بیست و پنجمین قسمت از برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور مهندس محمدرضا باهنر برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس