کد خبر: ۵۱۰۲۴۱۱
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۸

برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در وقوع طلاق توافقی، همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه آنها داشته باشند.

اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد.

 گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌ که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کند، ارجاع می‌شوند.

باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازی به شرایط و دلایل محکمه‌پسندی وجود ندارد.در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ طلاق توافقی را درخواست می‌کنند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌شود.
 
 مشکلات طلاق توافقی

معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.
 
  مزایای طلاق توافقی

1- عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری.
2- جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری.
3- دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم امکان سازش.
 4- كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق.
5- مدت‌دار بودن این گواهی در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالی‌ كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرایی است، هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
6- درگیری كمتر و كاهش تنش بین خانواده‌های زوجین.
7- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم.
8- كاهش استرس فرزندان.
 
 رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.
 
 تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد./حمایت

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۱۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
خوبه
اوین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
من ۲۰ سالمه حدود هشت ماهه عقد م کردن ب زور خانواده چون نمیزاشتن درس بخونم میخوام جدا بشم چکار کنم پسر عموم هست ( نامزدم)
اوین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
من ۲۰ سالمه حدود هشت ماهه عقد م کردن ب زور خانواده چون نمیزاشتن درس بخونم میخوام جدا بشم چکار کنم پسر عموم هست ( نامزدم)
ش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
من زنم مغز عمل کرده زنگیم گذاشتم والان توافقی میخایم طلاق بگیریم ایا درخواست طلاق بعهده چ کسی باید انجام شود
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
سلام ببخشید من دوسال نامزد کردم والان با نامزدم ب مشکل برخوردم من بهش از روی بیکاری و فقر مالی دروغ گفتم ولی الآن مشکل مالیم درست شده ولی الان نامزدم پاشو کرده تو ی کفش میگه فقط طلاق بنظر شما باید چیکار کنم
سلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
به نظرمن ادم فقط یبار زندگی میکنه نه بیشتر.پس کاری که فکر میکنین درست و زندگیتون نجات میده انجام بدین.
ناشناس
|
France
|
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
سلام. من ۶ ساله ازدواج کردم و یه فرزند دارم ولی شوهرم ۵ سال اعتیاد داشت تمام تلاشمو کردم که ترک کنه حالا الکلی شده هر کاری میکنم که حداقل بیا جدا بشیم میگه من نمیام به نظر شما من چیکار کنم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
سلام.من هفت سال ازدواج کردم.والان یکسال نیم هست طلاق گرفتیم .مشکلی که دارم طرف نمیره اززندگیم بیرون خیلی اذیت میشم.
بهار
|
Germany
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
سلام .برای طلاق توافقی نمیشه مستقیم رفت دادگاه؟ حتما باید بریم دفتر خدمات الکترونیک؟
زینب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
سلام صبح بخیر ...ببخشید مابعداز مراحل طلاق رفتیم پزشک قانونی ...گفت نامه رو میفرستم دادگاه...الان یه هفته گذشته میخواستم بدونم چندروز طول میکشه تا دادگاه نامه طلاق بده
پاسخ ها
افسانه
| Germany |
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
سلام من ۴ ساله ازدواج کردم همسرمم دوست دارم اونم منو دوست داره ولی از زندگی کردن باش خسته شدم.هنور یه ریال درآمد نداشته همه خرج زندگی با خودمه.هر دفه بش میگم میگه باشه ولی هیچ کاری نمیکنه.گفتیم فردا بریم دادگاه توافقی طلاق بگیریم.همه چیزمو بخشیدم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
سلام وقت بخیر
آیـا برای طلاق توافقی حتما بایدوکیل گرفت؟؟
حداکثرزمان برای طلاق توافقی چه مدته؟؟
پاسخ ها
ابراهیم
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
خیر خود زوجین میتوانید شخصا اقدام کنن
عزال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
باسلام
ایا طلاق توافقی بهتر است یا طلاق خلع؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
طلاق خلع در صورت توافق مزایا خواص خود را دارد درکل مونده به توافقی که بین زوجین حاصل شده
رها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
سلام من خيلي حالم بده١٠ساله ازدواج كردم ٣تابچه دارم شوهرم بيشترمواقع بيكاره اصلن ب فكر زندگي نيست منم پدرومادرم فوت شدن اصن جايي ندارم برم خيلي دپم جز طلاق راهي برام نمونده
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
از ادبیاتت معلومه
رها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
سلام من خيلي حالم بده١٠ساله ازدواج كردم ٣تابچه دارم شوهرم بيشترمواقع بيكاره اصلن ب فكر زندگي نيست منم پدرومادرم فوت شدن اصن جايي ندارم برم خيلي دپم جز طلاق راهي برام نمونده
پاسخ ها
ابراهیم
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
میتونید از طریق دادگاه زوج را ملزم به انفاق کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
سلام برای طلاق توافقی چقدر زمان میبره آیا دیگه مشاوره میخواد
پاسخ ها
ابراهیم،
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
سلام،بله نیاز بع مشاوره هست ولی خب زودتر راه میفته کارتون/اگه همه چی آماده باشه تقریبا یک ماه
ترانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
سلام.من ۹ ماهه ک عقد کردم.خیلی همسرمو دوس دارم.اونم دوسم داره.ولی خیلی مشکلات مالی داریم.خانواده هامونم خیلی دارن دخالت میکنن.من واسه زندگیم همه کار کردم حتی طلا های عقدمو فروختم ماشینو فروختیم.ولی همسرم باز ناراحت و افسرده شده میگه دوسم داره ولی دیگه نشون نمیده‌.وقتی حمایتشو ندارم دیگه نمیتونم زندگی کنم.تو روخدا بگید چبکار کنم
پاسخ ها
ابراهیم،
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
به مشاور خانواده مراجع کنید مشکل مالی قابل حل است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
سلام منم تازگی طلاق گرفتم چند روزه..
برای کسایی که میخوان اقدام کنن. من.وکالت طلاق تئی دفتر اسناد رسمی گرفتم و تمام مهر و نفقه رو بخشیدم.اول دفتر الکترونیکی قوه قضائیه رفتیم با وکیلم بعدش از دادگاه حدود ۳ماه که ۴جلسه شد فرستادن مشاوره.بعد هم دادگاه معاینه پزشکی قانونی و بارداری فرستاد بعد چند روزم حکم عدم سازش اومد و با وکیلم رفتیم محضر...منم چند سال درگیر بودم تا اخر بهم وکالت طلاق داد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
سلام منم تازگی طلاق گرفتم چند روزه..
برای کسایی که میخوان اقدام کنن. من.وکالت طلاق تئی دفتر اسناد رسمی گرفتم و تمام مهر و نفقه رو بخشیدم.اول دفتر الکترونیکی قوه قضائیه رفتیم با وکیلم بعدش از دادگاه حدود ۳ماه که ۴جلسه شد فرستادن مشاوره.بعد هم دادگاه معاینه پزشکی قانونی و بارداری فرستاد بعد چند روزم حکم عدم سازش اومد و با وکیلم رفتیم محضر...منم چند سال درگیر بودم تا اخر بهم وکالت طلاق داد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
سلام ، من و همسرم با هم توافق نداریم ، هشت ساله ازدواج کردیم و یه دختر سه ساله داریم ، من دوسش دارم واقعا اونم من و دوس داره اما فکر میکنه که داره به من لطف میکنه و خیلی از من سرتره و مشکلات همه از منه ، در حالی که هم عصبیه ، هم تحصیلات نداره ، هم دست بزن داره، فردا میخوایم بریم برای طلاق توافقی ، آیا بلافاصله طلاق میدن یا میفرستن مشاوره؟ فقط نگران آینده ی دخترمم میشه راهنماییم کنین؟
سمیرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
سلام من هفت ماهه ازدواج کردم شوهرم هم بد دهنه هم بد اخلاق و شکاک میخوام ازش جدا بشم برای طلاق توافقی شرایط چه جوریه میتونم دادگاه نرم ؟؟
Zahra
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
سلام ازتون خواهش میکنم جوابمو بدید.من ۱۸سالمه والان ۳ساله ازدواج کردم ازبعد عروسی شوهرم کلاناسازگرای کرد وبهم چندین بار خیانت کرد خیلی وقته میخام طلاق بگیرم ولی هی اطرافیان پافشاری کردن ومنم بخاطر ترس از آبروم صبر کردم ولی الان دیگه میدونم دوسم نداره وچیزی نیست بینمون میخام توافقی جداشیم میخاستم ببینم میشه یه روزه جداشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
سلام.اول اینکه امیدوارم هرچی خیره پیش بیاد..راستش منم از زندگی خسته شدم به قدری که هیچ علاقه ای به همسرم ندارم و از بودن در کنارش رنج میبرم ..ما حرف همدیگر رو درک ن میکنیم...برام دعا کنید زودتر جدا شم به آرامش زندگی برسم ...
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
سلام دوستان بعد از طلاق دنیا به اخر نمیرسه دندانی که لق باشه باید انداخت دور چه زن چه مرد من خودم الانم با پسرم پنجم ابتدای زندگی میکنم خیلی هم راحت به فکر قیامت باشین کسی هم سراغ دارین برای ازدواج معرفی بکنین اونم بچه داشته باشه مثل بچه خودم نگهش میدارم
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۸
با سلام من ۱۹ ساله ازدواج کردم زنم با خانواده ام ۱۳ساله قطع رابطه کرده ۱۰ ساله طلاق عاطفی گرفتیم یک دختر ۱۸ ساله دارم زنم خیلی با من بد رفتاری میکنه دیگه کاراش و رفتارش با من خیلی بده میخواستم ازش بصورت توافقی جدا شم خیلی زندگی بدی دارم خونه به نام منه چه باید بکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نظرای همتونو خوندم انشالله هرچی خیره با بهترین آینده برای تک تکتون ارزو میکنم من تا حالا شاید نمیتونستم درک درستی اینجوری داشته باشم ولی الان اعتراف میکنم خیلی شرایط سختیه خدا برای هیچ زن وشوهری پیش نیاره .من خودمم الان به بنبست تو زندگیم رسیدم وبا وجود اینکه شوهرمو دوست دارم چاره ایی جز طلاق برام نمونده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نظرای همتونو خوندم انشالله هرچی خیره با بهترین آینده برای تک تکتون ارزو میکنم من تا حالا شاید نمیتونستم درک درستی اینجوری داشته باشم ولی الان اعتراف میکنم خیلی شرایط سختیه خدا برای هیچ زن وشوهری پیش نیاره .من خودمم الان به بنبست تو زندگیم رسیدم وبا وجود اینکه شوهرمو دوست دارم چاره ایی جز طلاق برام نمونده
کمال
|
United Arab Emirates
|
۰۴:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
خوشبختانه یا بدبختانه طلاق دامن گیر ما هم شد

...تا زن مردانگی کند
ومرد مردانگی کند.........اوضاع همین میشه که میبینیم
.....زن باید زن باشه .....مرد مرد
پاسخ ها
محسن
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
راست میگی زنا میخوان مردونگی کنن همه بدبختیها از همینجا شروع میشه
مریم هستم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
من چهار ساله ازدواج کردم بچه دار نمیشیم مشگل از منه منو شوهرم خیلی همدیگرو دوست داشتیم حتی قبل از اینکه عقد کنیم شوهرم خودش بهم گفت اگه مشگل داشته باشیم برا بچه تا آخر باهام میمونه یه هفتس با من سرد شده همش میگه طلاقت میدم نمیدونم چطور دوریشو تحمل کنم ترو خدا راهی جلوم بذارید
مریم هستم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
من چهار ساله ازدواج کردم بچه دار نمیشیم مشگل از منه منو شوهرم خیلی همدیگرو دوست داشتیم حتی قبل از اینکه عقد کنیم شوهرم خودش بهم گفت اگه مشگل داشته باشیم برا بچه تا آخر باهام میمونه یه هفتس با من سرد شده همش میگه طلاقت میدم نمیدونم چطور دوریشو تحمل کنم ترو خدا راهی جلوم بذارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
توکلت به خدا باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
خدا همه زندگی ها را حفظ کند
گول خورده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
پس از حدودیک ماه متوجه انحرافات اخلاقی زنم قبل ازازدواجمون شدم که خیلی عذاب آوربودزیرابنده مذهبی هستم وخیلی برای پیدا کردن همسفرم که مومنه باشه سختی کشیدم وتنها معیارانتخابم فقط ایمان وحجاب یه خانم بود
تمام اعتقاداتم راواضح ازش خواستم وبا کمال میل قبول کرد ظاهرشم کاملاباایمان نشان میداد اما وقتی مواردشو فهمیدم تو حیاط مشهدتوبه کردومن هم به احترام آقا امام رضا ع قبول کردم اما... .
الان پس ازکمتر ازدوسال زندگی درسایه اسلام عزیزوداشتن دختر گلی به اسم فاطمه زهراکه عید ۹۷تازه یک ساله میشه میخوایم ازهم طلاق بگیریم نه به خاطرانحرافاتش همسرم ومادرش وخواهرش وبرادراش واکثراقوام مادرش فوق العاده وسواس نجاست پاکی دارندبه نحوی که تمام دفترچه بیمه های درمانی سطل زباله های توخیابان زمین های مرطوب بخار مدفوع وادراروغیره رانجس میدانندوفرض بفرماییدبا کوچولوم داره چطور رفتار میکنه
لطفا جهت ازدواج به خداتوکل کنیدوحیابی تحقیق کنید
برای زندگی آینده فاطمه زهرادعا کنیدکه وسواسی نشه ومومنهومحجبه
یاعلی
.....
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
سلام. یک سال و نیمه عقدم. جونمو برا خانومم گذاشتم. هرچی گفت گفتم چشم. حتی بعد عقد فهمیدم مشکل پزشکی هم داره ولی باز چشم بستم یه شب پیام اشتباهی به من داد. فهمیدم با پسری که من میشناسمش در ارتباطه بازم سکوت کردم. حالا با کمک پدر مادرش نقشه کشیدن که توافقی جدا شیم. دو ماهه هیچ خبری ازش ندارم چون تو یه شهر نیستیم. نمیتدنم به این سادگی طلاق بدم بره. دق میکنم اینجوری.. لعنت به خیانت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
همتون دیوانه اید ک قصد طلاق دارین.من شوهرم معتاده بوده و هس بددهن بدظن خسیس کینه ای هرچی چیز بد رو دارا هس الان بعد۲سال نسبت ب زندگی سرد هم شده محل هم نمیده اما من خوب دارم تحملش میکنم ب امید اینکه خودم درستش کنم.
پاسخ ها
قاسم
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
ببخشید معلومه خودت سر دسته دیونه ها هستی، با همچین ادمی که تعریف کردی فقط یه دیوونه میتونه تحملش کنه.
محدثه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
من 6 ساله ازدواج کردم از همون اولم علاقه ای به همسرم نداشتم و .ازهمون اوایل نامزدیمون تا همین الان کارهای خیلی بچه گانه انجام میده که آدم خجالت زده میشه.به شدت عصبی،پرخاشگر و بددهنه،.من نمیخوام ازش جدا بشم چون اولا واسه پا گرفتن این زندگی خیلی زحمت کشیدم و دوما یک پسر دو ساله دارم که مطمینا هم به پدر هم به مادر احتیاج داره.فقط میخوام ازش که با هم پیش روانشناس و مشاور خانواده بریم که نمیاد و میگه من هیچ مشکلی ندارم.لطفا بگید چیکار باید بکنم؟
پاسخ ها
نیلای
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
سلام الانم بهتره خودتون پیش مشاور برید و اول مشکلات خودتون رو پیدا و حل کنین اگر نتیجه نداشت میتونید به دادگاه برید و درخواست طلاق بدین شورای حل اختلاف و روال کار میتونه شوهرتونو مجاب به شرکت در مشاوره کنه اینم بدونید یک بچه به آرامش پدر و مادر نیاز داره نه حضور فیزیکی فقط.موفق باشین
مجتبی
|
United Arab Emirates
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
,سلام من کرج زندگی میکردم که مادرخانمم اومد خانمم و برد با دعوا مامورم آوردم نوشت که درگیری داشتیم کارمون توتالار بود باهم می‌رفتیم ومشکلی هم نداشتیم مادرخانمم خیلی دخالت میکرد توزندگیمون الان وکیلش بهم میگه طلاق توافقی میخواد اگه تو دفتر خانه بهش حق طلاق بدم بعد بخشش مهریه و نفقه مشکلی پیش نمیاد دوباره وچون مادر خانمم تاحالا پنج بار طلاق گرفته همه چیز و بلده من چیزی نمیدونم
مینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
شوهرم خیانت کرده دلم میخواد برای اینکه تلافی کنم طلاق بگیرم ولی من هنوز دوستش دارم ولی از طرفی هم از فکر و ناراحتی دارم روانی میشم راهنمایی کنید
مینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
شوهرم خیانت کرده دلم میخواد برای اینکه تلافی کنم طلاق بگیرم ولی من هنوز دوستش دارم ولی از طرفی هم از فکر و ناراحتی دارم روانی میشم راهنمایی کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
میشه بگید طلاق توافقی چند ماه زمان می بره؟؟دیگه خسته شدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
نهایتا یک ماه
.....
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
سلام منم یکسال ونیم عقد کردم با نامزدم بعدش فهمیدم ک اعتیاد داره و دارم جدا میشم بزا توافقی جداشدن باید هردو باشید من ک دوماه دارم میرم دادسراومیام ولی دوسه ماه طول میکشه مگر اینکه قاضی خودش کاری کنه جلو بیفته
مهلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
من یک هفته است که از عروسیم میگذره و دوسال با همسرم عقد بودم والعان متوجه شدم همسرم اعتیاد داره روز های قشنگم به یکباره سیاه شد میخوام طلاق بگیرم اما نگران خانواده هامون هستم چیکار کنم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
دوستان اعتیاد رو میشه درمان کرد..الکی طلاق نگیرید...
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
سلام
اعتياد نگرانى نداره راه درمان واسش پيدا كن
يجا واسه تركش پيدا كن بعد بفرستش انجمن معتادان گمنام
مطمعنم روزاى قشنگت بر ميگرده خودم تجربه دارم
سحر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
سلام عزیزم منم همین مشکل رو دارم ولی جایی هست به نام کنگره 60 که 90% معتادها درمان میشن بری خودت متوجه میشی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
سلام من یه خانم ۲۲ساله هستم و شوهر م ۳۲ساله تقریبا ۵ساله باهم ازدواج کردیم درطول ازدواجمون چندبارخواستم درخواست طلاق بدم ولی پشیمون شدم که شاید شوهرم رفتارش باهام خوب باشه ولی هیچ تغییری نکرده الان میخوام طلاق توافقی بگیرم تصمیم جدیه الان من باید چیکار کنم بدون اطلاع شوهرم میتونم برم درخواست بدم اونم توافقی؟
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
طی یک تحقیقی که بنده انجام دادم نود و پنج درصد از خانمها که میخان طلاق توافقی انجام بدن اکثرا شاغلن و یک مردی را در زندگی خود دارند...و مردان میتوانند با یه خورده صبر کاری کنند که در توافق قید شود هیچ چیزی به زن ندهند و خود زن خواهان طلاق میباشند...تشکر از سایت خوبتون
پدرام
|
United States
|
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
نکات مهم در روند طلاق توافقی
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادر شده، ۳ ماه است. پس از گذشت این مدت، کلیه توافقات میان زوجین برای دفاتر ثبت ازدواج و طلاق فاقد اعتبار است.
بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، هیچ کدام از طرفین، نمی‌توانند توافق را یک طرفه فسق کنند. به عبارت دیگر برهم توافق اولیه برای طلاق با رضایت هر دو طرف امکان‌پذیر است.
در صورتیکه پس ازتسلیم گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج، زوجه به دفتر برای ثبت طلاق مراجعه نکند. دفتر به او ظرف مدت ۱ هفته اخطار داده و در صورت عدم حضور طی تشریفات قانونی طلاق صادر می‌گردد.
به منظور رجعی نشدن طلاق، علاوه بر حذف امکان فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی، زوجه الزاما باید قسمتی از مهریه یا اموال خود را به زوج بذل کند. همچنین زوج پرداخت مابقی را تقبل نماید.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
سلام.من و خانمم می خوایم به صورت توافقی از هم جدا شیم.خانمم یه انسان دهن بین هست.الان گفته مهریه رو نمیخوام و فرم مربوطه رو هم امضا کرده.ولی می ترسم تحت تاثیر حرف اطرافیان در حین انجام مراحل طلاق یک دفعه توی دادگاه نظرش رو عوض کنه و بگه مهریم رو می خوام و منم ندارم که بدمش.آیا این امکان وجود داره که با وجود امضاء فرم ، یک دفعه توی دادگاه حرفش رو عوض کنه؟
ارزو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
سلام..من 19سالمه نامزدم 32 باهم افکارمون خانا نیس .اقدام ب طلاق تفاهمی کردیم مشاوره هم رفتیم اگه هردو امضا کنیم بعدش چند روز طول میکشه تا طلاق؟؟؟؟ممنون میشم جواب بدین
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
سلام خسته نباشید من با ی خانم14ساله عقد کردیم اما هنوز اسممون توی سامانه ثبت نشده و اسم همدیگه توی شناسناممون نیومده و میخوایم از هم جدا بشیم میخواستم بدونم ک مهریه بهش تعلق میگیره؟مهریه ش هم عندلاستطاعه هستش.
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
سلام خسته نباشید من با ی خانم14ساله عقد کردیم اما هنوز اسممون توی سامانه ثبت نشده و اسم همدیگه توی شناسناممون نیومده و میخوایم از هم جدا بشیم میخواستم بدونم ک مهریه بهش تعلق میگیره؟مهریه ش هم عندلاستطاعه هستش.
بهار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
سلام میخواستم بدونم در طلاق توافقی حتما باید عقدنامه هم باشه؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
سلام میخاستم ببینم اعتیاد و خیانت شوهر شرطه طلاق هستش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برا اعتیاد حیفه طلاق بگیری...اما اگه خیانت دیدی جداشو .خیانت داغونت میکنه..من 4سال خیانت دیدم و داغون شدم و درحال طلاق توافقی هستم...هیچی بدتر از خیانت نیس بخدا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
سلام من میخام از همسرم جدا بشم پسرم 3سالشه میخام ببینم بچم مال خودم میشه یا نه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
منم در استانه جداييم فقط شرمنده خانوادمم...
امىر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
سلام اگه اشتى کردن تکلىف مهرىه چى مىشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
سلام من ی دختر دو سالو نیمه دارم میخواستم ببینم بعد طلاق تا هفت سالگی پیش من میمونه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
سلام فقط یک کلام عشق ممنوع .
ترخدا با چشم باز ازدواج کنید وگرنه زندگیتون هر لحظه عذابه
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
فقط میخوام بهاونایی که هنوز ازدواج نکردن بگم توروخدا خواهشا با فکر ازدواج کنید خوب فکر کنین و علایق همدیگرو کامل کامل کامل بشناسین و قبل از ازدواج بی تعارف حرفاتونو بزنین و منطقی تصمیم بگیرین وگرنه خیلی بد پشیمون میشین.
فرزانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
من و شوهرم همديگه رو دوست داريم ولي به دليل بعضي مسائل روحي شوهرم كه نميتونه زندگي مشترك رو ادامه بده تصميم به طلاق توافقي گرفتيم تا حدي با هم خوبيم كه قول داده بعد از طلاق هم مرتب همراهم باشه و پشتم بمونه من مشكلم اينه كه نميدونم اين جريان رو چجوري تحمل كنم؟؟ به قدري ناراحت و افسرده ام كه نميتونم چيزي بخورم چون خيلي دوستش دارم ميشه كمكم كنيد؟؟؟
آرش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
میشه بگید طلاق توافقی چند ماه زمان می بره؟؟دیگه خسته شدم
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
برا طلاق توافقی چه بایست کرد
عاطفه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
سلام من میخوام توافقی جدا بشم و چون تا حالا دادگاه نرفتم نمیدونم از کجا شروع کنم میشه راهنماییم کنید.تو همه مراحل همسرمم باید باشه یا من میتونم خودم همه کار رو انجام بدم اون فقط دادگاه بیاد.ممنون میشم جواب بدید
اسرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
سلام من و شوهرم درخواست طلاق توافقی دادیم چقد طول میکشه ک این مسئله تمام بشه؟
اسرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
سلام من و شوهرم درخواست طلاق توافقی دادیم چقد طول میکشه ک این مسئله تمام بشه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
سلام منو همسرم درخواست طلاق توافقی داده بودیم و حکمشمحکمشم صادر شده بود والان یک ماهه رضایت دادیم ولی بازم مشکل داریم آیا میتونم همون درخواستو پیگیری کنم؟؟
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
زنم به من خیانت کرده ومدرک دارم ومیخواد ازم جدابشه.ولی من زن وبچم دوست دارم.خیلی براطلاق داره پافشاری میکنه.چطور میتونم کاری کنم دست از کاراش برداره وبیاد سر زندگیش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
کسی ک خیانت کنه به هیچ عنوان برنمیگرده ازکاراش...
ذات بد نیکو نگردد چون ک بنیادش بد است
اون اگ دوست داشت بهت خیانت نمیکرد.
بد بخت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
سلام من دوسالهازدواج کردم اولش از رو هوس بود الان یکساله پشیمون شدم که ازدواج کردم میخوام میخوام طلاق بگیرم چطوری
شهرزاد.م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
سلام ۱۴ساله زندگی مشترک داریم .ولی بینمون طلاق عاطفی هست .مثل خواهر وبرادر .شوهرم راضی نمیشه به طلاق .معتاد هم هست خواهشمندم راهنمایی کنید.باتشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
سلام.من.دوسال.پیش.حق.طلاق.دادم.به.همسرم.ایاا.مهریه.بهش.تعلق.میگیره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
سلام.من.دوسال.پیش.حق.طلاق.دادم.به.همسرم.ایاا.مهریه.بهش.تعلق.میگیره؟
پاسخ ها
نیلا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
سلام اگه توافقی راجع به مهریه صورت نگرفته و مهریه بخشیده نشده باید بدین.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
زنی هستم دارای دو فرزند و 7 ماهه باردار هستم که با شوهرم درخواست طلاق توافقی مبنی بر عدم سازش داده ایم ... الان با وضعیت بارداری امکان صدور حکم طلاق میباشد یا خیر ؟؟ اگر من پشیمان شده باشم ولی همسرم مصر به طلاق باشد حکم چه خواهد بود ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
سلام زنی هستم از شوهرم کتک خوردم وایشان محکوم شده ولی میخواهم برگردم سر زندگی ولی اطمینان ندارم و نمی خواهم رضایت بدم آیا می توانم از دادگاه تقاضا ی وقت مصالحه کنم یا نه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
سلام زنی هستم از شوهرم کتک خوردم وایشان محکوم شده ولی میخواهم برگردم سر زندگی ولی اطمینان ندارم و نمی خواهم رضایت بدم آیا می توانم از دادگاه تقاضا ی وقت مصالحه کنم یا نه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
برای طلاق توافقی ایا باید دلیل داشت یا دلیل طلاق ارایه بشه ؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
می خواستم از شوهرم جدا بشم می تونم بچه هامو نگه دارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
سلام علاقه نداشتن به همسر دلیل محکمه پسندی هست واسه جدایی?
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
سلام من میخوام از شوهرم جدا بشم میشه بگید یکار کنم تا مدت زمان طلاق کمتر بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
سلام چرا بعد تحویل دادن مدارک ب محضر دار چرا ایقدر زمان میذارن بنا ب گفته حودشون تا خبر کنن واسخ صیغه طلاق
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
با شوهر باج گیر چه باید کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
شخصی هستم که زنم ارطبات نامشروع ازطریق تلگرام واس ام اس های هردوطرف داردتکلیفم چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
جلوشو بگیر اگه نمیتونی مشکل خودتون هستش
حسن
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
خو بي درنگ طلاقش بده. زني كه اين كار رو ميكنه ديگه هيچوقت به شما علاقمند نخواهد شد. من همچين مشكلي داشتم. دو جلسه هم رفتيم مشاوره از طرف دادگاه يه مدت خوب شد ولي وضع بدتره الان. ديگه دارم ميرم دادگاه تا درخواست طلاق بدم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
سوالی داشتم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
خوب بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۹
من ۲ ساله که ازدواج کردم،شوهرم فوق العاده مرد عصبانی،پر خاشگری است،مرا میزند...میخواهم طلاق بگیرم...توروخدا راهنمایی کنید چیکار کنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
سلام
من شوهرم کند ذهن چطور میتونم ازش جدا بشم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
به روانپزشک مراجعه کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
سلام من خانه خودم بنام همسرم سند زدم حالا ایشان تقاصای طلاق دادند آیا میتوانم خانه رابیگیرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
سلام من ۳۸ ساله ام و همسرم یک خانم ۲۳ ساله را صیغه کرده است و ۲ سال است که ترک زوجیت کرده ایا حق طلاق دارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
درصورت درخواست طلاق توافقی مرد میتواند استنکاف کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
سلام وقتتون بخیر درمورد طلاق توافقی خواستم بجای مهریه میشه فرزندو بحضانت گرفت من مهریه ام ۱۲۴بعلاوه۱۴ سکه اس خودم شاغل هستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
سلام. ما اقدام کردیم واسه طلاق توافقی. فقط یه سوالی دارم اگه لطف کنید جواب بدین ممنون میشم. واسه ازمایش عدم بارداری خودم باید ازمایشگاههای بیرون اقدام کنم یا خود دادگاه میفرسته ازمایشگاه.؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
من میخواهم طلاق بگیریم اما زنم اتهاماتی شاکی شده که من به سوی فاحشی کردم چه بایدکرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
باعرض سلام خدمت شماممنون که این وبلاگو ساختین تابتونیم سوالاتمونو از شمابپرسیم من۴ساله ازدواج کردم الان هیجده سالمه واخلاق شوهرم بامن هرروز بدتر میشه وخانوادشم خیلی رفتارشون خوب نیست ومن تصمیم به طلاق گرفتم میشه بگین من بایدچیکارکنم مرسی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
ی سوالی داشتم یک زن میخواد طلاق بگیر باید چه مدارکای داشته باشد چهار ماه عقد کرده است
سمیرا هستم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
سوالی داشتم خدمت شما. 6 ماهه نامزدم اما دیگه نمیخوام ادامه بدم. خانواده شوهرم همش میگن که زود بود زن گرفتیم. منم سرد شدم میتونم درخواست طلاق بدم قاضی حرفای منو قبول میکنه؟
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر