کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت  مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح چهارشنبه با شاخص ۸۰  در شرایط سالم  قرار دارد. کیفیت هوا در ایستگاه‌ها خاقانی، امامیه، سمزقند و رسالت  در وضعیت ناسالم  برای گروه های حساس گزارش شده است.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس