همایش دفاع و امنیت در غرب آسیا صبح امروز دوشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ با حضور امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و امور پشتیبانی و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی داخلی و خارجی در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس