مرتضی یاقوتی
/
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶
/

در پنجاه و چهارمین روز از فصل زمستان گرد و خاک مناطق مختلفی از استان خوزستان را فرا گرفت و هر لحظه بر غلظت آن افزوده می‌شود.

هم اکنون شهرهای مختلف استان خوزستان با پدیده مواجه هستند که در برخی از شهرها مانند اهواز به 12 برابر بیشتر از حد مجاز رسید.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس