شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز سه شنبه 22 خرداد و به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس