با رویت هلال ماه شوال روز جمعه اول ماه شوال و عید سعید فطر است.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس