مسابقات قهرمانی کشور کشتی پهلوانی و زورخانه ای نوجوانان و جوانان روز جمعه ۱۳ بهمن سال ۱۳۹۶ در ورزشگاه هفت تیر برگزار شد.
 
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس