دیدار تیم های سوئد و سوئیس با پیروزی یک برصفر سوئد به پایان رسید.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس