کد خبر: ۴۲۵۲۴۶۲
گروه : وب‌گردی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۰:۱۱

قبل از هر چیز باید متذکر شد که تمامی این احادیث جزء مستحبات محسوب می گردند و اصلی ترین و مهمترین امر این است که انسان غذا و لقمه ای را که می خورد از راه حلال به دست آمده باشد و شبهه ناک نباشد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وبلاگ ایران1404 در آخرین نوشته خود آورده است:

قبل از هر چیز باید متذکر شد که تمامی این احادیث جزء مستحبات محسوب می گردند و اصلی ترین و مهمترین امر این است که انسان غذا و لقمه ای را که می خورد از راه حلال به دست آمده باشد و شبهه ناک نباشد. زیرا اگر لقمه حرام باشد انسان هر کدام از این مستحبات را انجام دهد فایده ای ندارد چون اصل را کنار گذاشته و به فرع پرداخته است.

حضرت علی(ع) می فرمایند: زندگی را برای خوردن مخواه؛ بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.

 

شستن دستها پیش و پس از غذا:

1-     پیامبر خدا(ص): شستن دستها پیش و پس از غذا، شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است.

2-     پیامبر خدا(ص): شستن دستها پیش از غذا، فقر را دور می کند و شستن دستها پس از غذا، اندوه را می راند و چشم را سلامت می دهد.

3-     پیامبر خدا(ص): اگر کسی از شما در حالی که خوابید که در دستانش بوی گوشت بود و آن را نشست و آنگاه عارضه ای به وی رسید، مبادا جز خویش را نکوهش کند.

4-     حضرت علی(ع): شستن دستها پیش و پس از غذا، موجب فزون شدن عمر است و سبب زدودن چربی از جامه هاست و دیده را جلا می دهد.

5-     امام صادق(ع): دستهایتان را پیش و پس از غذا بشویید؛ چرا که فقر را می برد و بر عمر می افزاید.


گذاشتن سبزی در سفره:

6-     پیامبر خدا(ص): سفره هایتان را به سبزی آذین کنید؛ زیرا آن، همراه با گفتن بسم الله، شیطان را می راند.

7-     امام صادق(ع): هر چیزی زیوری است و زیور سفره، سبزی است.


درآوردن کفش ها:

8-     رسول خدا(ص): به هنگام غذا، کفش هایتان را درآورید؛ چرا که این، رفتاری زیباست.

9-     رسول خدا(ص): چون غذا نهاده می شود، کفش های خود را درآورید؛ زیرا این کار، موجب آسایش بیشتر پاهایتان است.


بر زبان آوردن نام خدا:

10- رسول اکرم(ع): هر غذایی که بر آن نام خدا برده نشود، درد است و هیچ برکتی در آن نیست.

11- امام علی(ع): - در سفارش های خود به کمیل-: به گاه غذا خوردن، از آن کسی نام ببر که با وجود نام او، دیگر هیچ دردی زیان نمی رساند و نامش، شفای همه بیماری ها و ناتن درستی هاست.


خوردن با دست راست:

12- مسند ابن حنبل - به نقل از عایشه -: پیامبر خدا دست راست خود را به خوردن و برآوردن نیازهای دیگر خویش اختصاص داده و دست چپ را به زدودن آلودگی از مقعد و آنچه در آن ناحیه است، واگذارده بود.

 

آغاز کردن غذا با نمک و به پایان بردن آن با نمک یا سرکه:

13- پیامبر خدا(ص): هر کسی که غذای خود را با نمک آغاز کند وبا نمک به پایان ببرد، از هفتاد و دو درد- که جذام و برص(پیسی) از آن جمله است - در امان می ماند.

14- امام صادق(ع): بنی اسرائیل، [غذا را] غذا را با سرکه آغاز می کردند و با آن نیز به پایان می بردند؛ ولی ما با نمک آغاز می کنیم و با سرکه به پایان می بریم.

15- امام کاظم(ع): سفره ای که در آن نمک نباشد، بی برکت است. آغاز کردن غذا با نمک، برای تن درستی، بهتر است.


خوردن غذا به هنگام گرسنگی و اشتها:

16- رسول اکرم(ص): خوردن بدون گرسنگی و خوابیدن بدون بیداری کشیدن[ و احساس نیاز به خواب]، نزد خداوند، گناهی سهمگین است.

17- امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیانی نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معد? او [ازخوراک پیشین،] پاک شده باشد.

 

آغاز کردن با سبک ترین غذا:

18- امام رضا(ع): غذای خود را با سبک ترین غذایی که بدنت به اندازه عادتت و بر حسب اقامتگاه و فعالیت ها و زمانه ات تغذیه می کند، آغاز کن.


خوردن غذای گرم، پیش از سرد شدن:

19- پیامبر خدا(ص): گرمی[غذا]، برکت دارد.

20- المحاسن - به نقل از مرازم- : امام صادق(ع) برای ما غذایی گرم فرستاد و فرمود: « پیش از آن که سرد شود، بخورید؛ چرا که این، خوش تر است.


برداشتن لقمه های کوچک و جویدن کامل:

21- رسول خدا(ص): - در بیان آداب غذا خوردن- : اما آداب آن، کوچک کردن لقمه و جویدن کامل است.

22- امام حسن(ع): در باره سفره، دوازده نکته است و بر هر مسلمانی لازم است که آنها را بداند. از آنها چهار چیز، واجب، چهار چیز مستحب، و چهار چیز جزو آداب است. اما آنچه از آداب است، عبارت است از: خوردن از آنچه پیش خود تو است؛ کوچک کردن لقمه؛ خوب جویدن؛ و کمتر نگریستن به چهره مردم.


دست کشیدن از غذا پیش از سیری:

23- پیامبر خدا(ص): زمانی بخور که میل به خوردن داری و در حالی خوردن را رها کن که هنوز اشتهایت است.

24- امام علی(ع): هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیان نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معد? او [ازخوراک پیشین،] پاک شده باشد. پس چو خواست بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالی دست از غذا خوردن بکشد که هنوز میل به خوردن دارد و به آن، احساس نیاز می کند.


دست کشیدن بر چهره و دعا کردن پس از شستن دستان:

25- امام صادق(ع): دست کشیدن بر چهره پس از وضو، کنجدک(کک و مک) را از میان می برد و روزی را افزون می کند.

26- امام صادق(ع): چون پس از غذا دستانت را شستی، با باقی مانده آب، دستی بر چشمان خود بکش؛ چرا که مایه ایمنی از درد چشم است.

 

به پشت دراز کشیدن پس از غذا:

27- امام جعفر صادق(ع): دراز کشیدن پس از غذا، بدن را چاق می کند، غذا را هضم می نماید و درد را [از درون انسان،] بیرون می کشد.

28- امام رضا(ع): هرگاه چیزی خوردی، به پشت دراز بکش و پای راست خود را روی پای چپ بگذار.


پرهیز از زیاده روی:

29- قرآن کریم: بخوری و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید.   [سوره مبارکه اعراف، آیه31.]

30- پیامبر خدا(ص): یکی از انواع زیاده روی، این است که هر آنچه را دوست داری، بخوری.


پرهیز از دمیدن در غذا:

31- امام علی(ع): - دربار? آنچه پیامبر خدا(ص) نهی فرموده است- : از این نهی کره که در غذا یا نوشیدنی بدمند.

32- امام علی(ع): نباید کسی بر محل سجد? خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد.


پرهیز از خوردن با دست چپ:

33- پیامبر خدا(ص): خوردن با دست چپ، از نافرهیختگی است.

34- پیامبر خدا(ص): با دست چپ نخورید؛ چرا که شیطان با دست چپ می خورد.


پرهیز از خوردن پس از سیری:

     35: امام صادق(ع): در سه چیز، ناخشنودی خداوند است: خفتن بدون بیداری کشیدن[و احساس نیاز به خواب]، خندیدن بدون شگفتی، و خوردن پس از سیری.


پرهیز از خوردن غذای داغ:

36- رسول اکرم(ص): غذایتان را سرد کنید تا در آن به شما برکت داده شود.

37- امام صدق(ع): نزد پیامبر(ص) غذای داغی آوردند. فرمود:«خداوند، آتش را خوراکمان نکرده است. کنارش بگذارید تا سرد شود». پس آن را واگذاشتند تا سرد شود.


پرهیز از خوردن در حالت جنابت،مگر با وضو:

      38- پیامبر خدا(ص): پنج چیز پیسی می آورد: نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه؛ وضو گرفت و غسل کردن با آبی که با آفتاب گرم شده است؛ خوردن در حال جنابت؛ نزدیکی با زن در دوران قائدگی اش؛ و خوردن در حال سیری.

      39- سنن النسائی- به نقل از عایشه-: پیامبر خدا، چون در حال جنابت قصد خفتن داشت، وضو می ساخت و چون قصد خوردن داشت، دستان خویش می شست.


پرهیز از خفتن، بلافاصله پس از خوردن غذا:

     40- پیامبر اعظم(ص): غذایتان را با یاد خدا و نماز، ذوب(هضم) کنید و بر آن مخوابید، که دل هایتان سخت می شود.
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها
انتشار یافته: ۶۹
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Poland
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
عالی بود فقط ما نفهمیدیم اخر غدارو گرم بخوریم یا سرد
یه حدیث میگه غذا باید گرم باشه یه حدیث میگه باید سرد باشه غذا!!
پاسخ ها
نسیم
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
داغ نباید باشه که دهنو بسوزونه. سردم نباید باشه. خانما کاملا قضیه رو درک میکنند. غذا باید گرم باشه.
تقوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
عالیه بزرگان با کلام وحی صحبت میکنن
امید آر یا یی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
عالی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سلام
لطفا منبع احادیث رو ذکر کنید
پاران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
مرسی
Nargesi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
عالی بود خوشبحالمون برای داشتن همچین دین و امامایی❤
ناشناس
|
Afghanistan
|
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
ممنون . مطالب خوبی بود .
ناشناس
|
Afghanistan
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
از این به بعد این کار های درست رو انجام می دم
ناشناس
|
Afghanistan
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
از این به بعد این کار های درست رو انجام می دم
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
عالی بود
☺☺
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
ازاحادیث ممنون....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
مرسی از این احادیث
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
عالی بود.
مهسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
واقعا عالی بوووووود .خیلی ممنون . فقط اگه میشه منبع رو هم ذکر کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
خودت هم ی زحمتی بکش
خودکار مشکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
عالی
خودکار مشکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
عالی
فهیمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
رعایتِ این موارد بیماری ها رو هم درمان می کنه هر وقت از رویِ احادیث کاری انجام دادم به نتیجه مطلوب رسیدم
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
عالی بود بیشتر حدیث بذارید لذت بردم^_^
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
من دست چپ هستم.همه کارام با دست چپه.حالا من کار شیاطین رو میکنم..؟؟؟همونطوری که برا شما سخته با دست چپ بخورین برا ما هم سخته با دست راست بخوریم.
حالا باید چکرد؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
من هم دست چپم ولی از بچگی تمرین کردم و برعکسش کردم به طوری که الان اصلا دیگه نمی توانم با دست چپ غذا بخورم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
درود . من دست چپ هستم خوب باید چیکار کنم ؟ امتحان کردم اصلا نمی توانم قاشق رو درست تو دستم نگر دارم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تمرین
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
عالی بود مرسی
nabi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
عالی بود متشکرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
ممنون کامل بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
بسیاررررررررررررررررررررررررر عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
بسیاررررررررررررررررررررررررر عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
لایییییییک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
بسیار خوب است ولی بهتراست منابع نقل روایات را ذکر کنید
ناشناس
|
United States
|
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
بسیار عالی..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
عالی بود...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۲
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
عالی بود ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
ممنون از اطلاعاتی که دادی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
اصلا به دردم نخورد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
علی بسیار ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
*ممنون عالي بود*
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
عالی بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
بسیار عالی ست ممنونم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
خوب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
اااااااااااا
عالی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
چرا الان میگویند نمک سرسفره نباشد بلاخره حرف دکتر ی درسته یاامامان
پاسخ ها
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
دکترا حرفی نمیزنن ک درآمدشون کم بشه نمک جریش در روایات اومده ک نمکی هست ک ریز و درشته و زیاد سفید نیست. نمک دریاچه قم خیلی مناسبه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
نظر خودت چیه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
خیلی خوب بود . ممنون .
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
ممنون
ولی آقاپس کوو منبع؟؟؟؟
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
با سلام. منابعش رو ندیدم. کاش ذکر میکردید.
sara
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
بسیار عالی بود باتشکر از شما
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
ممنون
انشالله خدای مهربان فهم اینکه راز سلامتی و رستگاری در اطاعت کردن از اهل بین هست را به همه ما عطا کناد.
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
خیلی خوب بودددددددددددددددد
ملیکا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
من تا کنون اداب را به درستی نمیدانستم اما این مطلب به من به خوبی اداب غذا خوردن را اموخت
بسیار ممنونم بخاطر مطلبی به این مفیدی
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
از این به بعد این کار های درست رو انجام می دم
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
عالی بود فقط ...
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
خیلی جالب بود مر30
همسایتون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۴
خیلی خوب بود
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۳
عالی بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰
سلام حرف نداشت خیلی عالی بود. تشکر.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
عالی بود ممنون
ریحانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
خیلی خوب بودB-)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
عالی بود.... ما این نکات رو رعایت نمیکنیم که دچار این همه بیماری میشیم.
زرىن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
خوب بود . لطفا منبع رو هم ذکر کنىد. سپاس
راز
|
-
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۲
واقعا جالب بود.فقط اون اشخاصی که چپ دست هستن چی اوناام با دست چپ غذا میخورن خب.
افسون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۷
ممنون . مطالب خوبی بود .
دانیال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
بسیار عالی بود .ممنون. فقط سعی کنید به نثر امروزی در آوریدش.
یه دوست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
خیلی خوب بود
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
عااااااااااااااااااااااااااااااااالییییییییییییییییی بوووووووووووووووووووووددددددددددد
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر