اولین دوره مسابقات کشوری پدل بورد در کشور در جزیره کیش در دو بخش آقایان و بانوان با حضور 40 ورزشکار در مجموعه مارین کیش با شناخت نفرات اول تا سوم هر بخش به کار خود پایان داد.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس