پیروز حناچی پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه، طی مراسمی حکم شهرداری تهران را از عبدالرضا رحمانی، وزیر کشور دریافت کرد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس