مجتبی عرب‌زاده
/
۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶
/

هر سال بهار بهانه اي‌ست براي بودن و ادامه دادن ،همچون ديگر بهانه هاي كوچك زندگي كه هر روز به دنبال آنها مي گرديم.
خيابان‌هاي شلوغ و پر صدا، ترافيك و راه رفتن هاي تند براي رسيدن و عجله براي ديدن بهار. صداي دست فروشان كمي خوشحال براي داشتن آرامش اين شبهايشان،گل‌هاي شب بو، قرمزي ماهي‌هاي عيد، همه و همه در تدارك سالي نو و اميد و انتظار براي روزهايي كه منتظرش هستيم.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس