به خشونت کشیده‌شدن تظاهرات در اعتراض به طرح‌های ریاضتی دولت آلمان
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس