نهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته امروز در محل دائمی نمایشگاههای یین المللی تهران با حضور شرکت های داخلی و خارجی شروع به کار کرد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس