امروز شنبه 24 شهریورماه مصادف با پنجمین روز از ماه محرم اجتماع نوگلان حسینی با عنوان «تجمع آخرین سرباز» در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس