مینا نوعی
/
۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۷
/
پرداخت زکات و رفع نیاز محرومان واقعی جامعه مورد انتظار از جامعه اسلامی است. در این گزارش پرداخت زکات گندم به کمیته امداد امام خمینی (ره) در روستای لمعه دشت شهرستان خلخال استان اردبیل را شاهد هستیم.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس