کد خبر: ۴۲۴۳۵۵۲
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۲
گیلان /

نمایندگان گیلان حریفان خود را در لیگ دسته یک جوانان و بزرگسالان تکواندو شناختند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران گیلان : نمایندگان گیلان در هفته های پنجم و ششم دور برگشت ھﺠﺪھﻤﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﻟﯿﮓ دسته ﯾﮏ تکواندو ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن کشور ﺟﺎم ﻧﻘﺶ ﺟﮭﺎن که به میزبانی اهواز برگزار میشود ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎﻧﯽ از اھﻮاز و ﮐﺎﺷﺎن روبرو میشوند.

اﯾﻦ رقابتها ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 11 ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺷﮫﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﮫﺮاﻧﯽﻣﻘﺪم در دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﮫﻤﻦ ﻣﺎه امسال ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب در ﺳﺎﻟﻦ اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) برگزار میشود.

آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﮋدھﯽ رﺷﺖ در ھﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ھﯿات ﺗﮑﻮاﻧﺪو ھﺮﻣﺰﮔﺎن و در ھﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزه ﺣﻔﺎر زاﯾﻨﺪه رود ﮐﺎﺷﺎن رقابت میکند.

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ ﭼﮫﺎرم دور ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﯿﻢ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﮋدھﯽ رﺷﺖ ﺑﺎ 19 اﻣﺘﯿﺎز در ﻣﮑﺎن ﺷﺸﻢ ﺟﺪول ﻗﺮار دارد./ س


آسمان
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
برچسب ها
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لیسانسه ها
خوشمزه
نقاشی
کوله پشتی
لوح صفحه خبر موبایل