کد خبر: ۴۲۷۶۰۸۹
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۹

دوران مقدس سربازی همچون دوران خوابگاهی دانشجویان، به عنوان یکی از خاطره انگیزترین لحظات زندگی هر مرد جواني می تواند باشد؛اما ممکن است کساني هم باشند که به هر دليل به دنبال معافيت سربازي هستند.

به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران دوران مقدس سربازی همچون دوران خوابگاهی دانشجویان، به عنوان یکی از خاطره انگیزترین لحظات زندگی هر فردی می تواند باشد؛اما ممکن است کساني هم باشند که به هر دليل به دنبال معافيت سربازي هستند.

سایت خبرنامه دانشجویان ایران این موضوع را بهانه قرار داده است که قوانین و مقرارت معافیت، که معافیت پزشکی، معافیت کفالت، معافیت تحصیلی و معافیت های خاص از مهمترین آنان است را به صورت پرسش و پاسخ  مورد بررسی قرار دهد.

* معافیت به خدمت

1- مشمول به چه کسی گفته می‌شود؟

     جواب: مشمول کسی است که  در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار داشته باشد. برابر قانون، افراد از 18 سالگی تمام تا 50 سالگی تمام در شمول قانون وظیفه عمومی قرار دارند.     

          

2- با توجه به تغییراتی که در قانون وظیفه عمومی صورت گرفته، سن مشمولیت در حال حاضر چه سنی است؟     

       جواب: برابر ماده (2) قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.     

 

3- مدت خدمت سربازی در حال حاضر چند ماه می‌باشد؟

        جواب: با توجه به مقررات موجود که از ابتدای سال 1391 به مرحله اجرا درآمده، مدت خدمت دوره ضرورت به شرح زیر می‌باشد:     

الف: خدمت کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های غیر نظامی (امریه): 24 ماه.

ب: خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح و یگان‌های حفاظت در مناطق عادی: 21 ماه.

پ: خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی غیر درگیر، مناطق عملیاتی مناطق محروم و بد‌آب‌و هوا: 19 ماه

ت: خدمت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر: 18 ماه     

            

4- اگر فردی وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص نکرده باشد چه محرومیت‌هایی شامل حال او می‌شود؟

  جواب: برابر ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دالّ بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان می‌باشد:     

الف: شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.

ب: دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.

پ: کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن‌های قانونی.

ت: تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

ث: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.

ج: دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.

چ: - استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت‌های دولتی.       

            

5- چه مدارکی نشان‌دهنده رسیدگی به وضع مشمولیت افراد می‌باشد؟

   جواب:مدارک زیر نشان‌دهنده رسیدگی به وضع مشمولیت افراد بوده و دارندگان آن می‌توانند حسب مورد از خدمات موضوع ماده 10 قانون وظیفه عمومی بهره‌مند شوند:     

الف: کارت پایان خدمت دوره ضرورت.

ب: کارت معافیت دایم.

پ: برگ معافیت موقت در مدت اعتبار آن.

ت: برگ آماده به‌خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.

ث: گواهی اشتغال به تحصیل (معافیت تحصیلی) در مدت اعتبار آن.

ج: گواهی اشتغال به خدمت برای کارکنان وظیفه.

چ: گواهی اشتغال به خدمت برای کارکنان نیروهای مسلح و افراد متعهد خدمت در دستگاه‌های غیرنظامی.

ح:گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی.     

            

6- افرادی که به صورت کارمندی و یا پیمانی به استخدام نیروهای مسلح درمی‌آیند در صورتی که قبل از اتمام تعهد از خدمت استعفاء دهند یا برکنار شوند، از نظر خدمت سربازی چگونه با آنان رفتار می‌شود؟

  جواب: این دسته از افراد در صورتی که در شمول معافیت‌های قانونی قرار نداشته باشند، به نسبت چهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان کسر می‌شود و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام می‌دهند.     

                  

7- آیا مشمولانی که برای آنان تاریخ اعزام تعیین شده، می‌توانند تاریخ اعزام خود را تغییر دهند مثلاً تمدید نمایند؟

   جواب: بله. مشمولینی که جهت اعزام به خدمت معاذیر دارند و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حسب مورد به شرح زیر به تعویق می‌افتد:     

الف:مشمولانی که به علت بیماری و یا صدمات جسمانی وارده ناشی از حوادث و سوانح (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظیفه عمومی)، قادر به اعزام به خدمت در موعد مقرر نمی‌باشند و بیماری و مصدومیت آنان مورد تأیید پزشک معتمد سازمان وظیفه عمومی می‌باشد،‌ موعد اعزام آنان با پیشنهاد پزشک مربوط، حداکثر تا 2 ماه به تعویق می‌افتد.    

ب: در صورت فوت همسر و فرزند حداکثر 6 ماه، پدر و مادر حداکثر 3 ماه، ‌برادر و خواهر حداکثر 2 ماه و پدر و مادر همسر حداکثر یک ماه از زمان فوت، اعزام مشمول به تعویق می‌افتد.     

پ: مشمولانی که به علت بروز بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و یا وقوع حوادث مانند سقوط هواپیما، آتش‌سوزی و... (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظیفه عمومی)، ‌خود یا یکی از اعضای درجه یک خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند) به طور جدی آسیب دیده باشند یا منزل مسکونی آنان بالای 50 درصد خسارت دیده باشد با ارایه مدارک و مستندات معتبر، موعد اعزام آنان حسب مورد و به تناسب میزان آسیب وارده از زمان آسیب‌دیدگی، از یک تا شش ماه به تعویق می‌افتد.    

ت: پذیرفته‌شدگان قطعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (داخل و خارج از کشور) که زمان ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام آنها حسب مورد حداکثر تا شش ماه به تعویق می‌افتد.     

ث: دارندگان برگ اعزام تاریخ‌‌های مرداد، شهریور و دی ماه هر سال که منتظر اعلام نتیجه آزمون‌ مراکز سنجش آموزش عالی هستند، موعد اعزام آنان حسب مورد حداکثر تا دو ماه به تعویق می‌افتد.     

ج: ورزشکاران تیم‌های ملی با درخواست فدارسیون مربوط جهت اعزام به مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی، موعد اعزام آنان بنا به تشخیص رئیس سازمان وظیفه عمومی حداکثر تا چهار ماه به تعویق می‌افتد.     

چ: مشمولانی که در حال طی مراحل نهایی گزینش و استخدام در نیروهای مسلح می‌باشند، در صورت تأیید موضوع از سوی سازمان مربوط، اعزام آنان حداکثر تا 4 ماه به تعویق می‌افتد.     

ح: مشمولان متأهلی که دارای شرایط خاص (تولد فرزند، بیماری شدید همسر و فرزند و...) می‌باشند، موعد اعزام آنان حداکثر تا 2 ماه به تعویق می‌افتد.     

خ: مشمولانی که قصد تشرف به حج تمتّع را دارند موعد اعزام آنان حداکثر تا 2 ماه به تعویق می‌افتد.     

 

8- در قانون وظیفه عمومی، چه تنبیهاتی برای مشمولان غایب در نظر گرفته شده است؟

  جواب: برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان غایبی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد، به سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت آنان از سه ماه تا یک سال باشد، به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می‌گردند و مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال تجاوز نماید علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراری محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.     

 

9- بخشودگی اضافه خدمت شامل چه کسانی می‌شود؟

  جواب: مشمولان غایب چنانچه حداکثر تا تاریخ 3/3/91 خود را معرفی نمایند در شمول بخشودگی اضافه خدمت قرار می‌گیرند.     

      

10- آیا مشمولان به طور موقت می‌توانند اشتغال به کار داشته باشند؟

جواب: بله. اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت مانند معافیت موقت کفالت یا معافیت تحصیلی و همچنین دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع می‌باشد.

           

11- مصادیق غیبت کدامند؟ به عبارتی در چه صورتی افراد وارد غیبت می‌شوند؟

       جواب: مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند غایب شناخته می‌شوند. موارد غیبت به شرح زیر می‌باشد:     

الف: افرادی که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، ظرف مدت شش ماه خود را معرفی نکنند (این بند شامل افرادی می‌شود که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا دیپلم گرفته باشند و در مهلت 6ماهه معرفی، وارد دانشگاه نشده باشند).    

ب: دانش‌آموزان و دانشجویان مشمولی که پس از ترک تحصیل، انصراف، اخراج و یا فراغت از تحصیل، ظرف مدت یک سال خود را معرفی نکرده باشند.     

پ:مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه خود را برای تجدید رسیدگی معرفی نکنند.     

ت: کارکنان نیروهای مسلح و متعهدین خدمت در دستگاه‌های غیر نظامی که پس از استعفاء یا برکناری، ظرف مدت 6 ماه خود را معرفی نکنند.     

ث: دانش‌آموزان و دانشجویان مشمول که مدت تحصیل آنان بیش از سقف مجاز به طول انجامیده باشد.     

ج:مشمولانی که برای آنان برگ آماده به خدمت صادر شده ولی در موعد اعزام حاضر نشوند.     

            

12- برای تمدید تاریخ اعزام باید چگونه اقدام نمایم؟     

        جواب: شما باید برای ثبت درخواست تمدید تاریخ اعزام، به یکی از دفاتر پلیس + 10 در شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنید. درخواست شما توسط وظیفه عمومی بررسی می‌شود چنانچه دارای معاذیر موجه برای تعویق اعزام باشید، ‌اعزام شما به تعویق خواهد افتاد. در هر حال پس از گذشت 48 ساعت برای اطلا‌ع از نتیجه درخواست خود مجدداً به دفتر پلیس‌+ 10 مراجعه نمایید.     

            

13- افرادی که متقاضی خدمت در سازمانها در قالب امریه سربازی هستند باید از چه طریقی اقدام نمایند؟     

       جواب: این افراد باید در مهلت معرفی یک ساله که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در اختیار دارند ‌درخواست خود را به سازمان مربوط ارایه دهند و در صورت موافقت آن سازمان، حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت یک ساله معرفی و متناسب با تاریخ پذیرش امریه،‌ درخواست اعزام خود را از طریق دفتر پلیس + 10 ثبت نمایند.     

       

* معافیت پزشکی

  14- اقدام اولیه مشمولانی که تقاضای معافیت پزشکی را می‌نمایند چیست؟     

       جواب: مراجعه به دفاتر پلیس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+10 مربوط.     

            

  15- مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟     

      جواب: در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض نماید.     

            

  16-  آیا مشمولین در حین تحصیل می‌توانند تقاضای معافیت پزشکی نمایند؟     

       جواب: مشمولین تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارند نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار گردند.     

                  

  17- مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌نماید آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟     

      جواب: خیر- فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود.     

            

  18- اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟     

       جواب: اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد.     

            

  19- در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟     

       جواب: چنانچه مشمول به صورت بالینی در شورا معاینه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به رای شورا مشمول حسب معاینه تخصصی به بیمارستان معرفی و سپس پرونده وی مجددا در همان شورا مطرح می‌گردد.     

                

  20- آیا مشمول می‌تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟     

       جواب: خیر- زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست.     

                  

  21- سربازی در حین خدمت دچار شکستگی پا می‌گردد و برای وی 2 ماه استراحت پزشکی تجویز می‌گردد. آیا این مدت 2 ماه جزء خدمت وی محسوب می‌گردد؟     

       جواب: خیر- فقط مدت یک ماه استراحت پزشکی جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود.     

                         

  22- قد مشمولی کمتر از 150 سانتی‌متر است آیا در شمول معاف دائم قرار دارد ؟     

       جواب: بله- چنانچه قد مشمول کمتر از 150 سانتی‌متر باشد در شمول معافیت دائم قرار دارد.     

 

  23- مشمول مبتلا به پارگی یک رباط و پارگی مینسک می‌باشد وضعیت وی چگونه خواهد بود؟     

       جواب: پس از اخذ نظریه تخصصی پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخیص داده شود که یک رباط و مینسک پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار می‌گیرد.     

                  

  24- مشمولی مبتلا به صافی کف پا می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟     

       جواب: در صورتی که صافی کف پا در حد ( Rigid ) (سخت) باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد.     

           

  25- مشمول دارای مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشد با چه شماره چشمی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد؟     

       جواب: چنانچه مجموع ضعف بینایی هر دو چشم بیش از ده دیوپتر باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم می‌باشد.     

      

  26- مشمولی دارای کارت معافیت پزشکی می‌باشد در چه صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت نماید؟    

      جواب: در صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را نماید که صحت و سلامت کامل خود را به تایید شورای ویژه ابطال کارت رسانده باشد.     

       

  27- مشمولی دچار اضافه وزن می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟     

       جواب: چنانچه اضافه وزن وی در اثر بیماری غدد باشد در صورت تایید شورای پزشکی و نظریه تخصصی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.         

 

  28- مشمولی تقاضای معافیت  کفالت را می‌نماید. درمعاینه پزشک اولیه بیمار تشخیص داده می‌شود. وضعیت وی چگونه خواهد بود؟     

      جواب: تقاضای کفالت وی بررسی و در  صورت عدم صدور  رای معافیت کفالت وضعیت وی از نظر پزشکی مورد معاینه قرار می‌گیرد.

 

* معافیت کفالت

29- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

       جواب: الف) رسیدن به سن 18 سال تمام   ب) نداشتن غیبت    ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای 18 سال     

30- مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟    

       جواب: افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده و یا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به 18سالگی تمام ظرف شش ماه می بایست  خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند.     

 

31- آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

       جواب: بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است.     

         

  32- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟    

    جواب: خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.    

            

  33- سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟    

       جواب: 65 سال تمام     

            

  34- نحوه محاسبه سن 65 سالگی چگونه است؟     

        جواب: تاریخ تولد + عدد 65  = سن 65 سالگی پدر     

       مثال: برای پدر متولد 15/12/1326                91/12/15=1326+65     

            

35-  آیا پدر 65 ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟    

       جواب: معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای 18 سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.     

                   

  36-  اگر پدر 65 ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟     

       جواب: بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.     

            

  37-   شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟     

       جواب: الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

  ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال برای مادر باشد.

    

  38- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟     

      جواب: از نوع معافیت موقت تا 30 ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.     

            

  39-  در چه صورت معافیت موقت 30 ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟     

       جواب: در صورتی که در طول مدت 30 ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای 18 سال باشد.    

            

  40- چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیر ثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟     

       جواب: اصل طلاق نامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.     

                        

  41-  شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟     

       جواب: الف) پدر فوت کرده باشد       ب) مشمول تنها برادر بالای 18 سال او باشد      ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.     

            

  42- در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟     

       جواب: خیر.     

            

43-  در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟     

       جواب: خیر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.     

                                                           

44- اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد آیا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟     

       جواب: در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.     

            

45- در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟     

       جواب:ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.     

            

  46- شروط بهره‌مندی از معافیت کفالت برای برادر کبیر کدامند؟     

      جواب: الف) پدر برادر فوت کرده باشد.     ب) برادر بیمار و نیازمند مراقبت باشد.    ج) برادر بیمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد.   د) فاقد شغل باشد.     

            

47- آیا مشمول برای معافیت برادر بیمار فاقد پدر و همسر و فرزند بایستی یگانه مراقب باشد؟     

       جواب: بله متقاضی معافیت می بایست به عنوان تنها برادر بالای 18 سال برای برادر بیمار بیمارش باشد.     

                   

  48- منظور از محجوریت فرزند برادر بیمار چیست؟     

       جواب: یعنی اینکه فرزند به علت بیماری قادر به سرپرستی از پدر نباشد.     

            

49- منظور از فاقد شغل بودن برادر چیست؟     

       جواب: یعنی اینکه شاغل به کار نبوده و منبع درآمدی از شغل نداشته و به عنوان بیکار محسوب گردد.     

            

50- نوع و مدت معافیت کفالت برای برادر بیمار چگونه است؟     

       جواب: از نوع معافیت دائم کفالت و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

                  

  51- آیا وجود برادر ناتنی بالای 18 سال مانع استفاده معافیت برادر تنی وی می‌گردد؟     

       جواب: وجود برادر ناتنی مانع استفاده برادر تنی نمی‌گردد.     

                 

  52-شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت جد (پدربزرگ) کدامند؟     

       جواب: الف) فرزندان جد فوت کرده باشند       ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18سال جد باشد     

           

53- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ پدری) شرط اصلی کدام است؟     

       جواب: مشمول می‌بایست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتی دیگر پدر یا عمه‌ها یا عموها همگی بایستی فوت کرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذکور بالای 18 سال باشد.     

            

54- در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ مادری) شرط اصلی کدام است؟     

       جواب: مشمول می‌بایست فاقد دایی و خاله باشد و به عبارت دیگر دایی‌ها و خاله‌های مشمول فوت کرده باشند و مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال محسوب گردد.     

 

55- چنانچه مشمول متقضای دارای برادر، پسرعمه، پسرعمو، پسردایی یا پسرخاله بالای 18 سال دیگری باشد که بیمار است می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟     

      جواب:در صورتی که نوه دیگری بالای 18 سال و به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی و نگهداری از پدربزرگ نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.     

        

56- نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت جد (پدربزرگ) به چه نحو است؟     

       جواب: نوع معافیت دائم و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

            

57- شروط اصلی برای معافیت کفالت جده (مادربزرگ) کدامند؟    

      جواب:

الف) مادربزرگ فاقد شوهر باشد (طلاق یا فوت شوهر)      

ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال مادربزرگ تلقی گردد.       

ج) فرزندان مادربزرگ در قید حیات نبوده و فوت کرده باشند.     

 

58- منظور از فرزندان جده (مادربزرگ) کدامند؟    

       جواب: کلیه فرزندان وی اعم از پسران و دختران.     

      

59- در معافیت کفالت جده ( مادربزرگ پدری) شروط اصلی کدامند؟     

       جواب: مشمول فاقد پدر، عمو و عمه باشد و مادربزرگ نیز فاقد شوهر باشد.     

                        

60- آیا در معافیت کفالت مادربزرگ، شاغل بودن یا وضعیت جسمانی مادربزرگ مد نظر می‌باشد؟     

       جواب: خیر- صرفا فاقد فرزند بودن و فاقد شوهر بودن مادربزرگ ملاک رسیدگی است.     

            

61-  نوع و مدت اعتبار معافیت کفالت مادربزرگ چگونه است؟     

       جواب: معافیت از نوع دائم بوده و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.     

            

62-  معافیت های مربوط به ایثارگران چند دسته هستند؟     

                جواب: شهدا، جاویدالاثرها، آزادگان، جانبازان و رزمندگان

     

63- برای شهدا چند نفر از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند.     

            

64- آیا برادر شهدا از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود.     

            

65- درخانواده ای که چند شهید وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف می شوند؟     

       جواب: کلیه فرزندان شهید از خدمت معاف می شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازای هر شهید فاقد فرزند پسر صرفا فقط یکی از برادران شهدا از خدمت معاف می شوند.     

            

66-  درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد حق تقدم با چه برادری است؟     

       جواب: تقدم با برادری است که با شهید از مادر یکی باشند.     

            

67-  چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد آیا برادر شهید می تواند از معافیت بهره مند گردد؟     

               جواب: بله دختر شهید مانع معافیت برادر شهید نمی گردد.

                

68- شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است ؟    

               جواب:  همانند تمامی پرسش ها و پاسخهای مربوط به خانواده شهداء(موضوع بند الف )

  

69- چنانچه مدت آزادگی کمتر از 24 ماه باشد آیا امتیازی به فرزند وی تعلق می گیرد ؟    

       جواب: درصورتی که آزاده دارای سابقه جبهه و یا جانبازی باشد و جمع مدت آزادگی با جبهه و یا جانبازی به عدد 30 برسد یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند.     

            

70- آیا تلفیق سوابق آزادگی با جبهه یا جانبازی برای برادر آزاده هم لحاظ می گردد ؟     

       جواب: خیر این امتیاز فقط برای فرزندان آزادگان در نظر گرفته شده است.     

            

71- آیا برای مازاد سوابق آزادگی بین ( 25 تا 47 ماه ) و ( 49 تا 71 ماه ) و ( 73 تا 95 ماه ) امتیازی تعلق می گیرد به چه علت؟     

       جواب: خیر به خاطر اینکه اگر آزاده ای دارای 47 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا یک فرزند و اگر دارای 71 ماه سابقه آزادگی باشد فقط 2 فرزند و اگر دارای 95 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا 3 فرزند وی می تواند از خدمت معاف گردد و به سوابق مازاد امتیازی تعلق نمی گیرد.     

            

72- آیا جمع مازاد سوابق آزادگی برای معافیت فرزند دیگر آزاده  لحاظ می گردد ؟     

       جواب: خیر قابل جمع نمی باشد فقط به ازای هر 24 ماه سابقه آزادگی یک فرزند آزاده از خدمت معاف می شود.     

       

73-  چنانچه مدت آزادگی پدر خانواده به حد نصاب 24 ماه نرسد و همچنین مادر خانواده دارای سابقه آزادگی باشد آیا سابقه والدین برای اعطای امتیاز قابل جمع است ؟     

       جواب: بله قابل جمع می باشد.     

                    

* معافیت های جانبازی

74- حد نصاب درصد جانبازی برای امتیاز معافیت یک فرزند چند درصد است ؟    

       جواب: حداقل 25 درصد جانبازی.     

            

  75- جانبازان چند فرزند خود را می توانند از خدمت معاف کنند ؟     

                جواب: به ازای هر 25 درصد جانبازی یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند.

    

76- آیا امتیاز جانبازی برای برادران آنان لحاظ می گردد ؟     

       جواب: درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد امتیاز به برادر جانباز تعلق می گیرد.     

            

77- درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد چند نفر از برادران وی از خدمت معاف می شوند ؟    

       جواب: برای جانباز با حداقل 25درصد جانبازی و بالاتر به هر میزان جانبازی فقط یک برادر وی از خدمت معاف می گردد.     

            

78- نحوه انتخاب و معرفی یکی از برادران تنی واجد شرایط برای بهره مندی از معافیت جانبازی به چه صورت می باشد ؟     

       جواب:انتخاب برادر با جانباز می باشد در صورت فوت جانباز با پدر و در صورت فوت پدر با مادر و در صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید می باشد.     

            

79-  مرجع معرفی جانباز برای بهره مندی از امتیاز معافیت چه ارگانی است ؟    

       جواب: در صورتی که صرفا جانباز باشد بنیاد شهید وامور ایثارگران استان محل سکونت جانباز     

            

80- آیا به مازاد درصد جانبازی بین 26 تا49و51 تا 70 در صد امتیازی تعلق می گیرد یا نه ؟     

       جواب: خیر برای 25 درصد جانبازی یک فرزند و برای جانبازان 50 درصد و بالاتر حداکثر 2 فرزند از خدمت معاف می شوند و مازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد.     

            

  81- آیا درصد جانبازی پدر و مادر برای رسیدن به حد نصاب معافیت یک فرزند قابل جمع می باشد ؟     

       جواب: بله در صورتی که در صد جانبازی والدین به تنهایی به حد نصاب معافیت نرسد در صورت جانبازی آنان قابل جمع است.     

 

  82- چنانچه جانبازی که درگذشته به سبب بیمار ناشی از جانبازی برای یک فرزند خود را در قالب ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت کفالت اخذ کرده باشد آیا می تواند فرزند دیگر خود را به سبب جانبازی از خدمت معاف نماید ؟     

       جواب: بله مشروط براینکه درصد جانبازی حداقل 25 درصد و بالاتر باشد.     

            

  83- آیا به خود جانباز هم از نظر خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد ؟     

       جواب: بله درصورتی که حداقل دارای 10 درصد جانبازی باشد از خدمت دوره ضرورت معاف می شود.     

    

84- آیا برای معافیت فرزند خوانده قانونی درصد جانبازی خاصی لازم می باشد ؟     

       جواب: خیر صرف آنکه جانبازی و عدم توانایی جانباز در صاحب فرزند شدن به تایید بنیاد شهید رسیده باشد کفایت می کند.     

            

85- آیا اگر درصد جانبازی جانباز بیش از 50 درصد، در حد معافیت 2 نفر قرار داشته باشد می توان علاوه بر فرزند خوانده یک برادر وی راهم از خدمت معاف کرد ؟     

       جواب: خیر برای جانبازان فاقد فرزند صرفا یک نفر از خدمت معاف می گردد.     

            

86-  آیا برای بانوان جانباز نیز امتیازی در نظر گرفته شده است ؟     

       جواب: بله هر فرد اناث که با حداقل 25 درصد جانبازی می تواند برای همسرش درخواست معافیت نماید.     

       

* معافیت تحصیلی          

  87- آیا دانش آموزانی که در ورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت؟    

      بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.     

            

88- آیا دانش آموزان در مهلت یکساله معرفی پس از فراغت،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟     

     اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله و پس از معرفی تا موعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند     

      مثال: دانش آموز متولد 15/8/70 که در مهر 91 در پایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه

مشمول مذکور تا 15/8/92 فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا15/8/93 به تحصیل ادامه دهد و پس از این تاریخ 15/8/93 درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.     

            

89- آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟     

       خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و شروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.     

                         

  90- متولدین سه ماهه دوم سال 71 در سال قبل که در خرداد ماه سال 90 فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟     

       اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان 18/9/90 بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین در قانون جدید برخوردار بوده و تا خرداد 91 مهلت معرفی خواهند داشت.     

              

  91- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟

مشمولانی که از تاریخ 22/2/90 به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

       

92- مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ در شمول استفاده از مهلت1ساله پس از تاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟     

مشمولانی که از تاریخ 22/4/90 به  بعد از تحصیل در مقاطع  دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند.

        

93- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟     

       بلی. مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا 1 بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم

ورود غیبت، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد و نزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه

1: در مقطع قبلی فارغ التحصیل نشده باشد.

2: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.     

     

  94- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟    

چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی در دانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود

و در صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن در دانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد، بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.

       مثال: فارغ التحصیل1/4/91درمقطع متوسطه که حداکثر تا 1/4/92 قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند.    

            

95- فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال90شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیا حق ادامه تحصیل از مهر 91 را دارند؟

       بلی، استثنا و صرفا برای سال 91 می توانند  ادامه تحصیل بدهند.     

 

96- آیا به دوره های فراگیر پیام نور،دوره های بین الملل در دانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد   

       بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.     

 

97- آیا سربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصیل دردانشگاه ها از خدمت ترخیص میشوند؟     

      درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص از خدمت صورت میگیرد و ترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.     

            

  98- دانشجویانی که با اخراج ازتحصیل،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟     

خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.     

            

  99- سقف سنوات های مجاز  تحصیلی  در مقاطع مختلف دانشگاهی، به  چه میزان می باشد؟     

برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع  تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی  ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد

پیوسته شش  سال، دکترای پیوسته  هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

 

100- چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟     

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد 18 سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید

وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصیل باشند.     

            

101- آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه در شمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟     

خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.     

            

102- آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟    

خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده و مجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.     

            

  103- چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟    

مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت و سپری نشدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.     

            

104- وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟     

مبلغ وثیقه  15 میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.

خروج از کشور

 

105- خروج از کشور تا چه سنی نیاز به مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارد؟

قبل از سن مشمولیت با عنایت به اینکه سن مشمولیت از ابتدای ماه 18 سالگی تمام می باشد،لذا خروج اشخاص قبل از سن مشمولیت نیاز به اخذ مجوز ندارد.    

مثال: متولد 4/5/73 از تاریخ 1/5/91 به عنوان مشمول محسوب می شود وخروج وی تا 1/5/91 نیاز به مجوز سازمان وظیفه عمومی ندارد.     

            

106- دانش آموزان و دانشجویان خارج از کشور در صورت فراغت، اخراج و یا ترک تحصیل تا چه مدت می بایست خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند؟     

اینگونه مشمولان حداکثر 1 سال از تاریخ وقوع فراغت، اخراج یا ترک تحصیل فرصت معرفی خود به وظیفه عمومی را خواهند داشت     

 

107-  آیا مشمولی که دارای معافیت تحصیلی دانش آموزی یا دانشجویی خارج از کشور است می تواند به دفعات متعدد به کشور مسافرت نماید؟     

هیچگونه محدودیتی ازسوی وظیفه عمومی دراین زمینه وجود نداردومقررشدوزارتخانه های مربوط مجوزهای تردد سالانه برای اینگونه مشمولان صادر کنند

           

108- انواع سفرهایی که مورد استفاده مشمولان می باشد کدام است؟     

سفرهای علمی – سفرهای غیر علمی – سفرهای نیمه علمی – سفرهای مطالعاتی – سفرهای زیارتی – دوره های مشترک     

            

109- میزان وثیقه سفر های مورد استفاده مشمولان چقدر می باشد؟     

سفرهای علمی: 5 میلیون تومان      سفرهای غیر علمی: 15 میلیون تومان     

سفرهای نیمه علمی:8میلیون تومان      سفرهای مطالعاتی: 5 میلیون تومان     

سفرهای زیارتی عراق و عربستان: 500 هزارتومان وجه نقد+تعهد نامه محضری ضامن     

سفر به سوریه 15 میلیون تومان        دوره های مشترک: 15 میلیون تومان     

            

110- مدت اعطایی جهت سفرهای مطالعاتی حداکثر چه بازه زمانی را در بر میگیرد؟     

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 6 ماه ودانشجویان مقطع دکتری 1 سال می باشد.     

            

111- صدور مجوز خروج از کشور برای سربازان وظیفه چگونه است؟     

صدور مجوز خروج از کشور برای سربازان از سوی وظیفه عمومی ممنوع می باشد وامور مربوط به خروج از کشور آنان از سوی یگان خدمتی

قابل پیگیری وانجام است.     

            

112- آیا صدور مجوز خروج برای دانشجویان از سوی وظیفه عمومی محدودیت دارد؟     

خیر صدور مجوز خروج در هر ترم تحصیلی از نظر وظیفه عمومی هیچ محدودیتی ندارد.     

            

113- در بازگشت از سفر و استرداد ودیعه،آیا حضور مشمول در وظیفه عمومی الزامی است؟    

 درحال حاضر بله، صرفا با حضور مشمول و رویت گذرنامه وی ودیعه استرداد می گردد.     

            

114- دربازکشت از سفر های خارج از کشور با مشمولانی که به موقع به کشور وارد شده لیکن با تاخیر خود را به وظیفه عمومی معرفی

نموده اند چگونه رفتار خواهد شد؟     

از شش ماه تا یکسال از خروج مجدد ایشان جلوگیری خواهد شد.     

            

115- با مشمولی که با صدور مجوز به خارج از کشور سفر نموده و در موعد مقرر به کشور بازنگشته است چگونه رفتار خواهد شد؟     

ودیعه وی به نفع دولت ضبط خواهد شد و درصورت ورود به غیبت همانند سایر غایبین با آنان رفتار می شود.     

            

116- فرآیند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمول چیست؟     

الف: ارائه اشتغال به تحصیل (دانشجویی و دانش آموزی) به همراه وثیقه سفر مربوطه به وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه یا سکونت مشمول.     

ب: صدور وارسال مجوز خروج از کشور توسط سامانه وظیفه عمومی به پلیس گذرنامه ناجا.     

پ: صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط گذرنامه ناجا


کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
برچسب ها
انتشار یافته: ۱۹۸
در انتظار بررسی: ۰
بهنام فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
سلام من بهنام فرزاد هستم سه خواهر دارم معافیت میشم یا نه
نعمت
|
France
|
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
سلام خولستم بپرسم کسی که دندانهاش کامل پوسیده وکشیدن دارای شش دونه دندان باشد نعافیت بهش تعلق میگیره درحالی که بیکار هم هست وهمیشه خواب تلیت میخوره دندان ندارد معاف هست یاخیر لطفا جواب
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
ایا فردی که سه تا فرزند دارد ونان اور خانواده هست از خدمت سربازی معاف است یا نه لطفا جواب بدین ممنون
حامد چراغی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
من فراری هستم تا کی معاف میشم الان ۳۱ سالمه
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
سلام.من امسال کنکور قبول نشدم میخوام ی سال دیگه بخونم دوباره شرکت کنم . اما سربازی من پارسال دراومده وعافیت گرفتم تا مهر ماه امسال میخواستم ببینم باید دوباره اشتغال تحصیل بگیرم یا ن
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
سلام من یه برادر دارم که سربازی رفته از من هم بزرگتره من هم الان در حال خدمم پدرم قلبشو جراحی باز کرده ...برادرم هم دو تا بچه داره و کاملا جدا از ما زندگی میکنه میخواستم بدونم با اینکه برادرم سربازی رفته و پدرم قلبشو جراحی کرده آیا من معاف میشم یا نه
یوسف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
سلام در مقطع کارشناسی در حال تحصیلم. شغلی ندارم . پدرم و مادرم به رحمت خدا رفتن... در حال حاضر من و داداشم تنهایی زندگی میکنیم و شغلی هم نداریم، جفتمون محصلیم اونم داره برای لیسانس میخونه. خرجامون فعلا از حق بیمه بازنشستگی هست که حالا رسیده به ما و اونم فقط تا موقعیه که درس میخونیم. دوتا برادر دیگه دارم که اونا سربازی رفتن الانم هم متاهلن. خواستم بدونم راهی هست که حداقل یکی از ما معاف بشه. من کوچک ترم. داداشم که میگه قبلا پیگیری کرده راهی نیست ولی من میگم حتما باید یکیمون حداقل معاف بشه. اونم گفت برو اگه تونستی خودت رو معاف کن :/
اگه کسی راهی سراغ داره لطفا راهنمایی کنه ممنون ببخشید طولانی شد ...
فرشاد
|
United States
|
۰۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
سلام خسته نباشید من متولد 74هستم پدرم 50درصد عقب موندگی زهنی داره مادرم طلاق گرفته تنهانون اورم پدرم تحد پوشش کمیته امداده یه خواهر ناطنی دارم اونم کم بودزهنی داره بهزیستی هست خرجشو من میدم میخواستم ببینم میتونم معاف بشم
فرشاد
|
United States
|
۰۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
سلام خسته نباشید من متولد 74هستم پدرم 50درصد عقب موندگی زهنی داره مادرم طلاق گرفته تنهانون اورم پدرم تحد پوشش کمیته امداده یه خواهر ناطنی دارم اونم کم بودزهنی داره بهزیستی هست خرجشو من میدم میخواستم ببینم میتونم معاف بشم
فرشاد
|
United States
|
۰۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
سلام خسته نباشید من متولد 74هستم پدرم 50درصد عقب موندگی زهنی داره مادرم طلاق گرفته تنهانون اورم پدرم تحد پوشش کمیته امداده یه خواهر ناطنی دارم اونم کم بودزهنی داره بهزیستی هست خرجشو من میدم میخواستم ببینم میتونم معاف بشم
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
سلام
من دوبار درخواست معافیت پزشکی دادم سال۹۰و ۹۶یعنی پارسال ،پارسال بخاطر اینکه لیسانس بودم معاف از رزمم کردن خواستم اعتراض کنم نذاشتن گفتن نمیتونی امسال هم حدودا 10روز پیش بازم درخواست دادم دفترچه رو بازم پست کردم به مرحله ی معرفی بیمارستان رسید واسه معاینه دومی نذاشتن یعنی معرفیم نکردن به هیچ بیمارستانی گفتن چون دو بار درخواست دادی دیگه نمیتونی الان من موندم اگه تا دوبار مجاز به درخواست پزشکی هستم چجوری سیستم قبول کرده یعنی من دیگه نمیتونم برای بار سوم درخواست بدم
اگه لطف بفرمایید راهنماییم کنید چیکار کنم ممنون میشم
عبدالرضا فرهادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
سلام من دانشجوی رشته حقوق هستم دارم لیسانس میگیرم پدرم جانباز میتونم معافیت بگیرم متولد ۷۵ سال ۹۹ درسم تموم میشه میتونم در سال ۹۷ که امسال میشه درخواست معافیت از طریق جانبازی پدر بدم یا باید حتما اعزام به سربازی باشم لطفاً به آدرس جوابشو نفرستید
پاسخ ها
عبدالرضا فرهادی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
لطفاً جوابشو زود بفرستین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۱
آخه کی این سربازی رو اجباری کرد..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۱
آخه کی این سربازی رو اجباری کرد..
K
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
من ی خواهر کوچیکتر از خودم دارم و بیماری قلبی داره آیا شامل معافیت پسر خانواده میشه ؟
محمد بنیامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
سلام من چشم چپم مگس پران دارد . و گاهی اوقات سرگیجه دارم یک برادر بزرگتر خدمت کرده و متاهل است . من معاف میشوم یا نه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
پدرو مادر من از هم ۶ سال پیش جدا شدن و ما سه تا برادر و یه خواهریم که همه در کنار مادرم زندگی میکنیم برادر بزرگترم اون معافیت کفالت سرپرستی خونواده رو گرفت و الان یه ساله که ازدواج کرده و دیگه مستقل شده و جدا شده از ما و الان سرپرست خونواده منم یعنی دومین پسر خونواده به نظرتون به منم معافیت سرپرستی خونواده تعلق میگیره ؟؟لطفا کمکم کنین خیلی به معافیت احتیاج دارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
پدرو مادر من از هم ۶ سال پیش جدا شدن و ما سه تا برادر و یه خواهریم که همه در کنار مادرم زندگی میکنیم برادر بزرگترم اون معافیت کفالت سرپرستی خونواده رو گرفت و الان یه ساله که ازدواج کرده و دیگه مستقل شده و جدا شده از ما و الان سرپرست خونواده منم یعنی دومین پسر خونواده به نظرتون به منم معافیت سرپرستی خونواده تعلق میگیره ؟؟لطفا کمکم کنین خیلی به معافیت احتیاج دارم
Mohammad
|
United Arab Emirates
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
سلام من پدر و مادرم ۶ ساله جدا شدن برادر بزرگم کفالت سرپرستی خانواده که شامل برادر کوچکترم و خواهر بزرگترم و منو مادرم بود رو گرفته بعد الان ازدواج کرده و سرپرست نیس به نظرتون‌من میتونم کفالت سرپرست خانواده یا سرپرست خواهر بزرگترم یا برادر کوچیکترمو بگیرم؟
مجید
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
سلام من مهره سه و چهارمو عمل کردم به نظرتون مهاف میشم
عصب پای راستم شدیدا اسیب دیده به سختی راه میرم
محمد بنیامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
من چشم چپم مگس پران داره و گاهی اوقات شوکه یا حول خوردن میشوم . پنج شش تا دندونم خرابه و کمر درد هم دارم پدر از کار افتاده چهل سه سال دارم مادرم هم خانه دار است . و دو تا برادر دیه دارم که یکیش خدمتشو تموم کرده و یکی از خودم کوچیکتره معافی داره یا نه .
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
با عرض سلام و ضمن خسته نباشید من یه سؤالی دارم بنده پدر و مادر فوت کردن برادرام همشون زن گرفتن هرکی هم رفته پی کار وزندگیش من موندم تک و تنها یعنی کسی رو ندارم که آینده ام تأمین کنه سنم هم ۲۶ سالمه یعنی عمرم تمومه خواهشا جوابم بدید
محبوبه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
با سلام لطفا بفرمایید که پسر م طی مراحل زیادی معاف از رزم شده و به اموزشی رفته باز هم جورایی شلوغ کرده از پادگان تبریز فرستادنش بیمارستان بعثت تهران بعد دو هفته کمیسیون نهایی همان معاف از رزم را تایید کرد دوباره توی پادگان جور دیگهای شلوغ کرده حالا بردنش دوباره بیمارستان رازی تبریز باز هم بخش اعصاب و روان حالا چی میشه لطفا کمکم کنید
محمدصحرایی
|
Netherlands
|
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
من درسال79به خدمت اعزام شدم ولی درسال80که 11ماه خدمت بودم درمرخصی تصادف کردم،و.ودگر دنبال خدمتم رانگرفتم،تاالان که متاهل هستم.آیاالان پیگیری کنم،من را معاف میکنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
اگر کسی متاهل باشه پنچ تا دختر داشته باشه پول هم نداره معافی بخره چکار کنه ؟
میثاق زاهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
با سلام و عرض خسته نباشید
من پدری 85 ساله دارم که 3 سال قبل سکته خفیفی داشتند که باعث شد کنترل ادار را از دست بدهند و بدلیل بیتحرکی در زمان بیماریشان دیگر توان راه رفتن ندارند و از ویلچر استفاده میکنند، قابل ذکر است که به دلیل کهولت سن از بیماری آلزایمر هم رنج میبرند.
مادر هم 60 سال سن دارند و از بیماری اعصاب رنج میبرند.
اینجانب از پدر 3 برادر و یک خواهر ، و از مادر یک برادر و یک خواهر دارم که همه متعهل و دارای فرزند هستند و قادر به مراقبت و نگهداری پدر نیستند.
حال با توجه به این موضوعات راهی وجود داره که من معافیت موقت (در زمان حیات پدر) یا دائم بگیرم ؟؟؟
با تشکر
جنت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
میشه ب سوالم پاسخ بدین
جنت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
سلام من نامزدم تک پسره پدرشم دامداره ی جای دیگ زندگی میکنه سربازی کرج افتاده خواهراشم تنهان ایا میشه معافی گرفت یا اینکه بیفته شهر خودمون؟؟؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
قانون خرید سربازی را برای خانواده های که فقط یک فرزند پسر دارند اجرا کنند و اجازه بدهند که سربازی فرزندان خانواده های که فقط یک فرزند پسر دارند خریداری شود در حال حاضر فقط این قانون خرید سربازی برای مشمولین غایبی است که 8 سال غیبت داشته اند ترابخدا این امکان خرید سربازی برای خانواده های تک پسر فراهم شود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
سلام
من سه ماه پیش عمل تعویض دریچه قلب انجام دادم و پرستار هستم
سوال من اینه ک با توجه ب این که طبق قوانین از لحاظ پزشکی معاف دائم هستم آیا تحصیلات و رشته من ممکنه تاثیر گذار باشه تو‌عدم‌معافیت؟
تورک اوغلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
من سه ماه پیش رفتم دفترچه اعزاممو بفرستم .رفتم دکتر چشمم ضعیف بود فرستاد کمیسون پزشکی یک چشمم فیکس ۶بود یعنی معاف ولی مسئولان عزیز داشتن به زور گفت باید بری نزدیک ۵۰ تا دکتر فرستادن بالاخره دکترا میگفتن معافی
تورک اوغلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
من سه ماه پیش رفتم دفترچه اعزاممو بفرستم .رفتم دکتر چشمم ضعیف بود فرستاد کمیسون پزشکی یک چشمم فیکس ۶بود یعنی معاف ولی مسئولان عزیز داشتن به زور گفت باید بری نزدیک ۵۰ تا دکتر فرستادن بالاخره دکترا میگفتن معافی
سعید
|
Germany
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
باسلام،من سال ۹۲ برای کفالت پدر اقدام کردم،کمیسیون در شهرستان بنده را معاف کردند،درتهران هم همینطور،پول کارت رو هم به حساب ریختم،بعد از ۱ماه متوجه شدم استان با معافیت من مخالفت کرده،و معاف نشدم،چرا باید اینطور بشه؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
سلام..ممنون ازمطلب مهم ومفیدتون...یک سوال داشتم..آیا برادران دوقلو باید هردونفرشون برن خدمت یا یکیشون بره کافیه؟؟؟؟؟ واینکه اگه هردونفر برن آیا این درسته که یکیشون محل خدمتش توی شهرخودشه..؟؟؟خواهشا جواب بدین؟؟باتشکر
محمدجواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
سلام .خسته نباشید میخواستم بگم من دفترچه پست کردم 19/12 اعزام هستم اگ نرم فراری حساب میشم؟؟؟؟خواهشا جواب بدید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
با عرض سلام و وقت بخیر
بنده اهل استان مازندران و شهرستان محمودآباد هستم و حدود 10 ماه میشه در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آذربایجان شرقی/میانه) بصورت وظیفه خدمت میکنم و این در حالیست که تک فرزند ذکور هستم و پدرم 11 ماه ایثارگری دارند ، بنده ماه ها بدنبال انتقالی تک پسری بودم اما حالا که تمام مدارکم رو تکمیل کردم و جهت تحویل به نیروی انسانی پادگانم مراجعه کردم با پاسخی روبرو شدم که میگن ماه هاست شرایط انتقالی تک فرزند ذکور حذف شده.
حالا سوال من از محضر شریفتان این است که آیا چنین چیزی صحت دارد؟ آیا هیچ راهی برای منتقل شدنم برای ادامه خدمتم به محلی نزدیک تر به محل سکونتم وجود ندارد؟
ممنون از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیارم نهادید، بسیار متشکرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
سلام و خسته نباشید.ببخشید بیماری صرع هم شامل معافیت پزشکی میشه؟؟؟
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
ببخشید من فارغالتحصیل تیرماه96 هستم امسال کنکور دادم متولدمرداد ماه سال78 هستم آیا می توانم امسال واسه کنکور درس بخوانم یعنی فرصت دارم چون من 1ماه قبل از18 سال فارغالتحصیل شدم
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
میشه نریم سربازی ،؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
سلاام خسته نباشین.میخاستم بدونم در صورت داشتن معافیت پزشکی برای صافی کف پا شرایط برای استخدامشون چجوریه؟سخت گیری میکنن یا نه؟با تشکر
ناشناس
|
United States
|
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
سلام برادرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
بنظرم باید یک برنامه ای چیده شود تا سربازی به این صورت فعلی اش حذف شود و بجایش چیز دیگری جایگزین شود؛ مثلا بمدت یکسال یا همان دوسال ، فرد را در کارگاهی ببرند و یک مهارت و فن را به او آموزش دهند، یا مثلا در مباحث کمک های اولیه و هلال احمر او را مسلط سازند.
بنظرم اینگونه باشد بهتر است...
Ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
سلام،میخواستم بدونم ایا معاف موقت جز از سربازی محسوب میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
با سلام دوتا داداش بزرگتر از خودم دارم متاهلند پدرم تحت درمان سرطان لنفوم ومادر فشار خونی دارم من باید مواظبشون باشم ایا معافی شامل حال من میشود و خواهرم هم از همسرش جدا شده میتونم معاف شم
ناشناس
|
United States
|
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
سلام من چهار سال از خدمت فرار کردم و مادر هم ندارم پدرمم ناتوان هست ایا میتوانم ان را بخرم یا معافی بگیرم
محمدرستمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
سلام.بنده متولد63هستم.ومدارکی ازمتخصص داریم که قبل اینکه بخوام خدمت برم.پدرم به اثرسکته قلبی قلبش الان15درصدکارمیکنه.وتواین مدت من یه برادرداشتم که به رحمت خدارفته.وپدرم ازنظرمتخصص ازکارافتاده محسوب میشه.ولی من تواین مدت اقدامی برای کفالت نکردم.ایاراهی هست که من برای معافیت کفالت استفاده کنم؟؟باکمال تشکر.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
سلام ببخشید من سال۹۰سربازی رفتم بعد چهار ماه فرار ی شدم اونموقع اقدام کرده بودم برای کفالت چون مادرم سکته کرد فرار کردم وبه دنبال کفالتم نیوفتادم فراری شدم ولی تاز یه ماه رفتم سربازی وبازم اقدام کردم به کفالت.ایا به من کفالت میدهند؟؟؟؟ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سلام، من بچه بودم مادرم فوت کرده و پدرم هم گذاشته رفته، و من هم هیچ اطلاعی ازش ندارم وقیم قانونی ام، دایی ام بوده و خواهر و برادر هم ندارم، آیا من میتونم معاف بشم،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
تک پسرهستم سال84 پدرمادرم طلاق گرفتن خودم فراری سال90 هستم درآموزشی الان متاهل هستم دارای یه فرزندمادرخودم مطلقه هست آیامن میتوانم معافیت کفالت بگیرم خواهشآ رسیدگی شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
سلام. دانش اموزی که زمان میش دانشگاهی کنکور رو که داد و پشت کنکور موند. وسال بعد کنکور داد. ایا بلز هم میتونه پشت کنکور بمونه؟ میتونه معافیت رو تمدید کنه؟
برای مثال دانش اموزی سال ۹۵ در مقطع پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده و در کنکور ۹۵ انتخاب رشته نکرده. و سال ۹۶ مجددا کنکور داده. ایا میشه دانش اموز سال ۹۷ کنکور بده؟ راهی هست؟
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
سلام من در خدمت دو بار عمل کردم یک بار فتق یک بار واریکسل من الان معاف میشوم? بااین وز در زاهدان خدمت میکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
خوب بود
محمد صادق محمودی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
سلام
من 2سال است که دارم کنکور میدم و الان خودم رو دارم برای کنکور97 آماده میکنم
میخواستم بدونم که آیا با رقتن به یک دانشگاه غیر انتفایی و انصراف در روزهای نزدیک به کنکور میتوانم دوباره در کنکور شرکت کنم و آیا میتوانم در صورت فیولی به دانشگاه بروم
متشکر
فرزانه
|
Turkey
|
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
با سلام
پسر من در سن17سالگی به خارج رفته و در مدرسه ایرانی درس خوانده و از دانشگاه آن کشور پذیرفته شده، و معافیت کفالت را شامل میشود
کفالت از نوع طلاق والدین میباشد ،برای گرفتن معافیت آیا من ،مادر مشمول ،باید در آن کشور مقیم باشم تا معافیت کفالت را از آن کشور گرفت
الهه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
سلام اگه کسی ازدواج کرده باشه غیبتم نداشته باشه والان هم سرپرست زندگی خودش هم خواهر خانمش ومادرخانمش باشه از سربازی معاف نمیشه؟
کیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
سلام من سه برادر دارم که هر سه خدمت سربازی رفتن میخواستم بدونم من که پسر چهارم خانواده هستم آیا از سربازی معاف ام یا نه؟ممنون جواب بدین
محمدحسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
باعرض سلام و خسته نباشید
بنده دارای بیماری کم کاری تیروئید هستم خواستم ببینم این نوع بیماری واقعا شامل معافیت خدمت دائم میشود یا خیر چون بنده با توجه به بند دوی قانون معافیت های پزشکی غدد درون ریز این سوال برام پیش اومد لطفا راهنمایی کنید
محمدخادمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
سلام من متولد ۷۱/۲/۲۶هستم پدرم ۴ساله فوت کرده داداش بزرگم زن گرفته و خدمت رفته و مشغوله داداش کوچکتر از خودمم خدمت رفته و سرکاره من و مادرم تنها زندگی میکنیم خودمم درحال درس خوندنم و ترم آخر کارشناسی هستم میشه راهنمایی کنید معاف میشم یا ن.
ممنون میشم
حسین علی رستمی پاکدهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
آیا مشمولین در حین تحصیل (دانشگاهها و حوزه ها) که سرپرست آنها تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند، با داشتن معافیت تحصیلی می‌توانند تقاضای معافیت از امداد را داشته باشند.
بینام
|
United States
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
سلام
من متولد 1370 هستم دانشجوی کارشناسی. هیچگونه غیبت هم نداشتم . پدرم متولد 1332 و مریضی قلبی و واریس و بیماری فتق دارند. مادرم هم سرطان روده داره .یک برادر و خواهر بزرگتر از خودم دارم امابه دلیل شرایط و مشغله زندگی شخصیشون توانای رسیدگی به پدر و مادرم رو ندارن. آیا با این شرایط امکان معافیت رو دارم؟
ممنون میشم اگه پاسخ بدبد
هوشنگ
|
Netherlands
|
۰۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
ایادر رفتگی مکرر شانه جزو معافیت پزشکی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
با سلام من حدود ۹ماه خدمت کردم و بعد ب دلیل ی سریع مساعل فراری شدم پدرم از هر دوپا مشگل دارد و بیماری سرطان خون دارد و من در کمسیون پزشکی معافیت من رو گفتن اما چون فراری بودم گفتن باید بری یگان مربوطه من باید چیکار کنم الان؟؟
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
باسلام خسته نباشین بنده سه داداش ارم که همشون ازدواج کردن ولی یکی از اونهایی که ازدواج کردن سرباز نرفته من میتونم کفالت بگیرم بابام 66سالشه ومریض هس نمیتواند کار کند در ضمن بنده مجرد هستم تورو خدا به سوالم پاسخ دهید
پویان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
سلام من 29سالمه و چند سال پیش نامه فرستادم برای خدمت ولی جواب نیومد.. تو این مدت پدرم داشت کارای معافیو انجام میداد بدون اینکه اول من بفهمم خیلی دوست داشتم بیام سربازی هنوزم میخوام بیام ولی بخاطره خانوادم خودمو زدم به دیونگی یجورایی سر دکتر ارتش کلاه گذاشتم ولی الان پشیمونم میخوام بیام خدمت کمک کنید, بهم که چجوری بیام
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
سلام
می خواستم ببینم هنوز قانون قد و وزن هست یعنی قد با ممیز ضبدر 2 تقسیم بر وزن زیر 15 وبالای 40 معاف
درست هست یا ن؟
محمد جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
سلام من متولد 76مبتلا به پای پرانتزی هستم با11/5سانت فاصله بین دو زانو آیا معاف میشم یانه؟ در ضمن دانشجو کاردانی برق هستم اگر بخوام قبل از عمل دنبال معافیت باشم تکلیف درسم چی میشه
صادق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
خواهش میکنم جواب بدین
پدرم 74 سال سن و از کار افتاده تحت پوشش کمیته امداد می باشد 2 تا براد دارم که هر دو از من بزرگترن یکیشون معاف شده و ازدواج کرده یک دیگه هم سرباز مجرد هست خودم هم با توجه به رشته ای که درس خوندم معاف از سربازی هستم
حالا سوال من اینه که با توجه به اینکه برادر بزرگتر ازخودم مجرد هست (در حال خدمت سربازی) من میتونم سرپرست خانواده را بر عهده بگیرم
Emran
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
سلام من پدر ندارم فقط یه مادر دارم با دوتا برادر یکیش عروسی کرد ا ن یکی نه ولی دوتاشم معاف شدن ایا منم میتونم معاف بشم
Emran
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
سلام من پدر ندارم فقط یه مادر دارم با دوتا برادر یکیش عروسی کرد ا ن یکی نه ولی دوتاشم معاف شدن ایا منم میتونم معاف بشم
Emran
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
سلام من پدر ندارم فقط یه مادر دارم با دوتا برادر یکیش عروسی کرد ا ن یکی نه ولی دوتاشم معاف شدن ایا منم میتونم معاف بشم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
سلام ،من پدر و مادرمو از دست دادم،ی خاهر تنی دارم ک ازدواج کرده ،ولی من تنهام پول تو جیبیم ندارم چ برسه ب خرج سربازیم ،خاستم بدونم معاف میشم یا ن!؟تو رو خدا کمکم کنید،اخه حق من این نیس
صابر سهرابی زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
پدرم ۷۰ سال سن دارد ومادرم ۶۴ سال دارد.چهارخواهر دارم که ۳ تاشون ازدواج کردند ویکی از آنها مجرداست.پدرم تحته پوشش کمیته امداد است.یک برادر دارم که مجرد میباشد و۴۰ سال سن داردوتا کنون ازدواج نکرده است.۱۲ سال است که خودم را معرفی نکرده ام زیرا بالا سره پدره بیمار وخانواده هستم.وضعیته من برای خدمت چگونه است با تشکر وسپاس
محمد حسن علی محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۲
سلام من تاندون انگشت بزرگ پام کنده شده است شامل معافیت پزشکی می‌شود
علی فرهادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
باسلام خدمت دوستان خواهش مندم به سوال بنده پاسخ بدید لطفا
من ۱۹سالمه پدرم الان ۱۹ساله که فوت شده مادرم هم ازدواج کرده وخواهرم هم ازدواج کرده من بیماری میگرن و اختلال صصبی دارم و ازدواج کردم ومچ پام بشدت شکسته که موقع راه رفتن درد شدیدی دارم ایا با این شرایت معاف از خدمت میشم؟
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
سلام من پدرم فوت کرده یک برادر دارم که سربازی رفته است و جدا از ما زندگی میکنه ایا میتونم کفالت مادرمو بگیرم؟
Daniyal
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
پدر من قلبشون رو عمل روی باز کردند و من تنها پسر خانواده هستم و بیماریهای دیگری هم دارند که اگر قرصشان را سر وقت نخورن بدن درد شدید میگیرن و به سختی حرکت میکنند میخواستم ببینم اقا این بیماریها باعث معافیت من میشود یا خیر
الیاس آسرایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
سلام
من پدرم ناشنواست و تحت پوشش بهزیستی هستیم
سه فرزندیم دو برادر و یک خواهر .
برادر بزرگترم معاف پزشکی شده.
من میتوانم معاف پدرم شوم که ناشنواست؟
mohamadhoosein.m
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
سلام
من کفالت مادر و خواهر دارم و پدرم بالای 65 سال
میخواستم بدونم من که از خدمت سربازی معاف هستم
باید دوران آموزشی رو بگزرونم یا به راحتی کارت معافیت میگیرم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
باسلام شماره چشام بالای هشت هست .و مادر پیری دارم و برادر تنیندارم میتوانم معافی بگیرم.
و شماره بالای هشت مگر معاف نیستن؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
سلام
19 سال دارم... پدرم فودت شده از بطن تولد
من از ازدواج دوم مادر هستم و تک فرزندم....از ازدواج اول مادر یک پسر و دو دختر هست
شرایط معافیتی که شرح حال من میشه رو نشونم بدین ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
سلام من هم پاهایم ضربدری هم صافی کف‌پادارم هم قودی کمر آیا به من معافیت میدن؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
سلام من هم پاهایم ضربدری هم صافی کف‌پادارم هم قودی کمر آیا به من معافیت میدن؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
من دوتا پام شکست است معاف میشوم وپاهام پلاتین دار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
سلام
من ٣٣ سالمه و ازدواج كردم و غيبت ندارم
بچه دار نميشم مي تونم معافيت بگيرم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
من پدربزرگم شهید شده پدرم معاف شد قبلا الان من می تونم هم معاف بشم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
به بچه های یتیم معافیت میدن؟
ناشناس
|
-
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
معافی واسه مرد سالم نیس! اومدیی خدمت مثل مرد خدمت کن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
آیا سه فرزندکه یکی آنهاپسراست تک فرزندی حساب میشود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
من حاضرم 10 ملیون بدم 20 سالمه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
سلام . من ۴۸ سال دارم و یک پسر دارم شوهرم هفت سال پیش سرطان روده گرفت و بعد از شیمی درمانی الان هر شش ماه چکاپ میشه زمان عود بیماری بدلیل مشکلات زیاد درمان به فکر گرفتن معافی نبودیم و الان من خیلی استرس دارم چون دکترا میگن ممکنه بیماری دوباره عود کنه با این شرایط پسرم میتونه معاف بشه؟ لطفا حتما جواب بدین متشکرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
سلام . من ۴۸ سال دارم و یک پسر دارم شوهرم هفت سال پیش سرطان روده گرفت و بعد از شیمی درمانی الان هر شش ماه چکاپ میشه زمان عود بیماری بدلیل مشکلات زیاد درمان به فکر گرفتن معافی نبودیم و الان من خیلی استرس دارم چون دکترا میگن ممکنه بیماری دوباره عود کنه با این شرایط پسرم میتونه معاف بشه؟ لطفا حتما جواب بدین متشکرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۸
با عرض سلام و وقت بخیر بنده ب خاطر پارگی دو رباط Aclوpclومنیسک زانوی چپ درخواست معافیت پزشکی کردم ک در معاینات اول مشخص شد ک معاف دایم هستم ولی چون مدرکم لیسانس هست احتمال داره معاف از رزم بشم
خواشمندم من را تو این زمینه راهنمایی کنید ک آیا مدرکم موثر هست یا ن
ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
سلام بخشید میخواستم بدانم پدرر من 78 سال است چهار فرزندیم من پسرم سه خواهر دیگه دارم پدرم صعیف ناتوان است آیا من از سربازی معاف میشوم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۳
سلام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
سلام.مطالب عالی.یک سوال داشتم.پدرمن 30 سال درنیروی انتظامی خدمت کرده.الان بازنشسته شده.دو برادر من قبل از رسیدن به سن خدمت سربازی فوت کردن تک پسر خانواده هسم به همراه یک خواهر.ایا معافیت شامل من میشه لطفا جواب بدید با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
سلام چاکرم،دمت گرم با متن عالیت،داداش جان ی سوال دارم مهممممممم،اگه مادر بیمه شوهر سابقشو بگیره باز معافیت تعلق میگیره???
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
سلام چاکرم،دمت گرم با متن عالیت،داداش جان ی سوال دارم مهممممممم،اگه مادر بیمه شوهر سابقشو بگیره باز معافیت تعلق میگیره???
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
سلام من مدرک کارشناسی دارک دوباره یک کارشناسی دیگر بخواهم بخونم آیا اجازه خواندن میدهند یا باید به سربازی بروم خوتهش میکنم پاسخ دهید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
سلام خسته نباشید ایا معافیت سه برادری دوباره قابل برگشته ممنون؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۳
متولد57 هستم وسه برادر خدمت کرده دارم آیا معافیتی شامل من میشود در ضمن ازدواج کرده و پدر و مادر همسرم نیز فوت کرده اند و به جز. من کسی را ندارد
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر