آیین چهارصد ساله برافراشته شدن با شکوه ترین و قدیمی ترین خیمه ی حسینی  هر ساله در روز چهارم محرم الحرام طبق سنت گذشته خود برگزار میشود.این خیمه با چهارصد سال سابقه  از قدیمی ترین خیمه ی های حسینی است که هر سال در امام زاده هارونیه اصفهان برپا میشود.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس