مسابقات مرحله دوم تیراندازی با کمان در دو رشته ریکرو در دو بخش بانوان و آقایان در روز پنجشنبه چهاردهم تیرماه 1397 در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس