تکرار سینمایی ۰۰:۰۰
سخنرانی و دعای ندبه ۰۶:۳۰
تکرار سریال ۰۸:۰۰
کلاه قرمزی ۰۹:۰۰
سینمایی ۱۰:۰۰
انیمیشن ۱۱:۳۰
شکرستان ۱۳:۳۰
بچه‌های آفتاب ۱۵:۳۰
بچه‌های آفتاب ۱۷:۰۰
طنز پیشگان ۱۸:۳۰
ستارگان امید ۱۹:۳۰
مستند ۲۰:۰۰
اخبار استان ۲۰:۴۵
کاووش در اعماق خلیج فارس ۲۲:۰۰
علی البدل ۲۳:۰۰
نغمه‌ها ۲۳:۴۰