همایش روز جهانی منابع طبیعی امروز اول خرداد ماه با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس،مدیران و کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست در سالن همایش آن سازمان برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس