جمعه بازار کتاب در اصفهان محلی برای مبادله ، خرید و فروش کتاب های درسی کنکور ، دانشگاهی ،کمک آموزشی و کتاب های غیردرسی جدید و دست دوم است.که در مهرماه با توجه به تقاضای دانش اموزان و دانشجویان جهت خرید کتاب با ازدحام شدید رو به رو است.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس