نمایشگاه پرویز تناولی و شیرهای ایرانی عصر امروز یکشنبه در موزه هنرهای معاصر افتتاح شد.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس