کد خبر: ۴۵۲۱۰۵۹
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۳
۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۳
کد خبر : ۴۵۲۱۰۵۹
محمدعلی نژادیان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

محمدعلی نژادیان در خصوص یکی از موضوعات کتاب موفقیت شناسی به نام " نظریه زیبایی انسان " توضیح می دهد.

محمدعلی نژادیان مولف کتاب موفقیت شناسی در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبيات باشگاه خبرنگاران در خصوص " نظریه زیبایی انسان " که در این کتاب مطرح نموده است، گفت: محدودیتهای انسان نسبت به زمان و مکان و کم بودن آگاهی انسان باعث میشود در بعضی موارد انسان برداشت اشتباه از مسائلداشته باشد و فکر کند که این مصائب و مشکلات حکمتی از جانب پروردگار دارد.بطور مثال، بعضی افراد در خصوص انسانهای ناقص الخلقه فکر میکنند که خداوند آنها را از روی عمد و حکمت خاصیناقص می آفریند و به همین دلیل به عدالت و قدرت خداوند شک میکنند.حال در مورد این موضوع به بررسی میپردازیم، تا بلکه نشانه و استدلال مشابه ای باشد، برای دیگر مجهولات و برداشتهایاشتباه  در ذهن انسانها :
 

قرآن می فرماید:  
 
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ (الغافر 64)
و شما را شكل بخشيد و شكل¬هايتان را زيبا بيافريد و خوراكي¬هاي پاكيزه نصيبتان نمود. آن كه چنين ( الطافي ) درحق شما كرده است الله است.
 
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (تین/4)
که ما انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.
 
إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (نساء/40)
خداوند ذره ای ظلم روا نمیدارد.
 
وي ادامه داد:باید نقص عضو را از بحث زیبایی جدا در نظر بگیریم، زیرا منظور از نقص عضو ناکارآمدی و کمبود عضو ی در بدناست. در صورتی که قد بلند و کوتاه، صورت و اندام زشت و زیبا و....بحث زیبایی میباشد.از آیات و روایات بدست می آید اصل در آفرینش انسان بی عیب و نقص بودن است و اگر انسان فاقد بعضی کمالات باشد وجود او استثنایی بوده و جنبه ثانویه دارد که بر قانون خلقت وارد شده و این موضوع بیانگر این است که تمام بدی ها، نقص ها،و ناهنجاری ها از خود انسان است.  
 
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ‏(سجده/7)
او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از خاک آغاز کرد.
 
 
إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون( یونس/44)
خداوند هیچگونه ستمی بر مردم روا نمیدارد، بلکه خود مردم اند که به خودشان ستم میکنند.
 
 
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ‏(الزلزال 7)
پس هركس به اندازه ذرّه غباري كار نيكو كرده باشد، آن را خواهد ديد ( و پاداشش را خواهد گرفت ).‏
 
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ‏(الزلزال 8)
و هركس به اندازه ذرّه غباري كار بد كرده باشد، آن را خواهد ديد ( و سزايش را خواهد چشيد ).
 
ن‍‍‍‍‍ژاديان افزود:خداوند کمترین ظلمی به بندگان روا نمی دارد، زیرا خداوند هیچ گونه احتیاجی به ظلم ندارد و ساحت مقدسش از همه عیوب و نقص ها مبرا است.خداوند نه بخل دارد، نه جهل و نه فقر بنابراین اگر در جایی از عالم نقص و عیبی به نظر می رسد، حتما باید آن را متوجه کسی غیر از خداوند دانست. در بعضی مواقع والدین بدون در نظر گرفتن این مسائل خداوند را مسئول این نقایص می دانند و به اعتراض و کفرگویی می پردازند.خداوند متعال نظام آفرینش را بر اساس علم و حکمتش نظام علت و معلول قرار داده به این معنا که برای هر حادثه و پدیده ای در عالم علتی وجود دارد و هر علتی معلولی مختص به خود دارد و هیچ علتی از معلول و هیچ معلولی از علت خود جدا نیست.

از نتایج و تحقیقات علوم پزشکی بدست می آید که بخش مهمی از این نقیص ها مربوط به جهل و نادانی والدین دراین خصوص می باشد. مثل استفاده از داروهای منع شده در هنگام بارداری، تغذیه و مراقبت مادران در زمان بارداری، بیماری های والدین، ازدواج های فامیلی و... البته تاحد زیادی هم وراثتی است.
 
وي با ارائه دو نظريه در خصوص زیبایی انسان با توجه به آیات قرآن و استدلالهای عقلی  خاطر نشان كرد:
الف - تقدیر و حکمت خداوند بر این قرار داده شده که هیچ فردی دقیقا شکل فردی دیگر نشود، حتی دوقلوها ی شبیه هم نیز تفاوتهاییدارند و این یکی از عظمتهای خداوند میباشد.البته معنی تفاوت در اینجا به مفهوم زشت و زیبا نیست.

لذا در این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد:  اول اینکه طبق آیه فوق  خداوند فرموده که من انسان را زیبا آفریدم، پس اگرفردی "چهره معمولی داشت و یا چهره اش زیبا نشد، طوری که از حد اعتدال خارج بود" وارد شدنایراد ثانویه استو دلیل این موضوع وجود قانون علت و معلول است که از هر علتی ، معلول خودش را باید توقع داشت...

ثانیا تجربه ثابت کرده که از نسل و پدر و مادر زیبا و سلامت، فرزندان زیبا به وجود می آید.علاوه بر این استفاده از غذاها و میوه های مختلف و آب و هوا و منطقه جغرافیایی، در زیبایی و تناسب اندام و رنگ پوست انسان تاثیر دارد.

از طرفی قطعا خداوند هر کم و کاستی که به انسان تحمیل شده باشد و از حیطه اختیار و قدرت فرد خارج باشد را مدنظر دارد و جبران خواهد نمود.

ب - عده ای اعتقاد دارند که خداوند بر اساس حکمت خود زیبایی انسان را تعیین مینماید، این نظر با توجه به توضیح ذیل قابلتامل است. البته اگر چهره و اندام فردی از حالت تعادل خارج باشد با توجه به آیه 4 سوره مبارکه تین از طرف خداوند منتفی استو این حالت همان وارد شدن ایراد ثانویه است. پس این نظریه  فقط در بحث داشتن زیبایی معمولی و چهره و اندام زیبا مد نظر میباشد. در واقع قضا و قدر الهی را در این مورد میتوان به صورت ذیل بررسی نمود: قسمتی از بحث تعیین زیبایی انسان به علل و مسببات دنیوی ربط پیدا میکند و قسمت دیگر به حکمت خداوند در خصوص انسانها.یعنی قانون علت و معلول کار خود را میکند و دربعضی مواقع خداوند حکیم دخالت مستقیم نموده و چهره فردی را معمولی یا زیباتعیین می نماید. لذا با توجه به آیه 4سوره تین که در خصوص تعادل بود و آیه 19 سوره نساء این نظریه نیز قابل تامل است.
 
فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ‏(النساء 19)
چه بسا از چيزي بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبي فراواني قرار بدهد .
 
اين نويسنده با اشاره  به نكاتي در اين خصوص بيان كرد:نکته 1 :حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که بطور استثناء تعیین چهره انسان از قانون علت و معلول دنیوی خارج باشد و با انتخاب مستقیم خداوند صورت گیرد، باید گفت خیر انسان دربسیاری اوقات در نعمت کمتر است چون آن چیزی که خداوندحکم میکند قطعا خیر است.

نکته 2 : همچنین قابل ذکر است فردی که دارای نعمتهای بیشتری است خداوند نیز از وی توقعات بیشتر دارد و ممکن است او را تحت آزمایشهای سخت تری قرار دهد.

نکته 3 :در این مورد نیز اگر دنیا را مقصد بدانیم جای ایراد است ولی با توجه به اینکه رسیدن انسان به کمال که هدف اصلی انسان میباشد،  بدون ثروت و با وجود نقص عضو و نداشتن چهره ای زیبا هم امکان پذیر است، جای ایراد باقی نمی ماند.

نکته 4 : بعضی افراد عقیده دارند که نباید عمل زیبایی انجام داد، مانند عمل جراحی بینی و...این افراد عقیده دارند آن شکلی که خداوند به انسان داده حکمتی داشته است.لذا با توجه به مطالب فوق الذکر و نتیجه گیری این موضوع که اگر عضوی از حالت تعادل خارجبود وارد شدن یک عامل ثانویه است، میتوان گفت که در صورت نداشتن اثرات مضر و خطرات دیگر، ایرادی ندارد ولی بهتر است فردی که قصد عمل زیبایی دارد از لحاظ شرعی از مرجع تقلید خود سوال نماید.
 
جهت توضیحات بیشتر به کتاب موفقیت شناسی، تالیف محمدعلی نژادیان، انتشارات مهرآمین، صفحه 142- 150 مراجعه شود./ص
 

 

اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۲۳
در انتظار بررسی: ۰
مها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
مهال خدا جایی باشه واون جا زیبا نباشه
ی بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
شما چکاربه زشتی خوشگلی داری خدا به دلخواه خودش شمارو آفریده بی دلیل نیافریده اگ کسی شمارو مسخره کرد که چقدر زشتیدب دل نگیریدخداوند هم اون فردی که مسخره کرده شمارو زشتش میکنه
یه بیچاره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
وقتی از دبستان مسخره بشی و تا دبیرستان حتی نتونی با کسی تو حیاط بگردی و باید تنها باشی . وقتی تو دانشگاه همش باید سرت پایین باشه تا یه دختر بهت نگاه نکنه و پیش خودش نگه چه زشته ، وقتی تو دانشگاه به خاطر قیافه ی زشتی که داری نتونی بری تو بوفه بشینی و یه چیزی بخوری یا حتی بیرون از دانشگاه به خاطره قیافه ی زشتت نتونی بری مغازه یه چیزی بخری ، وقتی به خاطر عکس زشتت بعد از چند سال نتونی بری گواهینامه رانندگی بگیری چون فقط می‌ترسی که کارمند اونجا به عکست نگاه کنه چه حسی بهتون دست میده؟؟ من حتی سر کلاس دانشگاه هم نمیرفتم چون ممکن بود یکی باهام حرف بزنه و قیافه م رو ببینه . خدایا شکرت به خاطر اینکه الان ترم آخرم و هنوز بیشتر از پنج کلمه با هیچ کسی نتونستم حرف بزنم چون زشتم ...
:/
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
من کیم؟

پسرم
۱۵سال:/
صورت زشت
چاق.البته استخون بندیمم درشت:/
صدامم مثل دخترای.همیشه مسخرم میکنن
هیچ دلخوشی تو دنیا ندارم
اصن به چه امیدی زندگی کنم
تصورش سخته چ برسه.....
گوشی هم ندارم
خانواده بی پول دارم که لا اقل جراحی زیبایی...
هییی دنیا:/
هر روز با خودم فکر میکنم که بچه خوشگل از به دنیا اومدنشون چیکار کردن که اینقدر خوشگن:|
تنها دل خوشیم هم اینه که سریع تر خودمو بکشم
بندازم جلو ماشین،دار بزنم،حیییییییف خدا
ممنونم از عدالت خداجون


(شاید هم که این پیام رو میخونید من نباشم:|)
خدافظ دنیا
just a human
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
بعضی وقت ها باور به اینکه هیچ چیز همیشگی نیست تنها داروی تلخ که باعث فراموشی این جور درد ها میشه...
رها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
همینکه میبینم شوهرم از خودم زیباتر ه خیلی حرصم میگره اما حسن های دیگه داره این که میبینی بچه هات به اونرفتن خیالت راحت میشه اما بازه میگم خدایا چیمیشد زیبا میافریدی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
زشتی وزیبایی ذاتی و وراستیه البته بعد اعمال ادم روی چهرش تاثیر مستقیم داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
من فکر میکنم تا اخلاقتون خوب نباشه زیبایی به هیچ دردی نمیخوره واقعا داشتن اخلاق خوب خیلی بهتره از زیبایی خیره کنندست .......تجربشو داشتم که میگم
بد بخته ببریخت بی پوله و....
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
#عدالت
بچه ها تورو خدا کمکم کنید.
دیگه دارم میرم کلاس دهم
یه گوشی ندارم:/
توی فامیلامون کوچیک تر از من هم گوشی دارن اما خانواده ام بی اهمیت ان.تا حرف از گوشی میشه سریع بحثو عوض میکنن. دیگه نمی دونم چیکار کنم.
از اوضاع مالی هم خوبیم اما.....
قیافه که نعرم اما میخواهم دلم به یه گوشی خش باشه
حییییی روزگار:/
ممنونم از عدالت پایدارت.که همه جا موج میزنه
امضا:خودمم واسش اسم پیدا نکردم :/
احلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
به نظر من زیبایی ظاهر زیاد مهم نیست خدا برای هر چی حکمتی از افریدنش داره و ما باید چه خوب باشه چه بد قبول کنیم نمی تونیم اعتراض کنیم چون هر چه بیشتر ناشکری کنیم بیشتر بد بخت میشیم خدا رو شکر کنید کافیه که دست و پا و زبان داریم تا بتونیم راه بریم حرف بزنیم لمس کنیم بعضی ها از این نعمت محروم اند ولی باز هم شکر گزار ند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
چرا بعضیا فکر میکنن زشتن شاید کاملا برعکس اونچه که فکر میکنن باشه
یه بدبخت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
خدایا شکرت.شکرت واسه این عدالتت
من یک ماهه که هرشب در بالینم گریه میکنم و افسوس قیافه و چهره و زندگی مردم رو میخورم
مثلا اگه توی اینستا سرچ کنید ayan zubair یه پسر خیلی خوشگل و جذابه که همیشه افسوسش رو می‌خورم.
دیگه نمی‌دونم چیکار کنم
هر روز ارزوی مرگ میکنم مرگ
هی دنیا
Masih
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
اگر انسان با فکر و دید باز به دنیا نگاه کنه میفهمه زیبایی زشتی به ظاهر آدما ربطی نداره و یک انسان میتونه ذاتا زیبا یا زشت باشه. خداوندبه همه قدرت این رو داده که چطوری خودمونو به اون نزدیک کنیم و اگر به یک سطح آگاهی برسیم میفهمیم زیبایی یا زشتی ظاهری معنی نداره. این خود ماییم که با بعضی از چیز های مادی زندگی رو سخت میکنیم.
بدبخت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
من درب و داغون و زشتم. خدا هم هیچ جبرانی نکرده، روز به روز هم بیچاره تر و بدبخت تر از قبل طوری که آرزوی مرگ می کنم. این عدالت خدا هست؟
پاسخ ها
بد بخت
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
موافقم
آمیتیس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
ولی ب نظر من همه انسان ها ی نقطه ی زیبا تو ظاهرشون دارن . اینکه ما متوجه نمیشیم برا اینکع عادت کردیم ببینیم کی از همه خوشگل ترع . فکر میکنیم آدما فقط دو دستن : یا خیلی خوشگلن . یا خیلی زشتن . ولی حیف ک قدر زیباییمون رو نمیدونیم ...
یاسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
من چهرم قشنگه ولی خیلی دوست داشتم زیبایی خیره کننده داشتم همیشه ب چشم رنگیا واونایی ک بیش ازاندازه قشنگن غبطه میخوردم ولی یه دوست داشتم دوران دبیرستان توکلاسمون بود زشت ترین دختری بود که توعمرم دیدم بینهایت چاق وسیاه وزشت وبداخلاق ولی یه شوهری گیرش اومد همه موندن خیلی هم دوستش داره،من خودم توحکمت خداموندم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
خخخخخخخخخ
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بنظر من زیبایی ظاهری فریبنده است.اصل زیبایی درونی است؛اونهایی که از زیبایی شون مینالند میدونند که بیشتر انسانهای قدرتمند ،سیاستمدارها ،پولدارها،کارافرینهاو... زیبا نیستند؛ولی به این فهم رسیده اند که زیبایی انسان چیزی جز اخلاق ،دانش و مهارت نیست.
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
من بدبختم
آرامش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
بدون اغراق من خوشگلم .درسته همه جا میرم همه چشم ها دنبالمه ولی از سن ۱۸ سالگی آرزوی مرگ میکنم چرا چون پدر و مادرم مدام نگرانم هستند پدرم خیلی روم سخت گیری میکنه هرجایی نمیتونم برم اگر هم برم مدام با من و مادرم دعوا میکنه که من نمیخوام این درس بخونه من میدونم چرا .چون میترسه یه بلایی سرم بیاد منم درس خوندن و دوست دارم ولی به قرآن با بدبختی تونستم یه لیسانس بگیرم بسکی پدرم سخت گیری می کرد که نکنه یکی یه بلایی سرم بیاد ترس از آبروش خوشگلی هم دردسر خودش و داره زیاد زیاد ولی از طرفی اینکه جایی میری همه باهات خوب برخود میکنن کیف میده ولی درسته خدا بهم خوشگلی داده ولی وقتی خودمو بابقیه هم سن و سالام مقایسه میگنم میبینم اونایی که معمولین تو زندگی شون آرامش بیشتری دارن..من فقط از خدا میخوام که تو زندگیم آرامش بیشتری داشته باشم. آرامش ...آرامش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
دقیقا منظورت چیه مثلا برا چی گفتی میخوای بگی خیلی خوشگلی...باشه فهمیدیم
سجاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
یه چیز میگم گوش بدین خدایی. تنها دلیل زشتی ادما از نظر من گناهاشونه. این نظریه از طرف من چون چند سال دارم میبینم. من وقتی گناه نمیکنم صورتم خیلی خوشکل و جذابه ولی وقتی یه مدت گناه میکنم زشت ترین ادم دنیا میشم انکار. بعدشم نماز شب چهره رو زیبا میکنه حتما بخونین تو گوگل بزن میاد
پاسخ ها
بدبخت
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
بنظرت من بدبخت هنوز به دنیا نیومده گناه کردم ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
فقط باید گفت متاسفم برا افکار جامعه ای که توش زندگی میکنم که چقد براشون صورت مهمه تا سیرت چقد نا شکر هرکسی عیبی داره تو زندگی این دلیل نا شکری نمیشه
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
در رابطه با اون کسی که میگفت اگر باهوش باشیم بهتر از خوشگل بودنه ... چه فایده من واقعا باهوش بودم و نفر اول مدرسه اما چون زشت بودم و بدهیکل این قدر منو مسخره کردن و این قدر از من دور شدن به خاطر اینکه هم زشت بودم هم پولدار نبودیم هم خونمون پایین شهر بود که افسردگی گرفتم ... ترک تحصیل کردم و دانشگاه هم با اینکه قبول شدم نرفتم ... هر جا رفتم گفتن قیافه ت عهد قجریه قیافه ت شبیه انسان های نخستینه و ... آرزو دارم اگر یک روز فقط بود که میتونستم زندگی کنم اون روز خوشگل بودم و کل شهر رو دور میزدم تا همه منو ببینن ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
به نظر من باهوش بودن بهتر از خوشگل بودنه من خودم دوست داشتم خوشگل نبودم ولی باهوش بودم
تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
من هم زشتم هم دماغم بزرگه هم پوستم خرابه هم صدام زشته ودرست نمیتونم حرف بزنم هم لهجه دارم هم قددم کوتاهه هم موهام وزوزیه هم خونواده درست حسابی ندارم هم فقیرم هم بچه دارنمیشم هم حسرت همه چیز به دلم مونده.‌‌‌....ی مهمونی میرم ومیام میشینم گریه میکنم خدایاشکرت واسه این همه عدالت
پاسخ ها
تنها
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
منم مثه توام فق صدام و لحجم بد نی
Rosha
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
به نظر من توی این زمونه هیچکس زشت نیست فقط پول نداره خوشگل بشه همین.
ناشناس
|
United States
|
۲۱:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
اینایی که ناله میکنن از قیافشون توصیه میکنم زندگی نیک رو دنبال کننیا یه سر به بیمارستان یا تیمارستان بزنن و بعد ببینن چه مشکلات بدتر از این هستش که باید خداشونو شکر کنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
من به دليل زشتيم هيچ علاقه اي برايزندگي ندارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
من ١٤سالمه وچهره ي معمولي دارم. وقتي تو جمع نشستم، عموم مسخره ام مي كنه همه ميخندند به جز مادرم . اگر من نبودم مادرم حتما مي خنديد اگر جوابش و بدم بدرم و مادرم من و تنبيه ميكنندو اگر ندهم بيشتر مسخره ام مي كنه .بابام كچل است احتمال اينكه من هم كچل بشوم زياد است.بدرو مادرم هم زيا تفاهم ندارند براي همين همه اش دعوا مي كنند من هم به ديگران حسادت مي كنم تنها فايده اي كه دارم اين است كه درسم خوب است.ايا ميشود اعتنا نكرد؟ ايا اين عدالت است؟
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
چقدر بعضیاتون شعار میدید.قشنگ معلومه مشکل حادی ندارید ک یک عمر حسرت خورده باشید یک عمر احساس شکست کنید.
من بهم میگم بعضیا خیلی خوشگلی بعی میگن خوبی بعضی میگن معمولی.ولی من خودمو تا سن بیست سالگی واقعا زشت میدونستم. الان یکم اعتماد بنفسم رفته بالا و فهمیدم اشتباه میکردم.اما بازم هم درک میکنم کسایی و که واقعا از نعمت زیبایی محرومند.و نمیتونم درک کنم ک خدا با اون عظمت چطور وقتی میبینه حالا به علل طبیعی یکی قیافش مشکل داره و کل زندگیش به فنا رفته بخاطرش چرا خدایی ک میتونه کاری نمیکنه؟اخه چراااااا من خودم مشکلات زیاددارم. جدای از بحث زیبایی.انقدر غصه خوردم ک به فنا رفت زندگی تا الانم. اه دنیای لعنتی ایه
النازه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
من با خوندن مطلب بالا یکم اعتماد به نفس گرفتم
ولی تا میام اعتماد به نفسم تقویت کنم یه نگا به خودم میکنم .....
هرکی
|
Luxembourg
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
خدا یکی رو با زیباییش امتحان می کنه و یکی که شاید زیباییش کم باشه فقط امتحانه امتحان زیباترها اینکه هنر کنن پاک بمونن خودنمایی بیجا نکنن و اون یکیا اینکه حسادت نکن به زیباترها با حسادتشون در حقشون ظلم نکنن
محیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
سلام من همسرم خیلی خیلی خوشگله اصلا به خاطر زیباییش باهاش ازدواج کردم ولی الان اخلاقه خوبشه که باعث شده جونمم بخواد نه نمیگم
دوستان اخلاق مهم ترین چیز دنیاست
مو و قد و قیافه دست خوده آدم نیست رو چیزهایی که دست خوده انسانه باید کار کرد
شکر به خاطر داده ها و نداشته هاش
پاسخ ها
نا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
داری شعار میدی عزیز
هیوا حسینی
|
United States
|
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
بچه ها رفیقام ومردم میگند من خوشگل هستم ولی به خدا من اینو نمیدونستم چون خود کم بینی داشتم ومتاسفانه وسواس دارم تازگی زود زود از خودم سلفی میگیرم به جون مادرم قسم تا حالا نمیدونستم خوشگلم حالا هم سی وپنج سالمه همه باور نمیکنند همه میگند به بیستو سه چهار ساله میخورم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
سلام ترو خدا ناشکری نکنید اگه بچه مریض که لاعلاج هم هست چیکار میکردین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
آخه چرا مریض بشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هااااا
شادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
هیچ کی اندازه من بدبخت نیست...۲۵ سالمه تودنیا خوشی ندیدم...۲۰ ساله که موهام میریزن تا الان که ۲۵ سالمه کچل کچل شدم و نه ابرو دارم نه مژه نه مو...به نظر من ما بدبختا فقط باید بمیریم
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
من کامنتا رو هم خوندم
به نظرم اینکه ما خودمون با بقیه مقایسه میکنیم و یا بقیه اینکار رو میکنن نظرات بقیه برامون مهم میشه!
ادمی perfect خلق نشده! من هم شخصا مشکل دارم همه دارن!
مثلا من به خاطر ژنتیک وضعیت پوستی مطلوبی ندارم.ولی توی ورزش خوبم.
مطمئن باشین حتما یه نظمی وجود داره حتی اگر تو ظاهر معلوم نباشه.
یه دختر چاق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
برید خدا رو شکر کنید چاق نیستید ۲۸۰ کیلو
پاسخ ها
آمیتیس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
یعنی میخوای بگی 280 کیلویی ؟!؟!
چن سالتع عزیزم ؟
خدايا شكرت به خاطر داشته هام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
با سلام من هم دخترم و قيافه ام بد نيس ولي تنها مشكلم اينه كه موهام رو از دست دادم و تمام اعتماد بنفسم ازم گرفته شد خداكنه همين موهاي رو سرم هم بمونه برام دعا كنيد
پاسخ ها
M
| United States |
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
شامپو الپسین C1 امتحان کن
رویا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
امیدوارم ب خواسته دلت برسی...
مهدی
|
United States
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
من قیافم و صدام بد نیست و معمولیه ولی متاسفانه تو کل خانواده بهم میگن کم عقل و آدمی که کمبود داره حتی پدرم هم اینو بهم میگه چه گناهی کردم که سعی کردم تو این جامعه که گرگ ریخته انسان خوبی باشم هر چقدر که بیشتر راجب به کمک به دیگران و انسانیت تلاش میکنم بیشتر بهم میگن کم عقل و امل نمیتونم غیر این رفتار کنم چون با ذاتم مخالفه چیکار کنم که مثل آدمای معمولی که فقط به فکر خودشون و خانوادشون هستن باشم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سلام. به نظر من اگر شما را بخاطر کار واقعا خوبی که می کنید مسخره می کنند خیلی مهم نیست...من آدمی را می شناختم که حتی در جو بد همنشینی فامیلیشون به تنهایی یک سری مسائل را رعایت می کرد و کاری به این نداشت که چقدر مورد تمسخر قرار می گیره، مواردی را که توسط بعضی مردم جامعه خیلی توجه نمی شد از جمله اهمیت حق الناس و غیره را رعایت می کرد و بعضا هم بخاطر سبک زندگیش از طرف پدرشون مورد مقایسه با هم نسلانش قرار می گرفت ... ولی خیلی توکل به خدا داشت و واقعا آدم از ایمان و صبرش لذت می برد...مهم اینه که خدا از رفتار و منش شما راضی باشه ...
یکی از دوستانم هم تقریبا سبک تفکری متفاوت با عرف مصرف گرا و تجملاتی جامعه دارد و دوست نداره پیرو سبک غلط جامعه در این زمینه بشه.
مهسا
|
Germany
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
شما ميگيد خدا مارو افريده ولي اينكه ما زشتيم تقصير خدا نيست يعني چي؟؟؟نكنه تقصير خودمونه ماكه هيچ نقشي توي انتخاب قيافه خانواده مذهب مليت نداريم تقصير ما چيه بنظرم بعضيا اغريده شدن تا فقط حسرت زندگي بقيه رو بخورن اما من نميخوام اينجور زندگي كنم هرچي بخاوم بدست ميارم
پاسخ ها
S
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دقیقا منم باهات موافقم...نمیخام کفر بگم اما منم راضی به این تفاوتها نیستم...هر چی شرایط خوبه مال خوشگل و پولداراست....این ی واقعیتیه که تو جامع امروز بیشتر به این تیپ آدما احترام میذارن و اینا رو میخوان...و غیرش جایگاه چندانی ندارند...
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
نظرت جون میده،حرف دلمو زدی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
سلام. در مورد زشت بودن، من در عدالت خدا شک ندارم چون کلا ما خیلی چیزها را نمی دونیم و مطمئنا زندگی فقط این دنیا نیست و اینکه در مرحله بعد چه وضعیتی داریم خیلی مهم تر هست.

اما می دونید چی منو خیلی ناراحت می کنه اینکه بعضی آدمها دیگرانو بخاطر زشت بودنشون مسخره می کنند. یعنی واقعا برای شخصیت این آدمها متاسفم که با روحیه این افراد بازی می کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
من ظاهرم خوبه نه اینکه بی عیب و نقص باشم .. بد نیستم ... ولی در تمام طول عمرم دوست داشتم بهتر باشم همین باعث میشد به اندازه کافی، از داشته هام لذت نبرم و استفاده نکنم همه اش تلاش میکردم لاغر تر بشم پوستم صاف تر بشه و... و با همونی که بودم خوب، حال نکردم چون همش میخواستم بهتر بشم ..... این چه فایده ای داره که نعمتی داشته باشی ولی قدرش و ندونی . در این صورت فرقی با کسی که از اون نعمت مرحومه نداری..... و آدمهایی رو هم دیدم که هزاران بار از من زیباتر ن و کاملا بی عیب و نقص هستن ولی بازم از خودشون راضی نیستن و رنج چیزی رد میکشن که واقعی نیست ..... تازه مثلا یه دختر زیبا معمولا با مشکلاتی مواجهه که میتونه زندگی رو براش سخت کنه ازجمله اینکه بیشتر باید مراقب خودش باشه این موضوع مهمیه ...... یا اینکه چون از بچگی مرتب همه از زیبایی اش تعریف کردن فکر میکنه باید همیشه خوشگل باشه در هر حال و شرایط و هر سنی باید یه عروسک جذاب باشه انگار حق نداره راحت باشه لباسی به تنش نیاد یا ......یه آدمی میشه متکی به ظاهرش . و آدمی که متکی شد به ظاهرش فکر میکنه همین که تو جمع زیبا بود کافیه و برای رشد دیگر جنبه های وجودش تلاش چندانی نمی کنه...... ناخودآگاه اینجوری میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
من ظاهرم خوبه نه اینکه بی عیب و نقص باشم .. بد نیستم ... ولی در تمام طول عمرم دوست داشتم بهتر باشم همین باعث میشد به اندازه کافی، از داشته هام لذت نبرم و استفاده نکنم همه اش تلاش میکردم لاغر تر بشم پوستم صاف تر بشه و... و با همونی که بودم خوب، حال نکردم چون همش میخواستم بهتر بشم ..... این چه فایده ای داره که نعمتی داشته باشی ولی قدرش و ندونی . در این صورت فرقی با کسی که از اون نعمت مرحومه نداری..... و آدمهایی رو هم دیدم که هزاران بار از من زیباتر ن و کاملا بی عیب و نقص هستن ولی بازم از خودشون راضی نیستن و رنج چیزی رد میکشن که واقعی نیست ..... تازه مثلا یه دختر زیبا معمولا با مشکلاتی مواجهه که میتونه زندگی رو براش سخت کنه ازجمله اینکه بیشتر باید مراقب خودش باشه این موضوع مهمیه ...... یا اینکه چون از بچگی مرتب همه از زیبایی اش تعریف کردن فکر میکنه باید همیشه خوشگل باشه در هر حال و شرایط و هر سنی باید یه عروسک جذاب باشه انگار حق نداره راحت باشه لباسی به تنش نیاد یا ......یه آدمی میشه متکی به ظاهرش . و آدمی که متکی شد به ظاهرش فکر میکنه همین که تو جمع زیبا بود کافیه و برای رشد دیگر جنبه های وجودش تلاش چندانی نمی کنه...... ناخودآگاه اینجوری میشه
ناشناس
|
United States
|
۱۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
چرا بعضی از ادما اینقدر بدند....بد بودنم اندازه داره ...
پاسخ ها
Ali
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
l کاش ...
Ayda
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
سکوت چاره سازه شکست در برخی موارد زندگی خیلی سخت تر از شکست در چهرهست من به خیلی هاتون حق می دم یه آدم تحصیل کرده که شعور و معرفت در فواره های وجودشه پس یه فرد نادان که از دور می رسه غلط می کنه نظر بده پس خودتان رو صرف گوش دادن به این چیزها نکنید من چهره خوبه ولی آدم عصبانی هستم حتی پدرم هم باهام مشکل داره میگه اخلاق نداشته باشی ظاهر و همه چی پوچه چه می شه کرد بیخیال باشید بهتر از همه چیزه
من
|
France
|
۰۰:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
سلام
من زشت نیستم یعنی چهره معمولی دارم ولی از سن پایین موهای سرم شروع کرد به ریختن و الان کچل شدم بخاطر همین اعتمادبنفسم از 20 سالگی بخاطر مسخره شدن کم شد و از نظر شغل و درآمد هم نتونستم پیشرفت کنم در نتیجه الان توی 32 سالگی نه شغلی دارم و نه ازدواج کردم و فقط حسرت زندگی بقیه رو میخورم کاشت مو هم که زیاد جالب نیست چون هم امکان دوباره ریختنش هست و هم اون چیزی که میخای از آب درنمیاد
انگار محکومم به کچل بودن و مجرد موندن تاآخرعمر
وقتی یه دخترزیبا و موردعلاقمو تو خیابون میبینم میگم آخه این که نمیاد سمت من و فقط فکرش تو سرم میمونه
همه بهم میگن کچلی بهت میاد ولی به نظرم مو بهتره چون حداقلش اینه که دیگه بهت نمیگن کچل و اعتمادبنفستم بهتر میشه
پاسخ ها
Zari
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
ببینید شما باید روی طرز گفت گوتون کار کنید مخصوصا چون پسرید با کلمات میتونید جادو کنید اولش سخته ولی خیلی را میوفتید امتحان کنید نتیجه میگیرید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
مهم زیبایی باطن هست نه ظاهر
پاسخ ها
راضیه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
ولی اینو بعضیا نمیفهمن
حتی خوده من
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
میدونه صبح از خواب بلند بشی بری جلوی آیینه دست و صورتتو بشوری صورتتو خوش ببینی یا بد ببینی چقد توی زنگی آدم تاثیر میذاره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
هیچ جوابی نیست
بدبخت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
من بی نهایت بدبختم قیافم قشنگ ولی اصن چیزی یاد نمیگیرم صدام ک شده مسخره مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
نامید نباش،اشتباه می کنی
دنیا مال خوشگل ها و پولدارهاست بقیه سیاهی لشکر خدا هستن
Saeed
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
خسته شدم از این زندگی
بخاطر قیافه همه من رو مسخره میکنن
از همه ناراحتم
اخه ما بدقیافه ها چیکار کردیم که اینقدر بابد مورد تمسخر دیگران قرار بگیریم
لعنت به این زندگی
هر لحظه ارزوی مرگ دارم
دعا کنید سریعا بمیرم
شفا هم نمیخوان
پاسخ ها
رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
سلام دداش هیچوقت به خاطر قیافه غصه نخور...اصلا چیز مهمی نیست برای من که نه...در احادیث بعضی دعا ها برای زیبا تر شدن هست...و اینکه اگر باطنت رو زیباتر کنی به مرور چهره ت هم دوست داشتنی خواهد شد
Zari
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
شما اگ روی طرز بیانتون کار کنید معجزه میکنه ینی برای طرف مقابلتون جذاب میشن مخصوصا واس دخترا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
کسانی که افراد را بخاطر زشت بودنشون مسخره می کنند چی با خودشون فکر می کنند که بخودشون چنین اجازه ای را می دند؟ با دلی که می شکونند می خواند چکار کنند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
خدا همه ی بیماران را شفا بدهد
رها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
من زشت نیستم میدونم اینو و خیلی حسرت میخورم
این دختربچه ها روسی رو دیدین چه قدر قشنگن ؟ چه قدرم خوشتیپن ؟ من همش به اینا باید حسرت بخورم
ناشناس
|
United States
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
بنظر من هم زشتی تو سرنوشت و آینده آدم خیلی تاثیر می ذاره من خودم و شوهرم چهره های معمولی داریم ولی بچم از روزی که ب دنیا اومد همه گفتن زشته و خیلی هم تکرار کردن منم تو روزایی ک باید به خودم می رسیدم ولی ب خاطر این موضوع خیلی غصه خوردم وخیلی شکسته شدم
ناشناس
|
United States
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
بنظر من هم زشتی تو سرنوشت و آینده آدم خیلی تاثیر می ذاره من خودم و شوهرم چهره های معمولی داریم ولی بچم از روزی که ب دنیا اومد همه گفتن زشته و خیلی هم تکرار کردن منم تو روزایی ک باید به خودم می رسیدم ولی ب خاطر این موضوع خیلی غصه خوردم وخیلی شکسته شدم
پاسخ ها
مهدی
| United States |
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
چن تا جراحی درستش میکنه الان که بچست روی طرز فکر و باطنش کار کنید تا آدم موفقی بشه
حسین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
اصلن خیلی محدودفکرمیکنیدهرکس فکرمیکنه اعتمادبه نفسش کمه بیادکمکش کنم
Mohammad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
من هم زشتم وهم کچل یعنی توزندگی از هیچی شانس نیاوردن حتی از سلامتی
ایلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
من یه مشکلی دارم که نتونستم صورتم رو درست کنم . هزینه عمل رو دیدم بابام از ته دل راضی نیست بده ازش گذشتم. ولی همیشه میترسم که مورد تمسخر قرار بگیرم خسته شدم که در قالب دوستی میان میگن چرا عمل نمیکنی... خیلی دلم میشکنه. من خودم از خودم راضیم ولی اطرافیان اذیتم میکنن. جالبه آدمهایی میان اینو بهم میگن که یک لحظه هم دوست نداشتم به شکل اونا بودم این دیگه خیلی زور داره.خب هر کسی یه طوریه دیگه یکی که خودش هم مشکل شبیه منو داره و هزار تا ایراد دیگه چرا میاد به من نظر میده به خدا دیگه بریدم. اگر توانایی مالی رو دارید هیچ وقت از خودتون نگذرید
ایلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
من یه مشکلی دارم که نتونستم صورتم رو درست کنم . هزینه عمل رو دیدم بابام از ته دل راضی نیست بده ازش گذشتم. ولی همیشه میترسم که مورد تمسخر قرار بگیرم خسته شدم که در قالب دوستی میان میگن چرا عمل نمیکنی... خیلی دلم میشکنه. من خودم از خودم راضیم ولی اطرافیان اذیتم میکنن. جالبه آدمهایی میان اینو بهم میگن که یک لحظه هم دوست نداشتم به شکل اونا بودم این دیگه خیلی زور داره.خب هر کسی یه طوریه دیگه یکی که خودش هم مشکل شبیه منو داره و هزار تا ایراد دیگه چرا میاد به من نظر میده به خدا دیگه بریدم. اگر توانایی مالی رو دارید هیچ وقت از خودتون نگذرید
لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
سلام مطلبتون زیباس
ناشناس
|
Saudi Arabia
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
برید خداتونو شکر کنید خنگ نیستید من از قیافم کاملا راضیم و تعریف از خود نباشه قیافم خوبه ولی ضریب هوشیم افتضاحه من حاضرم زشت باشم ولی با هوش باشم آخه قیافه به چه دردی میخوره ولی اگه باهوش باشی میتونی تو کنکور قبولشی بعد هم پولدار بشی فوقش بعد از پولدار شدن صورتتو عمل میکنی ولی اگه یه زیبایه نادان باشی هیچ کاری نمیتونی بکنی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
به نظر من هیچکس زشت خلقت نمیشه
مهسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
من يك دختر بسيار زشتم هركسي مرا ميبيند حالش بد ميشود از خدا خيلي دلگيرم تمام عمرم همش غصه خوردم چهل سالمه بخاطر زشتي نه پول دارم نه شغل دارم نه همسر هرشب بابغض ميخوابم من خيلي خيلي بدبخت وبيچاره ام
پاسخ ها
Zari
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
ولی اسمت قشنگه ها
امیر ممد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
برو کار پیدا کن پول دار شو بعد قیافتو عمل کن، شوهر هم نه خود به خود به وجود میاد
شهرام
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
من با امیر ممد موافقم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سلام من در کودکی زيبا بودم ولی در حال حاضر که 15 سالم است اینگونه نیستم! ميخواستم بدونم دلیلش چیست درضمن من در کودکی لاغر بودم ولی الان چاق هستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سلام من در کودکی زيبا بودم ولی در حال حاضر که 15 سالم است اینگونه نیستم! ميخواستم بدونم دلیلش چیست درضمن من در کودکی لاغر بودم ولی الان چاق هستم
پاسخ ها
رامین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
بی شک چاقی رو زیبایی تاثیر منفی میذاره، وقتی رو هیکلتون و سلامتیتون کار کنین و خوش استایل شین اعتماد به نفستون بالا میره، اون موقع ست ک خودتونو بیشتر دوست میدارین.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
خدا همه رو زیبا افریده هیچ کسی زشت نیست
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
خدا همه رو زیبا افریده هیچ کسی زشت نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
من حاضرم با زشتی خودم کنار بیام و مسخره دیگران رو تحمل کنم حتی به همسر مورد علاقم نرسم ولی بچه ام یه زندگی عادی داشته باشه و مثل من اینقدر اذیت نشه
اااا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
من دوتا نظر دارم
یک : اگر آدم های زشت دیگه باهم ازدواج نکنند رفته رفته منقرض می شوند و نسل زشت ها از بین می رود.

نظر دوم : همه آدم ها فقط برای خشنودی خدا باید زندگی کنند
Roya
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
یکی زیبا یکی زشت و فقیر که حتی پول جراحی هم نداره خودشو زیبا بایدکنه ؟
ناشناس
|
United States
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
اگه من هم زيبا بودم با كسي كه دوست داشتم ازدواج مي كردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
بهتر نبود ميگفتيد زيبايى و جذبه و ثروت و .... نعمتهاى خداوند هستند كه به هر كس مصلحت ديده بخشيده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
ببخشید من اشتباه منفی دادم...نظری نداشتم
Mehdi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درد یک ادم زشت فقط یک ادم زشت میفهمه وقتی نزدیکان خود شخص بهش بگن زشت و مورد تمسخر قرار بگیره واقعا حس خیلی بدیه در کل ما همینی ک هستیم تا اخر عمر باید بسوزیم و بسازیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
من به اینای که این مشکل ندارن و میخوان از سر دلسوزی یه چیزی بگن ندارم.ولی این رو میدونم 1. به زشتی که خودتون فکر می کنید نیستید 2.هر چقدر هم زشت باشین با عمل زیبایی میتونید حداقلش قیافه معمولی داشته باشین 3.الکی با خدا بحث نکنین بجاش به خودت تکونی بده و برو پول جمع کن باهاش اعتماد به نفست خیلی بالا میره جوری که زشت بودن کوچکترین مشکلتون میشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
باید شکر گزار نعمت های خداوندی باشیم و باید این را بدانیم آزمایشی برای ماست برخی براین باورند که اگر خداوند ما را از نعمتی محروم میکند نعمتی دیگر به ما هدیه میکند و برخی را در جهانی دیگر اهدا میکند پس چه بهتر که در آخرت صاحب بهترین نعمت های خداوندی باشیم
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
اشکالی نداره ناراحت نشین اگر قیافتون زشته شما دو راه بیشتر ندارید یا باید همیشه غصه زشت بودنتونو بخورید و افسرده بشید و یا اینک اصلا هیچ توجهی به حرفای مردم و قیافتون نکنید و تمام انرژیتون را صرف پیشرفت کنید .میگویند خداوند زیباست و زیباییها را دوست دارد ولی من میگویم خداوند زیباست و زیبا رویان را دوست دارد .این است از عدالتی که تو کتب آسمانی برایمان فرستاده .
نسترن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
خواست خداست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
اگه من هم زيبا بودم با كسي كه دوست داشتم ازدواج مي كردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
اگه من هم زيبا بودم با كسي كه دوست داشتم ازدواج مي كردم
پاسخ ها
آرمان شادمان
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
عزیزم این حرفو نزن . تو نمیتونی ب خودت تلقین کنی ک بخاطر قیافت با عشقت ازدواج نکردی . شاید طرف از قیافت راضی نباشع ولی مطمئنم تو ی ویزگی داری ک اون دوست دارع . حتما اگ باهات ازدواج نکردع برا چیز دیگع ای هس اینو مطمئن باش
روز خوش ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
خدا بابت تمام نعمت هایی که به ما داده ای شکر
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
ممنونم خوب بود
محمدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
واقعا باید همراه ادمای زشت زندگی کرد تا دردشون روفهمید اگه از لحاظ مالی هم ضعیف باشن که خیلی زندگیشون سخته واقعا من میدونم زشت بودن چه دردی داره امیدورام این سختیا ها ودرد ها باعث نشه که از عصبانیت کاری بکنیم که هیچ جوری نشه جبرانش کرد
حمیدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
سلام من در کودکی زيبا بودم ولی در حال حاضر که 15 سالم است اینگونه نیستم! ميخواستم بدونم دلیلش چیست درضمن من در کودکی لاغر بودم ولی الان چاق هستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
من بابت یه نقص توظاهرم همه زندگیموباختم ۰یعنی هرچیزی دوست داشتم بهش نرسیدم ۰ازبس مسخرم کردن ۰خیلی زندگی سختی روگذروندم ۰دلم واسه خودم وکسایی که مثل منه میسوزه۰همه زندگیم عذاب بود۰هنوزم همینجوره خداییش احساس بدبختی وحسرت کل زندگیموگرفت۰ خیلی بدبختم خیلی گریه کردم خیلی پیرم کردتوجونی۰مزه هیچیونفهمیدم خدایی ۰همه زندگیم ترس بودوفرارازجمع ۰چون واقعاتوجمع اذیتم کردن۰بخداقصدناشگری ندارم ولی۰۰۰۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
سلام.به نظرمن خداوند هیج موجودی رو زشت نیافریده همه چیز رو زیبا آفریده منتها این بنده ها هستند که ناسپاسی میکنند. اصلا زشت وزیباروبذارید کنار یه لحظه باخودتون فکرکنید که خدا میتونست ماهارو مورچه یا هر حیوان دیگری بیافرینه ولی ماهارو اشرف مخلوقات قرارداده پس ب خودتون ببالید که انسان هستید.امیدوارم لحظه هاتون خدایی باشه وهمیشه دلتون شاد درپناه حق باشید
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
به نظرم خداتواین دنیاهیچ دخالتی نداره،چه خوبی وچ بدی هیچی مربوط به خدانیست، تموم ادم های دنیامشکل دارن منتها مشکلات فرق دارن فقط بایدتحمل کردهمین.
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
انسان باید خودشون جای افراد زشت بزارن بعد بفهمن که تمسخر قیافه چه
حالتی بهشون دست می ده بعد اون موقع می فهمن که نه می تو نند درس بخونند نه می تونند درست زندگی کنند
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
سلام...خدا که از سرنوشت ما بد قیافه ها خبر داشت و داره چرا افرید که مورد تمسخر قرار بگیریم آدم تا کی حرص نخوره...هیشکی اندازه ی بد قیافه اوج ظلمتو بدبختیو نمیفهمه که تو ی جمع ی دفعه مورد مسخره قرار بگیره ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
دوستان راهنماییم کنید دارم دیوونه میشم من یه دختر با قیافه ی کاملا معمولیم اما دلم میخواد زیبا باشم برا همینم عصاب خودم و خانوادمو ریختم بهم دارم دیوووووونه میشم کممممک
ناشناس
|
United States
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
ممنونم خوب بود
ناشناس
|
United States
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
ممنونم خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
من کاملا مخالفم. وقتی تو جامعه ای که بیشتر مردمش چهرهای معمولی و زیبا دارن، کسی که چهر زشتی داره مورد تمسخر قرار می گیره و تو هیچ جمعی راش نمیدن. شما به این میگین عدالت.
وقتی خدا میتونه مشکلی رو از دوش بندش برداره چرا کمکی نمیکنه
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
اصلا منطقی نیست .حالا این فرزند زشتی که بدنیا امده شماها میگید این دست خدا نیست ازپدر مادر زیبا فرزندان زیبا بدنیا میاد حالا سرنوشت این بچه زشت چی میشه مگه دست خودش بوده زشت بدنیا بیاد تو ازدواج به مشکل برمیخوره مگه خدا نمیگه نصف دینتو با ازدواج کامل کن این از کجا کامل کنه زشت بودن جوریه که هر چقد تلاش کنی بالا بری پایین بری هرکاریم بکنی همینه قیافت یکم منطقی باشید همین قران نمیگه مگه به شما قدرت انتخاب دادیم انتخاب قیافم دست خودم نیست که دست خداست
مهدی جزینی
|
Singapore
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
حرف شما منطقی نیست! یعنی اگر در گذشته افراد نمی دانستند که ازدواج فامیلی منجر به ناقص شدن فرزند می شود و ازدواج کرده و صاحب فرزند ناقص شوند اشکال از خدا نیست! و اشکال از آنهاست! آنها که کف دستشان را بو نمی کردند که این اتفاق خواهد افتاد! اتفاقا مستقیما مقصر اصلی خداست! زیرا خدا می دانسته که آنها ندانسته اینکار را کرده اند و صاحب فرزندی شدند که تا پایان عمرش باید عذاب بکشد! اینجاست که مسئول اصلی خداست. زیرا تنها کسی بوده است که از عدم آگاهی آنها آگاه بوده است...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
تمام امور دنيا، با هر عنواني كه دارند، زير عنوان عامّ امتحان الهي جا مي گيرند. لذا تمام امور دنيا، سوالات امتحاني اند.
تمام موجودات دنيا هم امتحان پس مي دهند حتّي سنگ و چوب و حيوانات و نوزادان و كودكان و ... ؛ لكن افراد بالغ، افزون بر امتحانات عامّ، امتحانات خاصّي هم دارند كه امتحان تشريعي خوانده مي شود.
تك تك موجودات دنيا، معاد هم خواهند داشت و جايگاه اخروي هر موجودي، تابع پاسخهايي است كه به امتحانات الهي داده است.
وقتي كسي اين جهان بيني قرآني را داشته باشد، ديگر دنبال مقصّر نمي گردد. مثل اين است كه دانش آموز وسط جلسه امتحان، سوالات امتحاني را حوادث ناگوار تلقّي كرده و معلّم را مقصّر اين ناگواري معرّفي كند. خود همين برخورد، يعني پاسخ غلط دادن به سوالات امتحاني
مهدی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
خداوند نمی خواهد هیچ نوزادى ناقص الخلقه به دنیا بیاید، این گونه نوزادان در اثر اشتباهات والدین (به صورت عمدى یا سهوى) به دنیا آمده اند كه از نظر پزشكى نیز بسیارى از این عوامل شناخته شده است.

اگر سؤال شود كه چرا خداوند اشتباهات آنان را جبران نمی كند؟ در پاسخ می گوییم: خداوند، آفرینش را، بر اساس حكمت و علل و اسباب آفریده و اگر بخواهد با قدرت خود اشتباهات ما را در طبیعت اصلاح كند، باید نظام آفرینش را به هم بزند.

مثلاً؛ جاذبه براى زمین یك حكمت و ارزش است. این جاذبه است كه سبب بارش باران می شود. حال اگر بگوییم به خاطر سقوط كودكى یا انسانى یا هواپیمایى، جاذبه را از زمین بگیریم، علاوه بر از هم پاشیدن نظام خلقت، چه بركاتى را باید از دست بدهیم.

مانند این است كه دانش آموزى در امتحان جغرافى، مكان كوه هیمالیا یا اقیانوس اطلس را اشتباه نوشته باشد، آیا خداوند باید جاى كوه و اقیانوس را عوض كند؟!

اگر ظالمى سنگى را به صورت مظلومى پرتاب كرد، آیا خداوند باید قبل از رسیدن سنگ به صورت او، سنگ را پنبه كند یا صورت او را ضربه ناپذیر كند؟!

اگر كسى را در زمستان به داخل استخر آب سردى هُل دادیم، خداوند باید آب استخر را گرم كند؟

اگر مسافرى راه شهرى را به اشتباه رفت، آیا خداوند باید شهر را جابجا كند؟!

كسانى كه توقّع دارند خداوند از قدرت خودش خلاف هاى عمدى و سهوى انسان ها را جبران كند، اگر كمى فكر كنند، خواهند فهمید كه نتیجهء این توقّع، آن است كه هیچ چیز در جاى خود نباشد و یك نظام هرج و مرجى به وجود آید و همه چیز در هر لحظه در حال تغییر و تحوّل باشد و قدرت تدبیر و برنامه ریزى از عقلا گرفته شود.

پیدایش افراد ناقص الخلقه، علاوه بر مسأله امتحان و آزمایش، تابع نظام ضروری علت و معلولی است كه نظامی ذاتی و تكوینی است و تخلف ناپذیر است، ضمن آنكه آزمایشی نیز برای خود فرزند و والدین می باشد; هم چنان كه فرزند سالم نیز امتحان و آزمایش است. در این روند نیز به كودك ظلمی نشده است; زیرا همه انسان ها در این دنیا در بوته آزمایشند، به این معنا كه خداوند به هر یك ابزارهایی جهت تلاش و عمل برای تكامل نهایی عطا فرموده و این دنیا را مقدمه ای برای رسیدن به سعادت جاودانی قرار داده است و در محاسبه قیامت، كنش های هر كس را به تناسب امكانات، ابزارها و نعمتهایی كه در دنیا عطا فرموده خواهد سنجید و نسبت به محرومیت ها و دشواری هایی كه شخص در این جهان تحمل نموده و نسبت به آن شكر و صبوری پیشه كرده است، درجات عظیمی عطا خواهد نمود، به گونه ای كه دیگران آرزو خواهند كرد كه: ای كاش در دنیا آن دشواری ها، ناملایمات و محرومیت ها را می كشیدیم و اكنون از ثمرات شیرینش بهره مند می شدیم.

از نـظـر فـقـه اسـلامـی, اصـل در خـلـقـت صـحـت و تندرستی است و نقص و مرض بر خلاف اصل نخستین می باشد. بـرای هـمـیـن جـهت, اصل نخست در كالای فروشی این است كه بی عیب و نقص باشد، هر چند صحت در متن قرارداد نوشته نشود و یا به زبان نیاید.

قرآن مجید در بیان آفرینش انسان یادآور می شود كه او را به تدریج به قله تكامل می رساند، چنانكه می فرماید: (ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقین) (1). آنگاه او را به عالی ترین آفرینش درآورد، برتر است خدا كه بهترین آفرینندگان است.

قـرآن، در مـورد دیـگر یادآور می شود كه خدا انسان را به بهترین وضع و شكل آفریده است: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (2). ما انسان را به بهترین شكل آفریدیم.

این آیات می رساند كه اصل در آفرینش انسان، بی نقص و بی عیب بودن است.

و اگر انسانی فاقد چنین كمال می گردد، وجود او استثنائی است كه بر قانون خلقت وارد می شود. بـار دیـگـر قـرآن یادآور می شود كه خداوند انسانها را از شكم مادران بیرون می آورد، در حالی كه كوچكترین آگاهی ندارند و آنان را از طریق ابزار شناخت مانند چشم و گوش و دل با جهان خارج آشـنـا می سازد و از این طریق معلوماتی را به دست می آورد: (و اللّه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع و الابصار والافئده لعلكم تشكرون) (3). خداوند شماها را از شكم مادران بیرون آورد در حالی كه چیزی نمی دانستید و برای شما گوش و چشم و دل قرار داد تا سپاسگزار باشید.

این آیه تلویحا می رساند كه اصل نخست در آفرینش انسان, وجود چنین ابزارها است. و اگر انسان فاقد چنین ابزارها گشت, طبعا استثنائی در خلقت است. قرآن انسان را به عنوان عالی ترین قدرتمند كه بر زمین و دریا تسلط دارد, معرفی می كند: (و لقد كرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی كثیر ممن خلقنا تفضیلا) (4). ما به فرزندان آدم برتری بخشیدیم. و آنان را بر بیابان و دریا مسلط ساختیم و از پاكیزه ها روزی دادیم. و بر بسیاری از آنچه كه آفریده ایم برتری بخشیدیم.

این گونه آیات كه بیانگر موقعیت بلند انسان از نظر جسم و تن و روح و روان است، می رسانند كه انـسان های ناقص الخلقه كه كمبودی بر تن و یا روان دارند، از ضایعات خلقت و به گونه ای تخلف از قـانون آفرینش به شمار می روند كه خدای عزوجل طراح آن می باشد، و هرگز برنامه خلقت بر اساس نقص و كمبود نبوده است و هر نوع پدیده ای بر خلاف كمال، جنبه ثانوی و استثنائی دارد.

1. سوره مومنون، آیه 15.
2. سوره تین، آیه 5.
3. سوره نحل، آیه 81.
4.سوره اسراء، آیه 73.

بحث پیرامون انسانهای استثنائی از چند جهت پر اهمیت است:

1- عامل این نقائص و استثناءها چیست؟
2- چگونه می توان از این پدیده های استثنائی پیشگیری به عمل آورد؟
3- آیا این نوع ضایعات با عدل الهی منافات دارد؟
4- آیا در قلمرو تكلیف كه همه انسانها در پیشگاه خدا مسئولیت دارند، پایه مسئولیت این نوع انسانها بسان دیگر انسانها است یا با هم تفاوتهائی دارند؟

که ما تا حد امکان به تبیین هر یک از این موضوعات می پردازیم:

بررسی عوامل پدیده های استثنائی در انسان، جنبه های علمی دارد كه علم امروز توانسته است بر قسمتی از این عوامل دست یابد و علل این نوع فرزندان استثنائی را تعیین كند.

دانش بشری در پرتو تجربه، اموری از قبیل الكل، مواد مخدر، سیگار، آمیزشهای حرام و تا حد زیادی وراثت را علل این نوع پدیده ها معرفی می كند و در این قسمت بیش از همه پافشاری می نماید. ولی متأسفانه تعیین كنندگان این نوع عوامل، ناصحان مشفقی هستند كه سخنان و طرح های آنان ضمانت اجرایی ندارد و خود در محیطی سخن می گویند كه در آنجا الكل به جای آب مصرف می شود، و آمیزشهای حرام، خلاف قانون به شمار نمی رود. لذا علل این نوع پدیده های استثنائی در غرب، در عوامل یاد شده خلاصه گردیده است. در حالی كه غرب روی این عوامل اصرار دارد، ولی علل پیدایش چنین استثناها منحصر به عوامل یاد شده نیست. به گواه اینكه جهان اسلام كه برخی از این عوامل در آن كمتر وجود دارد، از چنین آسیبها و استثناها مصون نمانده است. از این لحاظ باید گفت: یك رشته عوامل دیگری نیز پدید آورنده این گونه انسانهای استثنائی می باشند.

از نظر احادیث اسلامی، عواملی برای این كار وجود دارد كه برخی را علوم و دانش های امروز بشر تصدیق می كند. ولی برخی دیگر با علوم محدود انسان قابل تفسیر و توجیه نیست. از این جهت نباید آنها را به بهانه اینكه این نوع عوامل در علم به رسمیت شناخته نشده اند كنار بگذاریم.

وحی، ابزار شناختی است كه هرگز خطا نمی پذیرد و اگر صدور این احادیث از مقام وحی، قطعی و استوار باشد، به طور مسلم عوامل معرفی شده، از اسباب پیدایش انسانهای ناقص الخلقه خواهد بود.

اصولاً باید توجه نمود علم، بخش كمی از مجهولات انسان را حل كرده و پرده از آنها برداشته است و اقیانوس بیكران جهل بشر، گسترده تر از آن است كه با نورافكنهای ناتوان عقل و خرد، همه نقاط آن روشن گردد. بیجاره كسی است كه به علم نارسا و دانش كوتاه خود بنازد و گزارشهای آموزگاران الهی را نادیده بگیرد.

بنابراین آنچه كه در آن احادیث، علل پیدایش آن نوع پدیده های معرفی شده اند، گزارشهائی است كه باید قلمرو علم قرار گیرد، شاید در آینده سر پنجه علم پرده از روی آنها بردارد.

آنچه از احادیث اسلامی استفاده می شود این است که قسمت اعظم این نقیصه ها مربوط به جهل و نادانی والدین نسبت به وظائف خود درباره همسران و نحوه آمیزش و كیفیت پرورش فرزندان است. به یك معنی، این نقیصه ها و كمبودها، غرامتی است كه پدران و مادران در مقابل جهل و نادانی خود می پردازند.

که برخی از این عوامل عبارتند از:

الف- سوء تغذیه:

احادیث اسلامی، سوء تغذیه را مایه پیدایش این نوع كمبودها دانسته و حُسن تغذیه را یك نوع پیشگیری تلقی كرده اند.

1- پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) فرمود: به زنان باردار «به» بخورانید زیرا این میوه مایه زیبائی كودك و حسن خوی او خواهد بود

«اطعموا السفرجل فانه یحسن اولادكم» (بحارالانوار، 63/176)

2- مردی محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شد، در حالی كه فرزند ضعیف و ناتوان او همراه وی بود. امام از آن مرد سؤال كرد: چرا فرزند تو لاغر است؟ آن مرد یادآور شد كه فرزندم علیل و ناتوان است. امام فرمود: به او مقداری «قاووت» بده زیرا این غذا مایه رشد گوشت و استحكام استخوان می گردد (بحار، 101/105)

این نمونه ای بود از احادیثی كه تغذیه مادر را در دوران بارداری، و تغذیه خود كودك را در صحت و تندرستی نوزادان كاملا مؤثر دانسته، از این نظر، آنچه را كه بهداشت امروز در دوران بارداری برای مادران تكلیف می كند، یك وظیفه اسلامی است كه باید از آن پیروی كرد و همچنین دستوراتی كه پزشكان برای رشد نوزادان سفارش می كنند، همه و همه جزء برنامه های اسلامی است.

حال كه در پرتو پیشرفت علوم طبیعی، انواع ویتامین ها، كشف شده و به صورت بهداشتی در اختیار مادران قرار گرفته است، می توان مطابق دستور پزشك بر قسمتی از این مشكلات پیروز آمد، و نوزادان استثنائی را به حد كمتر رسانید.

ب- وراثت:

وراثت اصلی است كه اسلام آن را كاملاً محترم شمرده و بر آن صحنه نهاده است. اگر علم « ژنتیك » در غرب، علم نوظهوری است، اما قانون وراثت به صورت كلی در قرآن و احدیث اسلامی وارد شده است و طب سنتی و تجربه های دیرینه مردم، بر آن صحه نهاده اند. قرآن مجید میفرماید:

«وَالْبَلَدُ الطَّیبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِاذْنِ ربهِ والذی خبثَ لا یَخْرُجُ اِلانكِداً» (اعراف/57)
سرزمین پاكیزه، گیاه آن به امر پروردگار به خوبی بیرون می آید ولی سرزمین شوره زار جز گیاه كم در آن نمی روید.

این آیه كه جنبه مثلی دارد، اشاره به قانون وراثت است و اینكه تندرستی و بیماری پدر و مادر، در رشد كودكان كاملاً مؤثر است.

پس به قطع می توان گفت قسمتی از این نقصیه ها مربوط به پدر و مادر است كه در فرزند تجلی میكند.

و ما در این مورد نمونه هائی را یادآور میشویم:

1- امیر المؤمنان(علیه السلام) فرمود: «هرگز با دختران كم عقل و ابله ازدواج نكنید، زیرا همنشینی آنان مایه ناراحتی و روان. آمیزش با آنها مایه تباهی فرزندان است» (وسائل الشیعه، 14/94)

2- رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) فرمود: «با خویشاوندان نزدیك ازدواج نكنید، زیرا میوه چنین ازدواجی، ناتوانی و لاغری فرزندان شما خواهد بود» (المحجة البیضا، 3/94)

ج- آمیزش در ایام معذوریت:

اسلام، دوران تقاعد (حیض) را برای زن، دوران نقاهت و یك نوع ناراحتی توام با نیاز به استراحت تلقی می كند، در حالی كه در برخی نوشته ها منسوب به شرائع آسمانی این دوره از زندگی زن به صورت بدی تفسیر می شود. تا آنجا كه این گروه از زنان را در ایام تقاعد، یك موجود ناپاك فرض می كنند كه باید غذا و زندگی او را جدا كرد و با او بسان یك حیوان نجس العین رفتار نمود! در مقابل، اسلام این حالت را نقاهت تلقی می كند وچنین می فرماید:
«یَسْئلونَكَ عَنِ المَحیضِ قَلْ هُوَ اَذَیَّ فّاعْتَزلوا النساء فی المحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ» بقره/223
[از تو درباره زن حائض سوال می كنند بگو دوران قاعدگی دوران ناراحتی زنان است و باید در چنین ایام از نزدیكی با آنان خودداری كرد. آنگاه كه پاك و تمیز شدند با آنان نزدیكی نمائید].

انعقاد نطفه در ایام قاعدگی زن یك مسئله بعید است نه محال. از این جهت هیچ بعید نیست كه در چنین وضعی، نزدیكی مایه انعقاد نطفه فرزند شود ولی باید توجه نمود كه چنین فرزندی صالح و تندرست نخواهد بود زیرا پدر تخمی را در سرزمین ناقابل و متعفن افشانیده است.

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «افراد كریه المنظر و بدقیافه میوه های تلخ و بدرنگ آمیزش های دوران قاعدگی زنان است». (المحجمه البیضا، 3/113)

در حدیثی، نزدیكی با همسر در دوران تقاعد مایه ابتلای فرزند به بیماری جذام و پیسی دانسته شده است (بحارالانوار، 100/283)

د- آداب آمیزش:

آمیزش زن و مرد، اجابت یك درخواست فطری است. در حالی كه این كار، یك عمل طبیعی و غریزی است، ولی در اسلام آدابی برای آن بیان شده است كه تخلف از آن مایه تباهی فرزند می شود.

علم بشر هر چند بر بسیاری از اسرار این نوع آداب و دستورات پی نبرده، ولی امید است كه پیشرفتِ علم، بر اسرار این آداب دست یابد. (رک: وسائل الشیعه، ج 14)
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر