پرتو جغتایی
/
۲۵ / ۰۴ / ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸
/

مجمع سالیانه فدراسیون کبدی با حضور فریبا محمدیان، معاون ورزش امور زنان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد؛ در این مجمع از نخستین سامانه ثبت درخواست عضویت در فدراسیون کبدی توسط معاون وزیر نیز رونمایی شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس