طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی، اولین پروژه موفق بیع متقابل با یک شرکت ایرانی است که فاز اول آن از سوی پیمانکار ایرانی تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس