آتش چند شب گذشته به جان نخلستان های شادگان افتاد و بیش از 700 نخل جان خود را از دست دادند؛ هرچند تا قبل از این هم نخل های شادگان به دلیل خشکسالی مرده بودند و غیر باورپر شده بودند .

 

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس