در جریان تشییع شهید مباشر کاشانی از مقابل بیمارستان اکباتان، به علت درگیری مردم با مامورین، عوامل رژیم شروع به شلیک گاز اشکاور و تیرهای هوایی کردند که با اعتراض شدید مردم مواجه شد. در این بین ضربه ای با باتوم توسط یکی از نیروهای ساواک به سر مصطفی زده شد و دچار ضربه مغزی شد و به کما رفت.
بلافاصله توسط دوستانش به بیمارستان پهلوی منتقل و پس از پنج روز برای ادامه مداوا به بیمارستان شهرام تهران منتقل شد. بیمارستان تحت کنترل شدید نظامیان بود و مصطفی را تحت معالجه و مراقبت قرار ندادند که سرانجام منجر به شهادت وی شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس