در خیابان گویای مشهد روی دیوار آجری خانه‌ای جالباسی چوبی تعبیه شده که مردم لباس‌های بی استفاده خود را به آن آویزان می‌کنند تا نیازمندان از آن‌ها استفاده کنند.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس