام شهید شد?
Iran (Islamic Republic of)
سید رحمت الله عباسی کیا
۱۰:۳۱ ۱۸ دی ۱۴۰۰
باعرض سلام ودرود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)و نایب برحقش حضرت امام خامنه ای و با درود و سلام به شهیدان گلگون کفن که با خون خود درخت خشکیده اسلام را آبیاری کردند و رفتند،اینجانب از خانواده شهدا ،جانبازان ورزمندگان هستم در ضمینه های تیراندازی،رانندگی، رزمی ،و زندگی در شرایط سخت تخصص دارم ،آمادگی انجام وظیفه و جان دادن در راه میهن ،پرچم و رهبری هستم وآمادگی خودم رابه برادران عزیزم سربازان گمنام امام زمان اعلام میدارم ،برادر کوچک شما از یاسوج هستم.
Iran (Islamic Republic of)
کیانوش خسروی بابادی
۲۳:۵۶ ۱۳ دی ۱۴۰۰
سلام..بنده هیچی برای ازدس دادن ندارم جوونم کله من هم خراب تراز هرچی فکر کنین..عمرم بیهوده داره میره ن پول مهنه برام ن چیزای مادی زن و خانواده اینا فقط عمرم میخام فدای رهبری بکنم
Iran (Islamic Republic of)
هادی سربندی
۲۲:۱۳ ۰۸ دی ۱۴۰۰
بسیار عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۰۴ آذر ۱۴۰۰
من قاری قرآن هستم میشه موذن وزارت اطلاعات بشم. ولی من تا 5کلاس بیشتر نخوندم. سن 21
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
ز
Iran (Islamic Republic of)
علی سر زال هستم در هرمزگان روستایی رضوان می خوام که یکی از مأمورین اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روستا خودم باشم وخدمت کنم.
۰۹:۳۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۰
هر شهر یا روستا نیروی اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد خوب است تشکر مکنم.علی سرزال..
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۴۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
من خیلی دوست دارم با این سازمان حتی بصورت جزئی همکاری داشته باشم و باعث افتخارمم هست جانم فدای امنیت و خاک پاک کشورم چون بدون کشورم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
آنقدر پیام بدین تا دستتون خشک شده دیگه پیام نتوانید بدید
Iran (Islamic Republic of)
رسول ارجمندنیا
۱۲:۳۸ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
باسلام خدمت کلیه کارکنان و ریاست محترم و وزیر محترم اطلاعات ایران؛
اینجانب چندین سال است بدلیل بکار گیری انواع دستگاههای لیزی دست ساز و آماده مورد آزار و اذیت ملت غیور دزفول قرار گرفته ام که اطلاعات شهرستان دزفول هم کاملا مرا با انواع عوامل اطلاعاتی زیر نظر دارند اگر که اینجانب از اتباع خارجی می‌باشم پس ارتباط بنده با آنها چگونه بوده و اگر از درون اطلاعات هرگونه سوال و یا حاوی اطلاعات مورد استفاده برای شما می‌باشم خواهشاً دستور فرمایید تا اقدامات لازم را مبذول و بکار گیرند .
با تشکر فراوان رسول ارجمندنیا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۱ ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
خب کجای این مطلب شرایط استخدام در وزارت رو نوشته که اینطوری تیتر زدید ؟ فقط میخواید بازدید بگیرید ؟ شرافت هم خوب چیزیه برای وقت مردم ارزش قائل بشید حق الناسه
Iran (Islamic Republic of)
یا علی
۰۰:۰۶ ۲۵ فروردين ۱۴۰۰
سلام و عرض ادب
اول اینکه اقاییونی که میایین اینجا میگین که ما امادگی داریم جذب وزارت بشیم، باید بگم که عزیزم اینجا سایت باشگاه خبرنگاران جوانه داری اشتباه میزنی داداچ. بعد اینکه اگر بدرد این کار بخورین خودشون میان سراغتون لازم نیست کار خاصی انجام بدین همین که تو بسیج و اینور و اونور فعالیت خوب و مستمر داشته باشین خوبه.اطرافیانتون داخل سپاه و بسیج هستن کسایی که مسئول جذب هستن.بهشون میگن عضو یاب خاموش که ممکنه کسی که اصلا فکرشو نمیکنی همون باشه!از همین طریق بازم میگم اگر بدردشون بخوری معرفیت میکنن
Iran (Islamic Republic of)
هادی بت شکن
۰۳:۵۳ ۱۰ فروردين ۱۴۰۰
من ی ادم به شدت ریسک پذیرم .
Iran (Islamic Republic of)
اکبر رضایی
۲۰:۵۷ ۰۱ فروردين ۱۴۰۰
من حاضرم بدون هیچ چشم داشتی برای وزارت اطلاعات کار کنم.
Canada
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۱ فروردين ۱۴۰۰
سلام وقت بخیر برای ثبت نام باید در شهر محل زندگی خودمان ثبت نام کنیم یا باید بریم تهران میشه راهنمایی کنید با تشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
شما اول اون فیلتر شکن جاسوسی رو خاموش حن رفیق :|
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
شرایط استخدام در وزارت اطلاعات چیه؟؟؟؟اگر کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه
Iran (Islamic Republic of)
صفری
۰۰:۰۰ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
با عرض سلام: و درود بر بنیان گذار امت اسلامی جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) و نائب برحق ایشان حضرت امام خامنه ای (مدظله) و درود بر شهیدان هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم و شهدای گمنام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. بنده هیچ گاه خدمت به این خاک را مانند یک شغل نمینگرم بلکه ماننده یک ادای وظیفه ای شرعی و دینی. و و در بین تمامی ارگان های جمهوری اسلامی فرق و تفرقه ای نیست و نخواهد بود. بلکه کمی علاقه هست که بسا آدم آن چیزی را که بیشتر در توان دارد را میتواند در خدمت این نظام مقدس بگذارد . و بنده تمام علاقه و توان، جان و زندگی خود را آماده ام در کف دست مقابل این کشور و و رهبر فرزانه بگیرم و فدای این خاک کنم چه بسا بتوانیم سربازان لایقی باشیم. از خداوند میخواهم که به بنده توفیق خدمت در این مکان و یگان مقدس را عطا فرمایید‌. و من الله توفیق (اسلام علی شهدا البرار المکرمین سربازان گمنام امام زمان) ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ارادتمند . جوان ۲۳ ساله. و عاشق کار در این وزارت خانه مردمی و حق جو
Iran (Islamic Republic of)
گمنام
۲۱:۵۰ ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
سلام
آیا برای بانوان هم استخدام در وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه وجود دارد؟؟
Iran (Islamic Republic of)
a.m2
۱۰:۳۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۰
بله
Iran (Islamic Republic of)
صمدمصلحی
۰۱:۳۴ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
باسلام شب بخیرمن ۲۸سالم هست از۱۵سالگی واردبسیج شدم خیلی دوست داشتم تو سپاه باشم اینامیگفتن میرفتم میرفتم می گفتم منوبرداریدبرای سپاه امروزفردامیکردن مدرکت پایین هست دیگه اخرشومیگم پیش خانوادم سرافگنده شدم گفتن این همه رفت امداخرسربرات چیکارکردن بخداروزی صدبارزنم میگه بسه اسم بسیج نیاربخداحق منوخوردن الانم بیمه نداریم کار ندارم افعانیاازمابهتره اونی که ادمشوداشت برداشتن سر کاره ولی من با جون دل میرفتم پدرم ارزوبه دل ازاین دنیا رفت میگفت کاش بری کار دولتی اره ناراحتیم آقای مسعول من اسمم صمدمصلحی هست توروخدابخونیداونای که پارتی داشتن کار اداری دارن من بخدا به خدماتیشم رازی بودم
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۵۶ ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
برای جذب در وزارت اطلاعات باید معرف داشته باشین یعنی بند پ
Mauritius
حسن عبدلی
۱۳:۱۵ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
سلام محضر مبارک تمام سربازان گمنام و عاشق امام زمان خسته نباشید عرض کرده و آرزوی بهترینها را از درگاه حضرت عشق خواهانیم . افشین خان کبیر
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۳۴ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
سلام من واقعا عاشق کارهای حفاظتی هستم همیشه ارزو داشتم یه مامور مخفی یا یه اطلاعاتی باشم ولی چون هیچگونه اشنا یا راهکاری نداشتم متاسفانه نتوانستم به ارزویم برسم .موفق باشید
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۰۳:۵۰ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
سلام ۱۸سالمه و خیلی دوس دارم تو همچین سازمانی ک برای امنیت کشورم و سلامتی جامعه هس کار کنم.ب امید ایرانی خالی از جرم و جنایت
Iran (Islamic Republic of)
ایستاده در غبار
۲۱:۳۷ ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
باسلام‌ دوسدارم اونجا خدمت کنم که باعث آرامش و امنیت کشورم باشم
یاعلی التماس دعا
Iran (Islamic Republic of)
مسعود جوادپور
۱۸:۳۴ ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
با سلام .من 31 سالمه .فوق دیپلم الکترونیک هستم.عاشق رهبری و ولایت هستم.میتونم استخدام وزارت اطلاعات بشوم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۳ بهمن ۱۳۹۹
بنده چهل ساله هستم و تحصیلاتم زیر دیپلم هست ؛ پدرم یک سرهنگ وظیفه شناس ارتشی بوده که خدا بیامرز هم در دوره پهلوی به میهن خدمت کرده و هم در دوره بعد از انقلاب ؛ ساکن در تهران هستم و اعلام آمادگی میکنم بدون هیچ چشم داشتی به حقوق و مزایا ولو شده در حد لقمه نانی که همسرم سیر شود ؛ تمایل دارم پس از طی کردن اموزشی های لازم در عرصه عملیاتی بعنوان یکی از سربازان گمنام امام زمان به این خاک و مرز و بوم خدمت کنم
Iran (Islamic Republic of)
انور دامنی پور
۲۲:۲۲ ۲۵ دی ۱۳۹۹
سلام که ثبت نام شروع میشه وزارت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۲۳ دی ۱۳۹۹
سلام
شرایط ثبت نام در وزارت اطلاعات چطور هست
و مدارک مورد نظر چی هست
Iran (Islamic Republic of)
حامد اناری
۲۳:۱۶ ۱۸ دی ۱۳۹۹
با سلام بر تمامی غیور مردان جمهوری ایران اسلامی که به رهبرو کشور انقلاب اسلامی جان خودشان را بر کف دست گذاشتند که یکی از ارزوهای بنده حقیر با افتخار برای کشورم همانند حاج قاسم سربازی باشم که سردار دلها شد بتوانم راهش را تا اخرین نفس ادامه دهم
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۵۸ ۱۶ دی ۱۳۹۹
سلام من دوس دارم اطلاعاتی بشوم میشه استخدامم کنید
Iran (Islamic Republic of)
a.s2
۱۰:۳۸ ۲۵ شهريور ۱۴۰۰
اره
Iran (Islamic Republic of)
اسماعیل رحیمی
۱۴:۵۶ ۱۳ دی ۱۳۹۹
چطوری میشه وارد اطلاعات کشور شد خیلی علاقه دارم .لطفا حمایت کنید .توانایی کمک به همه چیز دارم
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۲۶ ۱۲ دی ۱۳۹۹
باسلام خدمت رهبرفرزانه انقلاب
من دوست دارم تواطلاعات کارکنم ولی دیپلم ردی هسم وازخانواده شهیدهستم عمویم درسال ۶۰به درجه رفیع شهادت نائل امدبنده ۳۱ساله هستم ومتاهل داری یک فرزندهستم توروخداوتوروبقران زنگ بزنیدومنواستخدام کنیددوس دارم مثل عمویم‌شهیدشوم
Iran (Islamic Republic of)
ادیب
۰۹:۲۲ ۰۸ دی ۱۳۹۹
من با افتخار به کشورم ،علاقه زیادی وزارت اطلاعات دارم و اگه موقعیت جور باشه میخوام از سربازان اطلاعات باشم تا کمکی کنم برای خاک وطنم از دوستانی که میتوانند کمکی کنند در این راه ممنون میشم لطفا راهنمایی کنین .. و افتخار 17سال خدمت در بسیج فعال شهید چوپانیان را دارم
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۱:۱۴ ۰۵ دی ۱۳۹۹
سلام. جانم فدای رهبرم ،سیدعلی خامنه ای. علاقه زیادی دارم به کشورم خدمت کنم. میشه منو استخدام سربازان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کنید میخام. از کشورم دفاع کنم.لبیک یا سید علی خامنه ای
United States of America
مهدی
۲۳:۰۵ ۰۳ دی ۱۳۹۹
من با افتخار به کشورم ،علاقه زیادی وزارت اطلاعات دارم و اگه موقعیت جور باشه میخوام از سربازان اطلاعات باشم تا کمکی کنم برای خاک وطنم از دوستانی که میتوانند کمکی کنند در این راه ممنون میشم لطفا راهنمایی کنین . مهدی هستم از اردبیل ۳۷ ساله متاهل
Iran (Islamic Republic of)
م خجسته کرج
۰۴:۳۹ ۰۳ دی ۱۳۹۹
سلام آقا من نمیخوام اطلاعاتی بشم ولی دم همتون گرم ک هستید وکسی جرات نمیکنه ک چپ ب ایران نگاه کنه ب همتون خسته نباشید میگم وایول دارید و آرزوی من سلامتی همه سربازان این مرز وبوم یاحق پاینده باشید کوچیک همتونم م .خجسته از کرج
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا.فرج.خیاوی
۲۱:۵۳ ۲۷ آذر ۱۳۹۹
اینجانب.سلام.دارم.خدمت.تمام.انسانهای.شریف.وزارت.یک.ارگان.شریف.وصادق.وخدمت.گزار.به.این.میهن.عزیزهست.وامنیت.بر.دست.این.وزارت.خانه.هست.این.جانب.شهادت‌.در.راه.اسلام.و.کشورم.ورهبرم.را.یک.ارزوی.میدانم.من.امده.هستم.تا.در.راه.کشورم.ومیهنم.به.شهادت.برسم.جانم.فدای.حضرت.اقا.خامنی.
Iran (Islamic Republic of)
امید جهانبخش
۱۹:۳۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۹
با سلام دوست دارم کارمند وزارت اطلاعات بشم
Iran (Islamic Republic of)
محسن نیازی گزکوه
۰۳:۲۰ ۱۷ آذر ۱۳۹۹
باسلام
جونی ۳۱ساله ومتاهلم.
خیلی دوست دارم به این نظام خدمت کنم وازآرمانهای انقلاب دربرابر دشمنان محافظت کنم.وجزءسربازهای این سازمان قراربگیرم.امیدوارم مسئولین محترم سازمان ازجوانهای بااستعداداستفاده کنن وعرصه روبرایشان بازکنن تابتوانن بهتربه این نظام وانقلاب خدمت کنن..سپاس
Iran (Islamic Republic of)
فقط خدا
۲۰:۲۷ ۱۵ آذر ۱۳۹۹
سلام ایا میشه بعد از کلاس ۱۲ با معرف وارد وزارت شد
Iran (Islamic Republic of)
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
۲۳:۱۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۹
آقایون شما باید رشته خود را انتخاب کنید بعد به دانشگاه افسری بیاید که همکاران ما در خدمتتان باشن اگر از آزمون ها قبول بشوید بعد افراد ۲۲ ساله و از جوان باشند
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۳:۳۳ ۱۰ آذر ۱۳۹۹
سلام.بنده علاقه و مفتخرم ک در اطلاعات کار کنم و جانم را میدهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۰۹ آذر ۱۳۹۹
خانمی ۳۳ساله با مدرک لیسانس متاهل دارای دو فرزند با خانوادهی انقلابی ایا میتوانم وارد وزارت اطلا عات شوم
Iran (Islamic Republic of)
سرباز گمنام
۰۰:۲۴ ۰۹ آذر ۱۳۹۹
با سلام خدمت عزیزان منم خیلی دوست دارم در وزارت اطلاعات فعالیت کنم البته بصورت رسمی نه مخبری یا داوطلبانه چون میخوام پیشتیبانی داشته باشم میخوام یه حالی به اونایی که به کشور خیانت میکنن بدم چه درداخل چه در خارج تو مدافعان حرم قسمت نشد بریم تا رفتیم گفتن دیگه نیرو نمیگیریم اما ایکاش میشد حداقل یه گوشه ای از کار مبارزه با دشمن رهبرو وکشورم به من بسپارم تا حسابی از جون ودل مایه بزارم التماس دعا یا امام زمان
Iran (Islamic Republic of)
انور دامنی پور
۰۰:۱۰ ۰۸ آذر ۱۳۹۹
سلام خسته نباشید لطفا منو استخدام کنید....
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا افشانی
۱۸:۴۴ ۰۷ آذر ۱۳۹۹
با سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران .من به همراه برادر دوقولوام متولد دهه شصت هستیم و یه پسر عمه متولد دهه هفتاد هم داریم سه تایی با هم کار میکنیم . من بلد نیستم با لغات بازی کنم ولی آرزوی ما خدمت به کشورمان هست ما دهه شصتی ها خیلی مورد بی لطفی قرار گرفتیم ولی ما ثابت شده ایم و از نظر صبوری و استقامت با همه شرایطی وقف دادیم خودمون رو لذا خواهشمندم حداقل شما مارو قابل بدونید تا بتونیم به کشورمان خدمت کنیم ما تا پای جان پای این خاک ایستاده آیم .
Turkiye
سید میلاد موسوی
۰۴:۰۴ ۰۶ آذر ۱۳۹۹
با سلام من برادر2تا شهیدم میخواستم ببینم وزارت برا خارج از کشور داخل ترکیه نیرو برمیدارن برا همکاری
Iran (Islamic Republic of)
ابوبکر
۱۶:۲۹ ۰۵ آذر ۱۳۹۹
سلام؛ و درود فراوان به خدمت رهبر بزرگ مرتبه ایران.
اینجاب ابوبکر هستم از استان سیستان وبلوچستان, از دوران نوجوانی عاشق این کار بودم, اگر امکان هست که به عضویت وزارت در بیام لطفاً با من تماس بگیرید باتشکر ابوبکر. همه باهم فدای رهبر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۵ ۰۵ آذر ۱۳۹۹
استخدام کجابیایم؟
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۰۴:۰۸ ۰۳ آذر ۱۳۹۹
باسلام
جونی هستم۳۱ساله متاهل ومتعهدبه این خاک ونظام.
خیلی تمایل دارم که سرباز وزارت اطلاعات بشم ولی متاسفانه جای خاصی رو من پیدانکردم.ممنون میشم کمکم کنین.
Iran (Islamic Republic of)
علیرضااحدی
۱۲:۰۸ ۰۲ آذر ۱۳۹۹
باسلام وصلوات برمحمدوال محمد،احتراماکارشناس ارشدحقوق جزاوجرمشناسی هستم ودربکی ازشرکت های بنیادتعاون بسیج فعالیت می نمایم ورزشکارهم هستم درصورتی که لازم باشدمی توانم درخدمت شماباشم. ومن الله التوفیق
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۵۱ ۰۱ آذر ۱۳۹۹
انشاالله هممون سرباز واقعی آقامون باشیم. منتظریم تا مولامون بیاد .سربازان گمنام امروزی زمینه ساز روز موعود هستند .آماده ایم با رمز یا مهدی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۴ آبان ۱۳۹۹
عاشقان راسرشوریده به پیکرعجب است
دادن سرنه عجب داشتن سرعجب است
مشتاق همکاری باوزارت اطلاعاتم اگرچه شایدنه لیاقتشوداشته باشم ونه اونقدرمناسب وزرنگ باشم ولی واقعا علاقه مندم که همکاری کنم باشما جانم فدای رهبرم .
محمدخانرودی خادم ازمشهد
Iran (Islamic Republic of)
رضامظلومی
۱۸:۴۱ ۲۳ آبان ۱۳۹۹
اگه خدا بخواد میشه منتظر زنگتونم به امید خدا
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۰۱:۴۹ ۲۳ آبان ۱۳۹۹
ای رهبرم آزاده آماده ام آماده، عاشق انقلاب اسلامی ، فدایی اهل بیت، برای خدمت در هر کاری آماده ام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۲۲ آبان ۱۳۹۹
با سلام.به این شغل علاقه دارم.و تا جایی که خودمو میشناسم میتونم بیشتر کمکتون کنم.لیسانس هستم.و هر شرایطی باشه حاضرم بپذیرم.لطفا اگه میشه پیگیری کنید
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۳:۵۰ ۱۱ آبان ۱۳۹۹
سلام
انتقادی که به اداره اطلاعات هست اینه که در جذب نیرو حتی بصورت افتخاری اقدام کنند و بزارید جوون ها و امثال خودم که شوق زیادی داریم برای خدمت کردن به کشور استفاده بشه از ما قشر دلداده و عاشق رهبر و نظام و مملکت تا این جوونی که دوس داره وارد این عرصه بشه اموزش دهید و استفاده کنید تا به مسیر انحراف و مسیرهای اشتباه وارد نشوند درسته ورود و جذب افراد کار سختی هست چون قطعا باید پالایش شوند بلکه نفوذی وارد سیستم نشود ولی بنظر من برنامه ای بزارید و هر کی علاقه دارد و توانایی دارد در جهت حفظ این کشور و نظام به نحو احسنت استفاده شود ممنون
Iran (Islamic Republic of)
a.s2
۱۱:۰۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۰
باسلام
ببیند وزارت اطلاعات ارگان های به خصوصی شامل میشه همه باهم متحد هماهنگ و بسیار دقیق سربازان گمنام امام زمان سرباز هایی هستن که بسیار تا بسیار باید مخفی و حتی گاهی بدون هویت باشند اینکه بخایم برنامه ای چیده بشه بطور داوطلب در امور وزارت اطلاعات کشور خدمت کنید به غیر اینکه بحث امنیت ملی وجود دارد یکسری نا هماهنگی هایی وجود داره که با اموزش این ناهماهنگی ها حل میشه لذا ذکر کنم که اگر وزارت اطلاعات نیرویی برای خدمت بخاهد باید بگم که وقتی ازمون و اموزش ها لازم نیروی کارامد و اطلاعاتی داده شود بطور اصل استخدام و مشغول به خدمت میشوند و ذکر کنم که نیروهای مردمی با شماره 113 وزارت اطلاعات کشور میتوانند با اطلاعات همکاری لازم رو به عمل بیارن و بحث اینکه بصورت افتخاری جذب شوند جدا از اینکه برای خود و خانواده بسیار خطر و بحث برانگیز می باشد و امکان اینکه دشمن بخواهد و بتواند شمارا تهدید کند بسیار بالا میباشد و امکان این برنامه ریزی را بسیار رو به مخالفت های قوه های مافق برده امید در امان خدا...
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۰:۳۵ ۱۰ آبان ۱۳۹۹
سلام وعرض ادب... بنده رضا لیسانس وکارمند یکی از فرودگاههای کشور هستم،همیشه وهمه عمر عاشق کار در این وزارتخانه بودم وهستم اما وقتی میبینم واسه یه خدمت افتخاری وبدون حقوق باید التماس کنی وتوی پایین ترین سطح وعین یه برده میخوان باهات رفتارکنن کلا پشیمون شدم که وارد این ارگان بشم ..فقط براساس وظیفه اگه کسی یا چیزی رو دیدیم که به رهبری عزیزمون واین آب وخاک میخواد لطمه بزنه چه عمدی چه سهوی، خودمون رو سرباز گمنام بدونیم وتنهایی وارد عمل بشیم ...بنده شخصا بدون استخدام در وزارت اطلاعات، خودم رو یه اطلاعاتی فعال میدونم وتا پای جونم از رهبر، ملت، آب وخاک کشورم دفاع و انجام وظیفه میکنم چون عاشق رهبرم ومملکتم هستم یا حق...
Germany
اردشیر
۱۳:۰۱ ۰۸ آبان ۱۳۹۹
بنده در خدمتم چنانچه مورد قبول واقع باشم افتخار همکاری داشته باشم برای این وزارت , تشکر میکنم
Iran (Islamic Republic of)
هادی نبی زاده
۲۱:۰۹ ۱۹ مهر ۱۳۹۹
با عرض سلام در جذب نیرو بیش از حد متعارف پیچیدگی دارد ۱۴ سال پیش که چهل ساله بودم به دلیل سن قبول نکردید این انتقاد بنده است الان هم آمادگی دارم اگر بپذیرید حداقل اجازه ورود به حوزه اطلاعات را به من بدهید چون همکار افتخاری شما هستم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۱۵ مهر ۱۳۹۹
سلام خسته نباشید شرایط استخدام در وزارت اطلاعات چیه کسانیکه سربازی نرفتن و در حال تحصیل هستند به استخدام این وزارت در میان یا نه ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
محمد دلیر
۱۱:۲۱ ۰۸ مهر ۱۳۹۹
باسلام من از اعماق وجودم میخوام فی سبیل الله در خدمت کشورم باشم ...نه استخدام بلکه بخاطر وطنم ..میخوام درخدمت برادران گمنام اطاعاتی باشم وبه هموطنانم کمک کنم
Iran (Islamic Republic of)
Mohsen
۲۱:۳۳ ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
همیشه در فکر اینم ک واسه اطلاعاتی شدن کجا برم ثبت نام کنم عاشق این کارم و جان فشان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۲ ۱۵ شهريور ۱۳۹۹
سلام،آقایون دست اندر کار اطلاعات،من برای کشتن آدمای خطرناک و فراری و ماموریت تو سوریه و عراق و جاهای خطرناک بدرد میخورم ،بهتره از این استعدادم در راه مثبت استفاده بشه، اگه بدردتون میخورم پیدام کنین در خدمتم،
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۱۸ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
شهادت بزرگ ترین افتخار برای من است شاید من الان نتونم تو ارگان نظامی خدمت کنم اما روزی خواهد رسید که سرباز اطلاعات حضرت مهدی باشم من خیلی تلاش کردم تا استخدام بشم اما عیب نداره همیشه همینطور نمیمونه .
در سر دارم شوق پرواز /اما چه کنم که بال هایم را شکستند
United States of America
بهرام کریمی تازه کندی
۲۲:۵۷ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
جانم فدای رهبرم ...جانم فدای شهدای وطنم..جانم فدای ملت ایرانم..جانم فدای خاک ایرانم...بنده کوردم منطقه جنگی مرگور ارومیه اماده برای انجام وظیفه 28سال سن
Iran (Islamic Republic of)
اسماعیل
۲۲:۲۲ ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
با سلام خدمت تمام پاسداران در اداره اطلاعات من اسماعیل رنجبر هستم و آماده هستم جانم و تنم را به خاطر وطنم و برای رهبر خودم حضرت امام خامنه ای بدهم و هر کاری که آن سازمان عزیز بخواهد با تمام قدرت انجام میدهم فقط من بیکار هستم لطفا اگر امکان دارد حتما با من تماس بگیرید کاری را که به من بگویید با دقت انجام میدهم و فوق العاده زرنگ و چالاکم متولد سال 1362 هستم و هنوز ازدواج نکردم ولی از تمام قلبم رهبر عزیزم را دوست دارم
Iran (Islamic Republic of)
حسین.رحمیی
۰۰:۲۴ ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
_.
با سلام. خدمت.امام.خامنه.با.سلام. خدمت.دوستان.عزیز.عاشق.کار.در.اطلاعات. هستم.خیلی.با.هوش.با.هم.تماس.داشته.باشیم.منتظر.هستم
Iran (Islamic Republic of)
سیدعلی شفیعی دارابی
۲۰:۰۵ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
اگرباارزشترین‌داراییم‌جان‌من‌باشد‌حاضرم‌بارهاوبارهافدای‌این‌راه‌واین‌انقلاب ‌کنم،حال درهرلباسی‌که‌باشم.
آرزوم‌بود‌که‌یه‌روزلباس‌سپاهروبپوشم‌ولی‌معاف‌ازرزمم‌کردن
انشاءالله هرکجاهستند‌خدا‌خیرشان‌بده
Iran (Islamic Republic of)
پسرم امیر شریفی کیا
۰۱:۱۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ادامه با تقو ا تابع ولایت فقیه بسیج اهل مسجد استخدام کنید خیلی بدرد میخورد به خدا قسم
Finland
ساسان
۰۴:۳۲ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
من عاشق این کارم منو اطلاعاتی کنید
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۴:۳۳ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
باسلام
ای کاس یک مصاحبه هم با من انجام میدادن، چون علاقه دارم.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
بابک
۰۴:۴۴ ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
سلام
از دل و جون آمادگی خودم رو جهت همکاری با شما و خدمت به رهبرم و وطنم اعلام میکنم
Iran (Islamic Republic of)
عیسی
۰۱:۰۸ ۰۴ مرداد ۱۳۹۹
آقا مادر خدمتیم
آخرین اخبار