تیم ملی کانوپولو بانوان ایران نخستین مرحله از اردوی خود را در دریاچه آزادی برگزار کرد. این اردو با حضور 12 قایقران به مدت 10 روز در حال برگزاری است.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس