" رامیل اسوب اف" وزیر کشور جمهوری آذربایجان ظهر امروز دوشنبه ۲ مهر ماه با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل وزارت کشور دیدار و گفت و گو کرد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس