محفل انس پیشکسوتان ایثار وشهادت عصر روز چهارشنبه در سالن همایش های ناجا و با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس