امروز به دعوت شهرداری منطقه چهار تهران جمعی از خبرنگاران از مناطق تاریخی منطقه چهار همچون خانه عین الدوله(نگارخانه برگ) و موزه گرافیک ایران واقع در پارک پلیس دیدن و پس از آن در نشست خبری شهردار منطقه چهار شرکت کردند.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس