منجمان و کارشناسان ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در ارتفاع ۲۵۰۰متری روستاي جاسب در پایگاه مراقبت فضایی امام جعفر صادق (ع) قم به استهلال ماه شوال پرداختند.

{$smarty_live_blog}

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس