بعد از بازی خوب تیم ملی فوتبال ایران مقابل پرتغال و حذف سربلندانه از جام جهانی مردم با حضور در خیابان ها به حمایت از تیم ملی پرداختند.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس