اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و تعدادی از مرتبطین اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز شنبه 17 شهریور 1397 در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر      و به صورت علنی برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس