کد خبر: ۶۶۲۵۶۳۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۲

حکیمی از سیاسی شدن موضوع حقوق بشر و موانع گفتگوی سازنده و تبعیض و نژادپرستی با تأکید بر اسلام هراسی انتقاد کرد.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر از نژادپرستی با تأکید بر اسلام هراسی انتقاد کردبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیأت استرالیایی عصر روز یکشنبه در محل ستاد با معاون دبیر ستاد حقوق بشر دیدار کرد.

در این دیدار خسرو حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر ضمن خوش آمدگویی به هیأت استرالیایی، به گفتگوی حقوق بشری دور اول که در سال گذشته برگزار شد و نیز دور دوم که صبح روز گذشته (دوشنبه) در وزارت امور خارجه کشورمان انجام شد، اشاره کرد و از برگزاری گفتگوهای حقوق بشری استقبال و نسبت به استمرار آن بر اساس اصل احترام متقابل و تنوع فرهنگی ابراز امیدواری کرد.

مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه سیاسی شدن موضوع حقوق بشر و موانع گفتگوی سازنده حقوق بشری، وجود استاندارد دوگانه موجود در موضوع حقوق بشر، تبعیض و نژادپرستی با تأکید بر اسلام هراسی و همچنین وجود سوء استفاده از عناوین حقوق بشری برای پوشش فعالیّت‌های تروریستی انتقاد کرد و بر ضرورت همکاری کشورها در خصوص اجرا و پایبندی به تعهدات بین‌المللی به منظور ممانعت از عواقب یکجانبه‌گرایی فزاینده آمریکا تأکید کرد و ضمن انتقاد از تحریم های یکجانبه و زورمدارانه آمریکا، اعمال این تحریم ها را که موجب تضییع حقوق کودکان، زنان، بیماران و کاستن از اشتغال کارگران می شود را مصداق کامل نقض حقوق بشر دانست.

این مقام قضایی اظهار داشت: همان طوری که ما با کشورهای متعددی نظیر ایتالیا، ژاپن، سوئیس، اندونزی، دانمارک و غیره گفتگوهای قضایی حقوق بشری داریم و اخیراً با کشور ایتالیا راجع به موضوعات: حق استماع « بزهکار، بزه دیده و شاهد» و نقش دادرسی اداری در تحقق حقوق بشر، گفتگوی قضایی حقوق بشری داشتیم، آمادگی لازم برای انجام گفتگوهای مشابه با استرالیا آن هم با شرکت قضات، حقوقدانان و اساتید دانشگاهی دو طرف را داریم.

رئیس هیأت استرالیایی اظهار داشت: همچنان که صبح امروز در گفتگوهای حقوق بشری گفته شد، موضوع گفتگوهای قضایی حقوق بشری را در کشورم پیگیری خواهم کرد تا تحقق یابد.

حکیمی گفت: تغییر کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر به منظور ارتقای حقوق بشر با تعیین روش بررسی دوره ای جهانی یو.پی.آر صورت گرفت و همه کشورهای عضو در شورای حقوق بشر چه به عنوان اعضای اصلی و چه به عنوان اعضای ناظر وظیفه سعی در ارتقای حقوق بشر را دارند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب اسلامی با الهام از توجّه وافر اسلام به کرامت انسانی فرمان هشت ماده ای صادر فرمودند که در آن مسئولیت رعایت حقوق بشر اسلامی از سوی قضات و ضابطین و سایر مسئولان را مورد تأکید قرار دادند.

مقام معظم رهبری نیز همواره لزوم اجرای عدالت و اتقان احکام و همچنین لزوم تبیین حقوق بشر اسلامی را مورد توصیه و تأکید قرار می‌دهند.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را در سال 1383 تقنین کرده و طبق صدر ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیّه محاکم، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه را مکلّف کرده تا در انجام وظایف قانونی خویش موارد مقرر در بندهای 1 تا 14 را به دقّت رعایت و اجراء کنند و در ادامه تصریح داشته است: « متخلفّین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.» و در بند پانزدهم رئیس قوه قضائیه را موظّف کرده هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مذکور تعیین کند و کلّیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند را موظّف کرده با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند، به علاوه دستور العمل اجرایی بند پانزده قانون اخیر الذکر ترکیب «هیأت نظارت مرکزی» به ریاست ، رئیس قوه قضائیه تعیین و وظایف هیأت مرکزی و نیز ترکیب و وظایف هیأت های استانی را مشخص کرده است.

مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بدواً کمیسیون حقوق بشر بر اساس آئین نامه مصوّب رئیس وقت قوه قضائیه و سپس از بهمن ماه سال 1384 تاکنون ستاد حقوق بشر طی مصوّبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس و به عنوان یک نهاد مرجع درباره تمامی مسائل مربوط به حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ، تعیین شده است.

وظایف این ستاد به طور خلاصه به این شرح است:

_ طراحی، هدایت، پیگیری و نظارت تمامی امور مربوط به حقوق بشر در سطوح داخلی و بین المللی با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی‌ربط و ایجاد هماهنگی بین تمامی نهادهای داخلی؛

_ دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل و شورای حقوق بشر و ایفای نقش محوری در خصوص طرح مسائل حقوق بشری؛

_پاسخگویی به مواضع و ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و تعامل جدّی با سازو کارهای شورای حقوق بشر مانند نظارت دوره ای جهانی( یو.پی.آر)، رویه 1503 و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر؛( همکاری مستمر با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر وجود دارد و اخیراٌ هیأتی از آن دفتر به تهران آمد و گفتگوهای لازم با ستاد حقوق بشر انجام یافت و موضوعاتی را به عنوان نقشه راه ترسیم کردیم.)

_ توسعه همکاری و گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه با کشورها در حوزه حقوق بشر و تبادل تجربیات با هدف ارتقای حقوق بشر و همکاری درموضوعات بین المللی؛

_ پایش وضعیت حقوق بشر در خارج از کشور و توجّه ویژه به پدیده اسلام ستیزی و نقض حقوق بشر در سایر کشورها؛

_ همکاری وتعامل با سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی در حوزه حقوق بشر؛

_ دریافت ، ثبت و بررسی شکایات حقوق بشری داخلی و خارجی و پیگیری و اطلاع رسانی درباره آن‌ها.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به معرفی اعضای اصلی ستاد حقوق بشر پرداخت و اهم فعالیّت های ستاد را در عرصه داخلی و بین المللی احصاء کرد:

_ تهیه اولین و دومین گزارش یو پی آر جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن‌ها با اجماع در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به علاوه تهیه گزارش میاندوره ای برای سومین دوره یو.پی.آر؛

_ تعامل گسترده در خصوص مکاتبات رویه 15.3، شورای حقوق بشر و گزارشگران موضوعی وپاسخگویی به آن‌ها؛
_ تهیه و تدوین پاسخ های مستدل و مستند به پیش نویس گزارش های دبیر کل برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر؛

_ تهیه و تدوین پاسخ های مستدل و مستند به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر؛

_ تهیه و تدوین پاسخ های مستدل و مستند به مکاتبات کمیته کنوانسیون ها و توصیه نامه های یونسکو؛

_تهیه و تدوین پاسخ های مستدل و مستند به مکاتبات سازمان بین المللی کار؛

_همکاری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و تعامل با گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر؛

_ برگزاری همایش های تخصصی حقوق بشری داخلی و خارجی؛

_ برگزاری کارگاه های تخصصی حقوق بشری در داخل و خارج از کشور؛

_ مشارکت در تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران درخصوص اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دفاع از گزارش ملی در نشست های کمیته حقوق بشر؛

_مشارکت در تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دفاع از گزارش ملی در نشست های کمیته حقوق بشر؛

_ انجام مصاحبه های داخلی و خارجی و صدور بیانیه در زمینه حقوق بشر؛

_برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی حقوق بشر برای قضات وسمن ها.

جاستین لی رئیس هیأت استرالیایی اظهار داشت: ابتدا تشکر می کنم از اینکه اطلاعات جامعی را به ما دادید، آنچه به عنوان استرالیا در زمینه‌های ملی و بین المللی انجام دادیم برای حمایت از حقوق بشر بوده است، تأکید می کنم که احترام می‌گذاریم به سنت ها و اعتقادات کشورها در مورد حقوق بشر. گرچه همکاری ما به طور دوجانبه مهم است امّا به صورت چندجانبه نیز ما حاضر به همکاری هستیم. بسیار خوشحال شدم که شما در یو.پی.آر به صورت فعّال حضور دارید.

در مورد سوءاستفاده از عناوین حقوق بشری ما نیز با آن مخالف هستیم و استرالیا اعتقاد دارد موضوع جهان شمول است و باید خودِ حقوق بشر بحث شود. نقد و انتقادات شما را قبول داریم ما نیز به آن سمت حرکت می کنیم.

من فکر می‌کنم که همکاری ما راجع به عهدنامه‌های بین المللی است که ما و شما آن را امضاء کرده‌ایم مثل منشور جهانی حقوق بشر و بخشی از مقاوله نامه هایی که به آن ملحق شده ایم که ممکن است آن‌ها را نیز امضاء کنیم.

گفتگوهای حقوق بشری امروز خیلی جالب بود، زیرا چالش هایی که ایران با آن مواجه است ما نیز در استرالیا با آن‌ها مواجه هستیم مانند تروریسم ومواد مخدر، ما با رعایت الزامات بین المللی می‌توانیم حمایت‌های داخلی وهمچنین بین المللی را داشته باشیم.

رئیس هیأت استرالیایی سوال کرد؛ آیا ممکن است ستاد حقوق بشر تبدیل به یک نهاد ملی حقوق بشری شود؟

معاون دبیر ستاد حقوق بشر پاسخ داد؛ ستاد حقوق بشر یک نهاد فراقوه ای است گرچه در ستاد حقوق بشر تشکیل شده است، امّا نهادی فراقوه ای است. اگر به مسئولیت های اعضای اصلی ستاد که قبلاً معرفی کردم توجه کنیم به فراقوه ای بودن آن پی می بریم، البتّه ما در توصیه های پذیرفته شده کشورمان در یو.پی.آر تأسیس نهاد ملی را پذیرفته ایم که آن را در دستور کار داریم.

رئیس هیأت استرالیایی سوال کرد؛ چه اقداماتی باید انجام شود تا قوه قضائیه وظایف خودش را انجام دهد؟

مشاور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این سوألی است که ما هم می توانیم هم در مورد کشور استرالیا و هم در مورد سایر کشورها مطرح کنیم، زیرا اجرای عدالت بسیار مهّم و از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوه قضائیه و اقدامات لازم برای تحقق آن‌ها مورد تصریح قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران که برمبنای رأی اکثریت 98/2% آراء کلیه کسانی که حق رأی داشتند تأسیس شده است به حقوق بشر و کرامت انسانی ارزش ویژه ای قائل است.

در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت معرفی شده و عهده دار وظایف مهّم ذیل است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیّات،شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبّیه که قانون معیّن می‌کند. به طور مثال، در قانون آئین دادرسی کیفری مراحل تحقیق، دادرسی بدوی، دادرسی تجدیدنظر و نیز فرجام‌خواهی وتضمینات دادرسی عادلانه پیش بینی شده است.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

دادستان کل کشور در مورد احیای حقوق عامه به عنوان مدعی العموم کل اقداماتی را انجام می دهد به طور مثال برخی از خودروها در کشور ما دوگانه سوز با سوخت بنزینی و گاز کار می کنند ایشان در جهت رعایت حقوق عامه ( جان سرنشینان آن خودروها و سایر شهروندان ) دستور العملی را مبنی بر لزوم داشتن برگ معاینه فنی و بازدید کامل آن‌ها صادر و به مراجع ذی ربط ابلاغ کردند.

3- نظارت بر حسن اجراء قوانین.

این وظیفه را عملأ دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصد و شصت و یکم که مقرر می دارد «.... به منظور نظارت بر اجراء صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی (در صورت صدور دو رأی متعارض یا متهافت از دو شعبه هم عرض در موضوع واحد) و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می شود....» انجام می دهد.

همان طوری که اطلاع دارید دادگاه عالی فدرال استرالیا نیز به عنوان بالاترین مرجع صلاحیت تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی حقوقی میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی و دعاوی میان شهروندان و ایالت‌های مختلف و رسیدگی به پژوهش خواهی از حکم دادگاه فدرال و دادگاه‌های ایالتی و سایر وظایف محوله را دارد، دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز عالی ترین مرجع قضایی است و همان طوری که قضات دادگاه عالی فدرال را نمی‌توان از کار برکنار کرد، مگر پس از آن که سوء رفتار و یا ناتوانی آن‌ها در هر دو مجلس(نمایندگان و سنا) به اثبات برسد و سپس فرماندار کل در شورا می‌تواند عضوی را که سوء رفتار یا ناتوانی وی ثابت شده، برکنار کند. در قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل یکصد و شصت و چهارم قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلّفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد که این امر دلالت به مصونیّت قضایی قضات در نظام قضایی ایران دارد.

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن که دادسراها ، دادگاه های بدوی، تجدید نظر و همچنین دیوان عالی کشور وفق موازین قانونی این وظیفه را انجام می دهند.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین این وظیفه را عملأ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عهده دار است.

مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: قانونگذار قانون اساسی وظایفی را در اصل یکصد و پنجاه و هشتم برای رئیس قوه قضائیه مقرر داشته است:

1- ایجاد تشکیلات لازم در داگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران.

3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت

و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

وی همچنین گفت: قانونگذار قانون اساسی ایران طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم در جهت رعایت حقوق مردم مقرر داشته است..« به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام « دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»

مضافأ اینکه قانونگذار قانون اساسی طبق اصل یکصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجراء صحیح قوانین در دستگاه های اداری تشکیل سازمانی به نام « سازمان بازرسی کل کشور» را زیر نظر رئیس قوه قضائیه مقرر داشته است و تصریح کرده حدود و اختیارات این سازمان را قانون تعیین می کند.

به علاوه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل نودم مقرر داشته است ؛« هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریّه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبأ به مجلس شورای اسلامی عرضه کند..» و در ادامه مجلس را موظّف به رسیدگی به این شکایات و دادن پاسخ کافی کرده است.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای لازم را در جهت دادخواهی مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین پیش بینی کرده است.

حکیمی در خاتمه اظهار داشت: « اگر گزارشگران موضوعی با توجّه به موضوع مأموریت محوله اشان با فرض ارتقای حقوق بشر تعیین شده‌اند و از جمله این گزارشگران گزارشگر تحریم های یکجانبه قهرآمیز است، وظیفه کشورها از جمله استرالیا اقتضاء دارد که به منظور ارتقاء حقوق بشر با تحریم های یکجانبه و زورمدارانه آمریکا که موجب تضییع حقوق بشر ملت های کشور هدف می شود مقابله کنند.

جمهوری اسلامی ایران با اراده جدّی، همکاری های خود را با ساز وکارهای حقوق بشری ادامه می دهد و از سه گزارشگر موضوعی دعوت به عمل آورده است. مضافاً اینکه قبلاً از کمیسر عالی وقت حقوق بشر توسط وزیر امور خارجه کشورمان و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آمده بود. به علاوه همکاری های مستمری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر داشته و داریم و تاکنون دو هیأت از دفتر کمیسر عالی به ایران سفر کرده اند، امّا انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه ایران در حالی صورت می گیرد که وضعیت حقوق بشر ایران از بسیاری از کشورهای منطقه بهتر است.

جاستین لی رئیس هیأت استرالیایی اظهار داشت: اینجانب از توضیحات سخاوتمندانه شما تشکر می‌کنم و امروز موضوع برقراری گفتگوهای قضایی حقوق بشری بین جمهوری اسلامی ایران و استرالیا را برای تحقق به کشورم می برم.

ایان بیگز سفیر استرالیا در جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: « از اطلاعات سودمندی که در معرفی ستاد حقوق بشر و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و استقلال قوه قضائیه و مصونیت قضایی قضات کشورتان به ما گفتید به ویژه تبیین موضوعات با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمال تشکر را دارم.

در خاتمه معاون دبیر ستاد حقوق بشر متقابلأ از توجه هیأت استرالیایی تشکر نمود و طرفین توافق کردند که در دور بعدی گفتگوها بر روی موضوعات قضایی نیز بحث و تبادل تجربه کنند.

انتهای پیام/

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر