مسعود ماکاوند
/
۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۵
/
با آتش سوزی ساختمان پلاسکو 100 ها واحد صنفی در این ساختمان از بین رفتند و فروشندگان و کسبه این مجموعه صدمات بسیاری را دیدند.با گذشت حدود دوسال از این حادثه متاسفانه هیچ گونه اقدام مثبتی در جهت بازسازی اصولی این مجموعه صورت نگرفته است و همچون گذشته اختلاف نظرهای بسیاری بین شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان وجود دارد .چند روزی است که مالک ساختمان اقدام به تخریب و بازسازی نموده اما این امر از سوی شهرداری تهران فعالیتی بدون مجوز قلمداد شده است.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس