کد خبر: ۶۷۹۶۱۷۸
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵
۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵
کد خبر : ۶۷۹۶۱۷۸

فایل صوتی گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی دراینجا قابل دریافت است.

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبه گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا (س) روایات مختلفی وجود دارد است؛ و از چهل روز تا شش ماه بعد از رحلت پیامبر (ص) بیان شده است. اما میان علمای شیعه، دو احتمال معتبر است: هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پیامبر (ص) یا نود و پنج روز بعد از رحلت ایشان؛ بنابراین با توجه به رحلت پیامبر اسلام (ص) در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج روز، در مورخه سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأوّل، شهادت حضرت زهرا (س) است و این ایام را فاطمیة اوّل می‌خوانند.اما بنا به روایت نود و پنج روز، شهادت حضرت (س) در سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این ایام را فاطمیة دوم می‌خوانند.همزمان با فاطمیه اول فایل صوتی گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی در اینجا قابل دریافت است.

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیسلام ای جواب سلام خدا (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیهیزم رسید و (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیعلی تنها مونده (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیگوش کن نعره طوفان نجف (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبانوی علی ام الحسنین (ع)(شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیرحم کن بر دلم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبانوی علی ام الحسنین (ع)(شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیرحم کن بر دلم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیوا فریادا ز عشق (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیای کاش قصه مادر انقدر داغ نبود (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمییک نفر در میان و گودال و (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمییاقوت لب لعل تو مرجان مرا برد (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاصلا نیازی نیست (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیگل امید آسمون (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیوا فریادا ز عشق وافریادا (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبه یاد زلف نگونسار شاهدان چمن (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیشرار سینه ها از آه سرده (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیقدم قدم با هر دم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیستاره ها که تو را آب غشل (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبر خوان غم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیمزنیدم که در این دشت (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیشبا که گریه می کنی (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمینیست در زانوی من (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاین است شهیده ولایت (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیدودمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبسم الله النور (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیذکر و نغمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیخوب خوبایی خیلی آقایی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیتو با خبری از دلم و هر چی که گفتم

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه ( بااینکه پیکرِ پسرش بوریا شود )

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاز همسفرم جا موندم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیپسر شاه دین (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاز چه خاموشید ای سادات (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیهم نفسم رو با قد کمون دیدم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبی تو خشکم خاکم خرابم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیامشب مدینه خواب راحت کرد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیدو دمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبه سوی شام و کوفه ام (شور و شعرخوانی)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیعباس یابن کرار (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیمن کیستم گدای تو یا ثامن الحجج (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیجان را به یک اشاره مسخر کند علی (ع)(زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاشک من خلاصه شد تو گریه برای کوچه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیتو شمعی و بزم دل انجمن (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاونی که مجنونه می مونه دیوونه (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیحالم از تو چه پنهون (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبیت الاحزانم شده این ویرونه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمینام گل بردی و بلبل گشت خاموش ای بلال (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیزهراست چراغ راه مردان (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاونی که مجنونه (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمینغمه و ذکر

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیمادر منم مثل تو خمیدم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیدریای بی انتهایی است پیمانه کوچک من (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیسنگ تو رو به سینه می زنم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبه رغم سکه اصحاب کهف (شعرخوانی)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاگر که یارت تو بستر افتاد (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیجان را به یک اشاره مسخر کند علی (ع)(تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیحقا که حقی و به نظرها نیاز نیست (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیپاشو امیر دلاورم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمییل ام البنین عشقم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاز عشق ارباب (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیتو با خبری از دلم و هر چی که گفتم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیخوب خوبایی (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیمن و اشک و غم ارباب (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیسیدی مولا ابکنی مولا (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیاگر خشکم اگر زردم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیخوابم بیدارم کن

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیچراغ و چشم رسول خدا امام حسن

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیزهراست چراغ راه مردان (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیزهر هلاهل قسمت من شد

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیالا دم تو مسیح دعا امام‌حسن

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیجنّت نشانی از حرم توست یا حسن

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمییا حسن یا حسین ضربان دلم

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیمن عبد و برادر حسینم

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیای جان جان عالمی فدای روح پاکت

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیای عزیز فاطمه (س) بیدار شو بیدار شو (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیمن عبد و برادر حسینم (تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیپر دلتنگیام وا شد (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیپرستوی مهاجرم (تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیزخماتو بستم با کفنت (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبرداشت چادری و گره زد به معجرش (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیای مقام تو فراتر ز همه باور ها (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیدودمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیسلام من به حسین و به کربلای حسین (ع)(شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیدریاب این حال بد دنیای ما را (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیبرداشت چادری و (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیمرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیپیش چشمم می زنی پرپر خجالت می کشم

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیسرو قد من را داغ تو خم کرده

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای محمود کریمیای مقام تو فراتر ز همه باورها

انتهای پیام/

دانلود مداحی محمود کریمی فاطمیه اول

اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر