انسانها قرن ها در جایی که امروزه جنوب غربی آمریکا نامیده می شود زندگی کرده، و تاثیر زیادی بر زمین گذاشته اند، که بیشتر این تاثیرات در عکس های هوایی و ماهواره ای قابل مشاهده است. زمین های زیادی بواسطه ی انفجارهای اتمی، تقسیمات مسکن، اکتشاف نفت، احداث تاسیسات برق آبی، احداث تاسیسات انرژی خورشیدی، جاده ها، معادن، مزارع، چرای دام ها در مراتع، گسترش شهر ها و شهرک در طول سال ها تغییر کرده اند. این مجموعه چشم انداز هایی حاصل از تغییرات انسان بر روی طبیعت است.

 

عضویت در کانال تلگرام عکس
تخفیف بنر
عجیب غریب
خوشمزه
نقاشی
کوله پشتی
لوح صفحه خبر موبایل