محمد رضا جعفری
/
۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶
/
اصفهان در چندمین روز پیاپی شاهد پدیده وارونگی دما و الودگی شدید است. کیفیت هوای اصفهان در چند روز اخیر با میانگین شاخص ۱۷۲ در شرایط ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد

 

عضویت در کانال تلگرام عکس
عضویت در کانال تلگرام عکس