مسابقات مرحله دوم تیراندازی با کمان در دو رشته کامپوند در دو بخش بانوان و آقایان در روز جمعه 15 تیرماه 1397 در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس