چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی امروز یکشنبه بیست و سوم دی ماه برگزار شد

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس